Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Burya Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Trắng 9K
  6.028.273,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 2. Bông Tai Evolet Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Vàng Trắng 9K
  8.037.697,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 3. Nhẫn Bezumiye Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  10.160.328,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 4. Nhẫn Sucenot Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng Trắng 9K
  6.990.532,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 5. Nhẫn Aveniren Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  9.905.612,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 6. Bông tai nữ Hoopfol Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  9.735.802,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Vàng Trắng 9K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng Trắng 9K
  4.075.452,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 8. Dây chuyền nữ Piacevale Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Piacevale

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.665 crt - VS

  52.443.146,00 ₫
  10.559.383  - 3.634.100.699  10.559.383 ₫ - 3.634.100.699 ₫
 9. Bông tai nữ Interit Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 10. Nhẫn Milota Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  8.971.655,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 11. Dây chuyền nữ Jaihate Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Jaihate

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  11.547.113,00 ₫
  5.582.520  - 75.494.917  5.582.520 ₫ - 75.494.917 ₫
 12. Bông tai nữ Linstant Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Linstant

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.12 crt - AAA

  6.339.592,00 ₫
  3.957.716  - 53.773.326  3.957.716 ₫ - 53.773.326 ₫
 13. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  17.858.405,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  8.858.447,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 15. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  10.981.079,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Simplicite B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  13.754.651,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 17. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  6.113.178,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 18. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng Trắng 9K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.735.788,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Meapohi Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  15.452.755,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 21. Bông Tai Viltis Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Viltis

  Vàng Trắng 9K
  9.650.897,00 ₫
  6.948.645  - 72.381.727  6.948.645 ₫ - 72.381.727 ₫
 22. Bông tai nữ Timia Set Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  6.820.721,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  7.018.834,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Trắng 9K
  4.924.504,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 25. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  12.169.753,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 26. Dây Chuyền Attends Vàng Trắng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Trắng 9K
  22.952.721,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 27. Vòng tay Adinfinitum Vàng Trắng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  28.641.372,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 28. Vòng Tay Cestlavie Vàng Trắng 9K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Trắng 9K
  22.924.419,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 29. Bông Tai Commeunreve Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Trắng 9K
  8.830.146,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 30. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Trắng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  61.188.388,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 31. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Trắng 9K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 32. Bông tai nữ Expectancy Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.386.757,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  18.226.327,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 34. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  13.613.141,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 35. Vòng tay nữ Knopka Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  10.754.665,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 36. Bông tai nữ Molitva Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  15.113.135,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 37. Bông tai nữ Mutantur Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.943.339,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 38. Bông tai nữ Nabegu Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  9.792.406,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 39. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  29.603.633,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 40. Bông Tai Omnia Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Trắng 9K
  10.103.725,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 41. Bông tai nữ Orenda Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  13.358.427,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 42. Dây Chuyền Parfois Vàng Trắng 9K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Trắng 9K
  12.820.693,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 43. Vòng tay Petillante Vàng Trắng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  28.216.846,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 44. Bông tai nữ Ponnade Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  19.754.623,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 45. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  22.782.910,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 46. Vòng đeo ngón tay Soyuz Vàng Trắng 9K

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  9.056.560,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 47. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  14.433.893,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 48. Vòng tay Wabisabi Vàng Trắng 9K

  Vòng tay GLAMIRA Wabisabi

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.49 crt - VS

  72.339.277,00 ₫
  24.014.037  - 1.055.053.110  24.014.037 ₫ - 1.055.053.110 ₫
 49. Vòng tay nữ Amoursansfin Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Amoursansfin

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.381 crt - VS

  25.330.067,00 ₫
  12.641.543  - 56.938.596  12.641.543 ₫ - 56.938.596 ₫
 50. Bông Tai Croire Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Vàng Trắng 9K
  6.254.687,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 51. Bông tai nữ Espoiryn Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Espoiryn

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.056.545,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 52. Xỏ khuyên tai Incassable Vàng Trắng 9K

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  8.915.051,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 53. Vòng tay nữ Laviecontinue Vàng Trắng 9K

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  16.556.524,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 54. Bông Tai Miloserdiye Vàng Trắng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Vàng Trắng 9K
  6.792.420,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 55. Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye Vàng Trắng 9K

  Vòng đeo lòng bàn tay Priznaniye

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.525 crt - VS

  25.528.180,00 ₫
  11.375.606  - 57.166.143  11.375.606 ₫ - 57.166.143 ₫
 56. Bông tai nữ Redko Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Redko

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  15.452.756,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 57. Nhẫn Senvoler Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  15.933.886,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 58. Dây chuyền nữ Seychas Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Seychas

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  15.594.265,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 59. Nhẫn Apeiro Vàng Trắng 9K

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Vàng Trắng 9K
  7.273.550,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 60. Bông tai nữ Belleame Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Belleame

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.358.440,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 61. Bông tai nữ Compound Vàng Trắng 9K

  Bông tai nữ Compound

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  8.462.223,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng