Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Zvezda Vàng 14K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 2. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  21.227.445,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 3. Nhẫn Burya Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 4. Vòng tay Grenzenlos Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Grenzenlos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  56.085.864,00 ₫
  21.207.069  - 81.343.764  21.207.069 ₫ - 81.343.764 ₫
 5. Nhẫn Iskrenne Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.813.602,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng 14K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 7. Nhẫn Sucenot Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 8. Bông tai nữ Simplicite Set Vàng 14K

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  15.324.265,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 9. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 10. Mặt dây chuyền nữ Idilliya Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Idilliya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.334 crt - VS

  21.803.385,00 ₫
  7.519.209  - 102.692.903  7.519.209 ₫ - 102.692.903 ₫
 11. Bông tai nữ Interit Vàng 14K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng 14K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  17.106.144,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 13. Bông tai nữ Hyatt Vàng 14K

  Bông tai nữ Hyatt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  16.867.842,00 ₫
  6.367.893  - 84.282.612  6.367.893 ₫ - 84.282.612 ₫
 14. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng 14K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 15. Nhẫn Shprese Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng 14K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 17. Nhẫn Koshmar Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Koshmar

  Vàng 14K
  8.379.016,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 18. Nhẫn Obman Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.570.829,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Dây chuyền nữ Tempete Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 21. Nhẫn Dochas Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Dochas

  Vàng 14K
  9.899.102,00 ₫
  5.440.728  - 56.674.252  5.440.728 ₫ - 56.674.252 ₫
 22. Nhẫn Bezumiye Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 23. Dây chuyền nữ Seychas Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  18.278.969,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 24. Vòng tay nữ Ewig Vàng 14K

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 25. Bông Tai Heppni Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Heppni

  Vàng 14K
  10.455.233,00 ₫
  5.746.387  - 59.858.205  5.746.387 ₫ - 59.858.205 ₫
 26. Mặt dây chuyền nữ Uferlos Vàng 14K

  Mặt dây chuyền nữ Uferlos

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  15.008.984,00 ₫
  3.699.604  - 49.301.648  3.699.604 ₫ - 49.301.648 ₫
 27. Bông tai nữ Hoopfol Vàng 14K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  12.069.564,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 28. Vòng tay nữ Knopka Vàng 14K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 29. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng 14K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  19.969.432,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 30. Dây chuyền nữ Foralltid Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Foralltid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.102 crt - AAA

  18.525.476,00 ₫
  8.223.073  - 34.774.928  8.223.073 ₫ - 34.774.928 ₫
 31. Nhẫn Utes Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 32. Bông tai nữ Expectancy Vàng 14K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 33. Vòng tay Petillante Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 34. Bông tai nữ Paglaum Vàng 14K

  Bông tai nữ Paglaum

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.108 crt - VS1

  22.026.687,00 ₫
  7.686.756  - 95.603.320  7.686.756 ₫ - 95.603.320 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng 14K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 36. Bông tai nữ Mutantur Vàng 14K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.373.610,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 37. Nhẫn Jaiunreve Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Jaiunreve

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - VS

  17.677.839,00 ₫
  8.191.658  - 110.348.529  8.191.658 ₫ - 110.348.529 ₫
 38. Bông tai nữ Speranta Vàng 14K

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.326.997,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 39. Nhẫn Infinitime Vàng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  18.744.532,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 40. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng 14K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.244.653,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 41. Bông tai nữ Linstant Vàng 14K

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  7.953.923,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 42. Bông tai nữ Timia Set Vàng 14K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng 14K
  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 44. Dây Chuyền Attends Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng 14K
  30.068.064,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 45. Vòng tay Adinfinitum Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 46. Vòng Tay Cestlavie Vàng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng 14K
  30.030.988,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 47. Bông Tai Commeunreve Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng 14K
  11.567.491,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 48. Vòng tay Eccedentesiast Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 49. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 50. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng 14K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  16.780.389,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 51. Bông tai nữ Molitva Vàng 14K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 52. Bông tai nữ Nabegu Vàng 14K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 53. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  37.113.786,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 54. Bông Tai Omnia Vàng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 55. Bông tai nữ Orenda Vàng 14K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 56. Dây Chuyền Parfois Vàng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng 14K
  16.795.107,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 57. Bông tai nữ Ponnade Vàng 14K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 58. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 59. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng 14K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  11.539.472,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 60. Dây chuyền nữ Strannik Vàng 14K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 61. Vòng tay Wabisabi Vàng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  87.227.979,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng