Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng Trắng 18K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.866.315,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 2. Nhẫn Burya Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Trắng 18K
  10.609.760,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - A Vàng Trắng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  13.839.555,00 ₫
  5.306.578  - 65.575.159  5.306.578 ₫ - 65.575.159 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B Vàng Trắng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Trắng 18K
  11.655.793,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - SET Vàng Trắng 18K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  23.054.606,00 ₫
  8.617.883  - 104.843.839  8.617.883 ₫ - 104.843.839 ₫
 6. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.984.857,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 7. Bông tai nữ Nabegu Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  15.685.962,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 8. Bông tai nữ Expectancy Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  12.226.356,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 9. Vòng tay Grenzenlos Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  74.438.136,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 10. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  14.343.325,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  28.120.619,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 12. Bông tai nữ Interit Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  18.161.798,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 13. Nhẫn Apeiro Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Trắng 18K
  12.801.448,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 14. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  63.907.619,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 15. Bông tai nữ Speranta Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  20.389.713,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 16. Bông tai nữ Suerte Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  12.828.617,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 17. Nhẫn Iskrenne Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  41.952.252,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 18. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  21.378.009,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Timia Set Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  10.929.002,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  11.492.774,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Trắng 18K
  8.667.127,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 23. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  19.439.906,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 24. Dây Chuyền Attends Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Trắng 18K
  40.396.788,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 25. Vòng tay Adinfinitum Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  46.644.682,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 26. Vòng Tay Cestlavie Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Trắng 18K
  40.346.977,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 27. Bông Tai Commeunreve Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Trắng 18K
  15.541.056,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 28. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  90.699.191,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  13.796.536,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 30. Vòng tay nữ Knopka Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  16.906.333,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 31. Bông tai nữ Molitva Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  22.985.550,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 32. Bông tai nữ Mutantur Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.901.423,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 33. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  48.015.621,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 34. Bông Tai Omnia Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Trắng 18K
  17.782.556,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 35. Bông tai nữ Orenda Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  20.650.090,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 36. Dây Chuyền Parfois Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Trắng 18K
  22.564.419,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 37. Vòng tay Petillante Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  46.435.249,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 38. Bông tai nữ Ponnade Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  29.218.728,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 39. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  34.462.476,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 40. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  15.143.700,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 41. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  23.941.017,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 42. Vòng tay Wabisabi Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  108.840.613,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 43. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  40.580.182,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 44. Bông Tai Croire Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Trắng 18K
  11.008.249,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 45. Bông tai nữ Espoiryn Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  19.477.264,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 46. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  14.399.929,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 47. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  24.923.653,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 48. Bông Tai Miloserdiye Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng Trắng 18K
  11.954.659,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 49. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  39.251.133,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 50. Bông tai nữ Redko Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  23.432.718,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 51. Nhẫn Senvoler Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  25.806.669,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 52. Dây chuyền nữ Seychas Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  22.176.120,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 53. Bông tai nữ Belleame Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  16.983.313,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 54. Bông tai nữ Compound Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  13.538.424,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 55. Vòng tay nữ Estbelle Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Estbelle

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  14.065.970,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 56. Bông tai nữ Exyen Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Exyen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  22.368.570,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 57. Vòng tay nữ Fidelite Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  16.513.503,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 58. Bông Tai Forevigt Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Forevigt

  Vàng Trắng 18K
  12.104.092,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 59. Bông tai nữ Hoopfol Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  15.457.284,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 60. Nhẫn Infinitime Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  23.851.583,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 61. Nhẫn Komorebi Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  15.404.077,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng