Đang tải...
Tìm thấy 171 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Ewig Platin trắng

  Vòng tay nữ Ewig

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  15.863.129,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 2. Dây chuyền nữ Unebelle Platin trắng

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  18.681.984,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 3. Nhẫn Aveniren Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  22.559.324,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 4. Bông Tai Evolet Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Evolet

  Bạch Kim 950
  21.701.781,00 ₫
  5.787.141  - 60.282.727  5.787.141 ₫ - 60.282.727 ₫
 5. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Platin trắng

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  30.922.493,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Platin trắng

  Bông tai nữ Grafetul A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  21.127.255,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 7. Nhẫn Sucenot Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Bạch Kim 950
  18.874.436,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 8. Nhẫn Burya Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Bạch Kim 950
  16.276.337,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 9. Bông tai nữ Interit Platin trắng

  Bông tai nữ Interit

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  25.397.990,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 10. Bông tai nữ Timia Set Platin trắng

  Bông tai nữ Timia Set

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  16.010.298,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Platin trắng

  Bông tai nữ Timia A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  17.026.332,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Bạch Kim 950
  13.296.160,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 13. Dây chuyền nữ Apricitas Platin trắng

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  28.431.939,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 14. Dây Chuyền Attends Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Bạch Kim 950
  61.972.346,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 15. Bông Tai Commeunreve Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Bạch Kim 950
  23.841.394,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 16. Vòng đeo ngón tay Elpiso Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  20.394.240,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 17. Bông tai nữ Expectancy Platin trắng

  Bông tai nữ Expectancy

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  18.212.176,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Platin trắng

  Bông tai nữ Grafetul B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  40.358.297,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Grafetul Set Platin trắng

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  30.981.925,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 21. Vòng tay nữ Knopka Platin trắng

  Vòng tay nữ Knopka

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  24.514.976,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 22. Bông tai nữ Molitva Platin trắng

  Bông tai nữ Molitva

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  32.722.484,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 23. Bông tai nữ Mutantur Platin trắng

  Bông tai nữ Mutantur

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  25.270.633,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 24. Bông tai nữ Nabegu Platin trắng

  Bông tai nữ Nabegu

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  22.975.362,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 25. Bông Tai Omnia Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Bạch Kim 950
  27.280.057,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 26. Bông tai nữ Orenda Platin trắng

  Bông tai nữ Orenda

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  29.668.726,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 27. Dây Chuyền Parfois Platin trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Bạch Kim 950
  34.615.871,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 28. Bông tai nữ Ponnade Platin trắng

  Bông tai nữ Ponnade

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  40.924.333,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫
 29. Vòng đeo ngón tay Soyuz Platin trắng

  Vòng đeo ngón tay Soyuz

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  22.672.533,00 ₫
  6.007.047  - 69.636.462  6.007.047 ₫ - 69.636.462 ₫
 30. Bông Tai Croire Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Croire

  Bạch Kim 950
  16.887.654,00 ₫
  4.691.015  - 46.910.152  4.691.015 ₫ - 46.910.152 ₫
 31. Bông tai nữ Espoiryn Platin trắng

  Bông tai nữ Espoiryn

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  28.655.521,00 ₫
  7.030.154  - 93.834.455  7.030.154 ₫ - 93.834.455 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Incassable Platin trắng

  Xỏ khuyên tai Incassable

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  21.183.859,00 ₫
  5.412.709  - 61.542.154  5.412.709 ₫ - 61.542.154 ₫
 33. Vòng tay nữ Laviecontinue Platin trắng

  Vòng tay nữ Laviecontinue

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  35.272.471,00 ₫
  7.706.566  - 92.164.651  7.706.566 ₫ - 92.164.651 ₫
 34. Bông Tai Miloserdiye Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Miloserdiye

  Bạch Kim 950
  18.339.534,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 35. Bông tai nữ Redko Platin trắng

  Bông tai nữ Redko

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.356 crt - VS

  33.302.671,00 ₫
  7.559.964  - 98.900.472  7.559.964 ₫ - 98.900.472 ₫
 36. Nhẫn Senvoler Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Senvoler

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  38.017.742,00 ₫
  9.093.352  - 108.975.895  9.093.352 ₫ - 108.975.895 ₫
 37. Dây chuyền nữ Seychas Platin trắng

  Dây chuyền nữ Seychas

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nâu

  0.178 crt - VS1

  30.316.836,00 ₫
  6.235.441  - 75.112.849  6.235.441 ₫ - 75.112.849 ₫
 38. Nhẫn Apeiro Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Apeiro

  Bạch Kim 950
  19.638.585,00 ₫
  5.455.162  - 54.551.625  5.455.162 ₫ - 54.551.625 ₫
 39. Bông tai nữ Belleame Platin trắng

  Bông tai nữ Belleame

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  25.177.236,00 ₫
  6.276.196  - 80.093.953  6.276.196 ₫ - 80.093.953 ₫
 40. Bông tai nữ Compound Platin trắng

  Bông tai nữ Compound

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  19.816.885,00 ₫
  5.009.409  - 66.282.699  5.009.409 ₫ - 66.282.699 ₫
 41. Vòng tay nữ Estbelle Platin trắng

  Vòng tay nữ Estbelle

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  20.051.790,00 ₫
  4.775.920  - 58.061.042  4.775.920 ₫ - 58.061.042 ₫
 42. Bông tai nữ Exyen Platin trắng

  Bông tai nữ Exyen

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.318 crt - VS

  31.972.486,00 ₫
  7.356.191  - 112.400.404  7.356.191 ₫ - 112.400.404 ₫
 43. Vòng tay nữ Fidelite Platin trắng

  Vòng tay nữ Fidelite

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  22.446.116,00 ₫
  4.733.467  - 65.362.890  4.733.467 ₫ - 65.362.890 ₫
 44. Bông Tai Forevigt Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Forevigt

  Bạch Kim 950
  18.568.777,00 ₫
  5.157.993  - 51.579.937  5.157.993 ₫ - 51.579.937 ₫
 45. Bông tai nữ Hoopfol Platin trắng

  Bông tai nữ Hoopfol

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  22.533.854,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 46. Nhẫn Infinitime Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Infinitime

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  34.519.645,00 ₫
  8.171.281  - 99.098.580  8.171.281 ₫ - 99.098.580 ₫
 47. Nhẫn Iskrenne Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  54.775.209,00 ₫
  9.549.010  - 129.848.435  9.549.010 ₫ - 129.848.435 ₫
 48. Nhẫn Komorebi Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Komorebi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  22.799.890,00 ₫
  5.900.915  - 72.990.217  5.900.915 ₫ - 72.990.217 ₫
 49. Bông tai nữ Likelihood Platin trắng

  Bông tai nữ Likelihood

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  23.272.527,00 ₫
  5.922.141  - 76.881.703  5.922.141 ₫ - 76.881.703 ₫
 50. Nhẫn Meapohi Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Meapohi

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  36.189.448,00 ₫
  8.782.599  - 123.862.616  8.782.599 ₫ - 123.862.616 ₫
 51. Nhẫn Milota Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  23.164.983,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 52. Dây chuyền nữ Nuitetjour Platin trắng

  Dây chuyền nữ Nuitetjour

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  26.136.665,00 ₫
  5.837.235  - 81.891.113  5.837.235 ₫ - 81.891.113 ₫
 53. Nhẫn Obman Platin trắng

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  37.890.382,00 ₫
  7.417.322  - 116.150.384  7.417.322 ₫ - 116.150.384 ₫
 54. Bông tai nữ Oiana Platin trắng

  Bông tai nữ Oiana

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.52 crt - VS

  32.507.390,00 ₫
  6.479.969  - 106.839.112  6.479.969 ₫ - 106.839.112 ₫
 55. Bông Tai Okno Platin trắng

  Bông Tai GLAMIRA Okno

  Bạch Kim 950
  20.861.220,00 ₫
  5.794.783  - 57.947.835  5.794.783 ₫ - 57.947.835 ₫
 56. Nhẫn đeo ngón út Shram Platin trắng

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  23.394.227,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite A Platin trắng

  Bông tai nữ Simplicite A

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  29.612.121,00 ₫
  7.111.663  - 100.570.272  7.111.663 ₫ - 100.570.272 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Simplicite B Platin trắng

  Bông tai nữ Simplicite B

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  32.133.808,00 ₫
  7.784.113  - 107.574.957  7.784.113 ₫ - 107.574.957 ₫
 59. Bông tai nữ Simplicite Set Platin trắng

  Bông tai nữ Simplicite Set

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Đen

  0.216 crt - AAA

  29.722.498,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.458.077  - 104.178.747  7.458.077 ₫ - 104.178.747 ₫
 60. Dây chuyền nữ Tempete Platin trắng

  Dây chuyền nữ Tempete

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  14.773.513,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 61. Bông tai nữ Bonasavoir Platin trắng

  Bông tai nữ Bonasavoir

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  3.82 crt - VS

  121.906.967,00 ₫
  12.393.903  - 407.516.931  12.393.903 ₫ - 407.516.931 ₫

You’ve viewed 60 of 171 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng