Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Bạc

  Bông tai nữ Grafetul A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.693.363,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 2. Nhẫn Burya Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Bạc 925
  4.521.204,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 3. Bông tai nữ Nihil Bạc

  Bông tai nữ Nihil

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  8.830.145,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 4. Bông tai nữ Thankful Bạc

  Bông tai nữ Thankful

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  11.278.813,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 5. Bông tai nữ Zvezda Bạc

  Bông tai nữ Zvezda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  6.622.609,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 6. Dây chuyền nữ Apricitas Bạc

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  9.491.275,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Bạc

  Bông tai nữ Grafetul B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  14.320.685,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 8. Nhẫn Obman Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.492.745,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 9. Vòng Tay Everlasting Bạc

  Vòng Tay GLAMIRA Everlasting

  Bạc 925
  5.073.088,00 ₫
  5.073.088  - 50.730.885  5.073.088 ₫ - 50.730.885 ₫
 10. Nhẫn Weligeed Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  18.188.403,00 ₫
  13.943.141  - 205.725.435  13.943.141 ₫ - 205.725.435 ₫
 11. Nhẫn Imfihlelo Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.891.263,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 12. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Bạc

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.061.272,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 13. Vòng tay nữ Euphoria Bạc

  Vòng tay nữ Euphoria

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  7.239.586,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 14. Bông tai nữ Nabegu Bạc

  Bông tai nữ Nabegu

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  7.853.736,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 15. Dây chuyền nữ Metonia Bạc

  Dây chuyền nữ Metonia

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  9.581.557,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 16. Dây chuyền nữ Nuitetjour Bạc

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  10.959.852,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 17. Bông tai nữ Gordost Bạc

  Bông tai nữ Gordost

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  9.974.668,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 18. Nhẫn Sucenot Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Bạc 925
  5.242.899,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Linstant Bạc

  Bông tai nữ Linstant

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  5.089.786,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 21. Vòng tay Adinfinitum Bạc

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  18.218.402,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 22. Vòng Tay Cestlavie Bạc

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Bạc 925
  12.837.674,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 23. Bông Tai Okno Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Okno

  Bạc 925
  5.794.783,00 ₫
  5.794.783  - 57.947.835  5.794.783 ₫ - 57.947.835 ₫
 24. Nhẫn Bezumiye Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  8.214.582,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 25. Nhẫn Reveuse Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Reveuse

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  19.447.265,00 ₫
  13.871.820  - 188.178.348  13.871.820 ₫ - 188.178.348 ₫
 26. Nhẫn Apanza Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  12.293.148,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 27. Bông tai nữ Grafetul Set Bạc

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  10.548.061,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 28. Bông tai nữ Interit Bạc

  Bông tai nữ Interit

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  10.386.742,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 29. Bông tai nữ Timia Set Bạc

  Bông tai nữ Timia Set

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  5.523.368,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Bạc

  Bông tai nữ Timia A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  5.547.143,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Bạc 925
  3.742.623,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 32. Dây Chuyền Attends Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Bạc 925
  12.853.523,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 33. Bông Tai Commeunreve Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Bạc 925
  6.357.705,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 34. Vòng tay Eccedentesiast Bạc

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  41.773.386,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 35. Vòng đeo ngón tay Elpiso Bạc

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  6.707.514,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 36. Bông tai nữ Expectancy Bạc

  Bông tai nữ Expectancy

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  5.794.783,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 37. Vòng tay nữ Knopka Bạc

  Vòng tay nữ Knopka

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  8.488.260,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 38. Bông tai nữ Molitva Bạc

  Bông tai nữ Molitva

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  12.212.771,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 39. Bông tai nữ Mutantur Bạc

  Bông tai nữ Mutantur

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  9.983.442,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 40. Dây chuyền nữ Nekogda Bạc

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  18.944.061,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 41. Bông Tai Omnia Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Bạc 925
  7.072.607,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 42. Bông tai nữ Orenda Bạc

  Bông tai nữ Orenda

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  10.672.024,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 43. Dây Chuyền Parfois Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Bạc 925
  8.333.450,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 44. Vòng tay Petillante Bạc

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  17.669.349,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 45. Bông tai nữ Ponnade Bạc

  Bông tai nữ Ponnade

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  16.267.847,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 46. Dây chuyền nữ Soifdevivre Bạc

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  17.404.162,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Soyuz Bạc

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  7.054.211,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 48. Dây chuyền nữ Strannik Bạc

  Dây chuyền nữ Strannik

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  10.681.080,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 49. Vòng tay Wabisabi Bạc

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  48.325.240,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 50. Vòng tay nữ Amoursansfin Bạc

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  17.905.668,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 51. Bông Tai Croire Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Bạc 925
  4.691.015,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 52. Bông tai nữ Espoiryn Bạc

  Bông tai nữ Espoiryn

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  9.322.595,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 53. Xỏ khuyên tai Incassable Bạc

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  7.110.814,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 54. Vòng tay nữ Laviecontinue Bạc

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  13.253.709,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 55. Bông Tai Miloserdiye Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Bạc 925
  5.094.315,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 56. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Bạc

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  18.847.268,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 57. Bông tai nữ Redko Bạc

  Bông tai nữ Redko

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  12.512.770,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 58. Nhẫn Senvoler Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  12.036.734,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 59. Dây chuyền nữ Seychas Bạc

  Dây chuyền nữ Seychas

  Bạc 925 & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  13.169.370,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 60. Nhẫn Apeiro Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Bạc 925
  5.455.162,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 61. Bông tai nữ Belleame Bạc

  Bông tai nữ Belleame

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  7.917.697,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng