Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Đồ trang sức trên cơ thể Pourtoujours Vàng Hồng 14K

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Pourtoujours

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.374 crt - VS

  49.299.954,00 ₫
  13.893.216  - 251.362.014  13.893.216 ₫ - 251.362.014 ₫
 2. Bông tai nữ Zvezda Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 3. Bông tai nữ Linstant Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 4. Nhẫn Doveriye Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  46.296.288,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 5. Bông Tai Hapefulle Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Hapefulle

  Vàng Hồng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.051.862  - 50.518.627  5.051.862 ₫ - 50.518.627 ₫
 6. Bông tai nữ Suerte Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Suerte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  9.924.857,00 ₫
  4.839.599  - 61.641.212  4.839.599 ₫ - 61.641.212 ₫
 7. Vòng tay nữ Sukha Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Sukha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.500.346  - 81.579.800  6.500.346 ₫ - 81.579.800 ₫
 8. Nhẫn Mysterium Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 9. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 10. Bông tai nữ Skoro Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 11. Bông Tai Viltis Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Viltis

  Vàng Hồng 14K
  12.642.675,00 ₫
  6.948.645  - 72.381.727  6.948.645 ₫ - 72.381.727 ₫
 12. Nhẫn Igavesti Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫
 13. Nhẫn Burya Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Hồng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 14. Vòng tay Adinfinitum Vàng Hồng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 15. Nhẫn Sucenot Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng Hồng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 17. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 18. Dây chuyền nữ Labas Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Labas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.496 crt - VS

  19.228.491,00 ₫
  5.670.538  - 85.145.815  5.670.538 ₫ - 85.145.815 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Hồng 14K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 21. Bông tai nữ Nabegu Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 22. Bông Tai Umyt Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Umyt

  Vàng Hồng 14K
  19.909.433,00 ₫
  9.574.765  - 113.985.307  9.574.765 ₫ - 113.985.307 ₫
 23. Bông tai nữ Timia Set Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Hồng 14K
  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 25. Bông Tai Croire Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Hồng 14K
  8.193.639,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 26. Vòng Tay Remeny Vàng Hồng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Remeny

  Vàng Hồng 14K
  8.045.338,00 ₫
  4.606.110  - 46.061.100  4.606.110 ₫ - 46.061.100 ₫
 27. Bông tai nữ Gordost Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Gordost

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  16.269.826,00 ₫
  7.682.227  - 100.626.875  7.682.227 ₫ - 100.626.875 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Uferlos Vàng Hồng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  15.008.984,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 29. Vòng tay nữ Knopka Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 30. Dây Chuyền Parfois Vàng Hồng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Hồng 14K
  16.795.107,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 31. Nhẫn Komorebi Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - SET Vàng Hồng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - SET

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.226 crt - VS

  25.367.143,00 ₫
  10.715.892  - 141.636.118  10.715.892 ₫ - 141.636.118 ₫
 33. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - A Vàng Hồng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.148 crt - VS

  15.541.906,00 ₫
  7.437.700  - 86.475.999  7.437.700 ₫ - 86.475.999 ₫
 34. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - B Vàng Hồng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  8.573.448,00 ₫
  4.366.393  - 52.655.404  4.366.393 ₫ - 52.655.404 ₫
 35. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - C Vàng Hồng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - C

  Vàng Hồng 14K
  6.933.079,00 ₫
  4.022.244  - 39.693.202  4.022.244 ₫ - 39.693.202 ₫
 36. Nhẫn Apanza Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.189.436,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 37. Bông tai nữ Interit Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 38. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 39. Dây Chuyền Attends Vàng Hồng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Hồng 14K
  30.068.064,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 40. Vòng Tay Cestlavie Vàng Hồng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Hồng 14K
  30.030.988,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 41. Bông Tai Commeunreve Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Hồng 14K
  11.567.491,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 42. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Hồng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 43. Bông tai nữ Expectancy Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 45. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  16.780.389,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 46. Bông tai nữ Molitva Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 47. Bông tai nữ Mutantur Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.373.610,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 48. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  37.113.786,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 49. Bông Tai Omnia Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Hồng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 50. Bông tai nữ Orenda Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 51. Vòng tay Petillante Vàng Hồng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 52. Bông tai nữ Ponnade Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 53. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 54. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng Hồng 14K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 55. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Hồng 14K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 56. Vòng tay Wabisabi Vàng Hồng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 57. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  31.550.509,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 58. Bông tai nữ Espoiryn Vàng Hồng 14K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.083.417,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 59. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng Hồng 14K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.152.304,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 60. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng Hồng 14K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  19.969.432,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 61. Bông Tai Miloserdiye Vàng Hồng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng Hồng 14K
  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng