Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Iskrenne Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 2. Vòng tay Petillante Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 3. Bông tai nữ Compound Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  10.532.779,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 4. Vòng tay nữ Fidelite Vàng-Trắng 14K

  Vòng tay nữ Fidelite

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 5. Nhẫn Komorebi Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 6. Nhẫn Obman Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 7. Dây chuyền nữ Evidemment Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Evidemment

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.18 crt - VS1

  18.114.535,00 ₫
  5.412.709  - 70.428.904  5.412.709 ₫ - 70.428.904 ₫
 8. Bông tai nữ Pravda Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Pravda

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - VS1

  20.103.015,00 ₫
  7.944.301  - 97.994.811  7.944.301 ₫ - 97.994.811 ₫
 9. Dây chuyền nữ Metonia Vàng-Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 10. Bông tai nữ Harepan Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Harepan

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.19 crt - VS

  17.501.236,00 ₫
  7.884.867  - 105.424.023  7.884.867 ₫ - 105.424.023 ₫
 11. Bông tai nữ Fortuin Vàng-Trắng 14K

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  31.131.926,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 12. Nhẫn Igavesti Vàng-Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  34.632.570,00 ₫
  12.858.901  - 204.296.200  12.858.901 ₫ - 204.296.200 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng