Đang tải...
Tìm thấy 171 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Palladium 950
  30.565.890,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  39.169.617,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  36.056.425,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET Palladium trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  76.075.103,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 5. Bông tai nữ Interit Palladium trắng

  Bông tai nữ Interit

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  62.348.755,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 6. Bông tai nữ Timia Set Palladium trắng

  Bông tai nữ Timia Set

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  41.957.342,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Palladium trắng

  Bông tai nữ Timia A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  45.282.800,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Palladium 950
  36.933.780,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 9. Dây chuyền nữ Apricitas Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  74.348.701,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 10. Dây Chuyền Attends Palladium trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Palladium 950
  172.145.407,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 11. Bông Tai Commeunreve Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Palladium 950
  66.226.095,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 12. Vòng đeo ngón tay Elpiso Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  54.084.644,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 13. Bông tai nữ Expectancy Palladium trắng

  Bông tai nữ Expectancy

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  48.778.068,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Palladium trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  55.768.596,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Palladium trắng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  102.848.566,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 16. Bông tai nữ Grafetul Set Palladium trắng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  80.023.199,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 17. Vòng tay nữ Knopka Palladium trắng

  Vòng tay nữ Knopka

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  63.367.621,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 18. Bông tai nữ Molitva Palladium trắng

  Bông tai nữ Molitva

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  82.443.001,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Mutantur Palladium trắng

  Bông tai nữ Mutantur

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  62.900.641,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 21. Bông tai nữ Nabegu Palladium trắng

  Bông tai nữ Nabegu

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  60.197.826,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 22. Bông Tai Omnia Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Palladium 950
  75.777.937,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 23. Bông tai nữ Orenda Palladium trắng

  Bông tai nữ Orenda

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  75.721.338,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 24. Dây Chuyền Parfois Palladium trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Palladium 950
  96.155.197,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 25. Bông tai nữ Ponnade Palladium trắng

  Bông tai nữ Ponnade

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  100.697.634,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 26. Vòng đeo ngón tay Soyuz Palladium trắng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  61.117.634,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 27. Bông Tai Croire Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Palladium 950
  46.910.152,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 28. Bông tai nữ Espoiryn Palladium trắng

  Bông tai nữ Espoiryn

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  75.523.221,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Incassable Palladium trắng

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  55.825.200,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 30. Vòng tay nữ Laviecontinue Palladium trắng

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  88.117.500,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 31. Bông Tai Miloserdiye Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Palladium 950
  50.943.150,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 32. Bông tai nữ Redko Palladium trắng

  Bông tai nữ Redko

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  83.702.431,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 33. Nhẫn Senvoler Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  100.372.162,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 34. Dây chuyền nữ Seychas Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Seychas

  Palladium 950 & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  71.886.449,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 35. Nhẫn Apeiro Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Palladium 950
  54.551.625,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 36. Bông tai nữ Belleame Palladium trắng

  Bông tai nữ Belleame

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  67.018.543,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 37. Bông tai nữ Compound Palladium trắng

  Bông tai nữ Compound

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  51.877.107,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 38. Vòng tay nữ Estbelle Palladium trắng

  Vòng tay nữ Estbelle

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  50.617.682,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 39. Bông tai nữ Exyen Palladium trắng

  Bông tai nữ Exyen

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  81.013.760,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 40. Vòng tay nữ Fidelite Palladium trắng

  Vòng tay nữ Fidelite

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  52.740.308,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 41. Bông Tai Forevigt Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Forevigt

  Palladium 950
  51.579.937,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 42. Bông tai nữ Hoopfol Palladium trắng

  Bông tai nữ Hoopfol

  Palladium 950 & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  58.669.531,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 43. Nhẫn Infinitime Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  88.994.855,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 44. Nhẫn Iskrenne Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  120.254.141,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 45. Nhẫn Komorebi Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  60.565.748,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 46. Bông tai nữ Likelihood Palladium trắng

  Bông tai nữ Likelihood

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  61.174.230,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 47. Nhẫn Meapohi Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Palladium 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  94.740.112,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 48. Nhẫn Milota Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Palladium 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  63.240.265,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 49. Dây chuyền nữ Nuitetjour Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  63.494.974,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 50. Nhẫn Obman Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  87.339.200,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 51. Bông tai nữ Oiana Palladium trắng

  Bông tai nữ Oiana

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  75.707.184,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 52. Bông Tai Okno Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Okno

  Palladium 950
  57.947.835,00 ₫
  5.794.783  - 57.947.835  5.794.783 ₫ - 57.947.835 ₫
 53. Nhẫn đeo ngón út Shram Palladium trắng

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  58.443.117,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Palladium trắng

  Bông tai nữ Simplicite A

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  77.023.214,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Palladium trắng

  Bông tai nữ Simplicite B

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  84.027.899,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 56. Bông tai nữ Simplicite Set Palladium trắng

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Palladium 950 & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  79.443.015,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 57. Dây chuyền nữ Tempete Palladium trắng

  Dây chuyền nữ Tempete

  Palladium 950 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  39.226.225,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 58. Nhẫn Aveniren Palladium trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Palladium 950 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  58.287.452,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 59. Bông tai nữ Bonasavoir Palladium trắng

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - VS

  228.140.423,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫
 60. Bông Tai Composite Palladium trắng

  Bông Tai GLAMIRA Composite

  Palladium 950
  89.999.572,00 ₫
  7.799.962  - 89.999.572  7.799.962 ₫ - 89.999.572 ₫
 61. Bông tai nữ Convergence Palladium trắng

  Bông tai nữ Convergence

  Palladium 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  91.641.073,00 ₫
  8.399.960  - 104.716.483  8.399.960 ₫ - 104.716.483 ₫

You’ve viewed 60 of 171 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng