Đang tải...
Tìm thấy 194 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Interit Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Interit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  14.697.664,00 ₫
  5.773.557  - 74.235.491  5.773.557 ₫ - 74.235.491 ₫
 2. Vòng tay nữ Milele Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Milele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  10.655.608,00 ₫
  5.306.578  - 64.499.692  5.306.578 ₫ - 64.499.692 ₫
 3. Vòng tay nữ Euphoria Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Euphoria

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  12.833.144,00 ₫
  6.418.836  - 76.131.707  6.418.836 ₫ - 76.131.707 ₫
 4. Vòng tay nữ Ewig Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Ewig

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  8.191.940,00 ₫
  4.139.130  - 50.221.453  4.139.130 ₫ - 50.221.453 ₫
 5. Dây chuyền nữ Strannik Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Strannik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.136 crt - VS

  18.311.798,00 ₫
  8.756.561  - 29.176.841  8.756.561 ₫ - 29.176.841 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul A Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Grafetul A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.095.700,00 ₫
  5.051.862  - 68.844.006  5.051.862 ₫ - 68.844.006 ₫
 7. Bông tai nữ Fortuin Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Fortuin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.878 crt - VS

  34.799.266,00 ₫
  8.281.092  - 1.847.595.012  8.281.092 ₫ - 1.847.595.012 ₫
 8. Bông tai nữ Speranta Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Speranta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  16.326.997,00 ₫
  6.500.346  - 83.900.544  6.500.346 ₫ - 83.900.544 ₫
 9. Dây chuyền nữ Unebelle Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Unebelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.058.342,00 ₫
  5.068.277  - 49.429.005  5.068.277 ₫ - 49.429.005 ₫
 10. Bông tai nữ Nihil Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Nihil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.18 crt - AAA

  14.257.006,00 ₫
  6.622.609  - 79.400.561  6.622.609 ₫ - 79.400.561 ₫
 11. Bông tai nữ Expectancy Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Expectancy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.360.804,00 ₫
  4.775.920  - 55.117.660  4.775.920 ₫ - 55.117.660 ₫
 12. Bông tai nữ Timia Set Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Timia Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.042 crt - VS

  8.496.467,00 ₫
  4.108.281  - 45.693.173  4.108.281 ₫ - 45.693.173 ₫
 13. Nhẫn Doveriye Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  46.296.288,00 ₫
  10.915.985  - 164.051.103  10.915.985 ₫ - 164.051.103 ₫
 14. Nhẫn đeo ngón út Shram Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.244.653,00 ₫
  5.476.389  - 68.009.110  5.476.389 ₫ - 68.009.110 ₫
 15. Nhẫn Mysterium Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  19.323.869,00 ₫
  7.174.494  - 83.971.296  7.174.494 ₫ - 83.971.296 ₫
 16. Nhẫn Burya Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Burya

  Vàng Trắng 14K
  7.897.037,00 ₫
  4.521.204  - 45.212.047  4.521.204 ₫ - 45.212.047 ₫
 17. Dây chuyền nữ Soifdevivre Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Soifdevivre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  27.546.943,00 ₫
  9.989.103  - 57.273.688  9.989.103 ₫ - 57.273.688 ₫
 18. Dây chuyền nữ Gobaith Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Gobaith

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.198 crt - VS1

  21.227.445,00 ₫
  7.607.511  - 91.556.169  7.607.511 ₫ - 91.556.169 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Sucenot Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Sucenot

  Vàng Trắng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.428.990  5.242.899 ₫ - 52.428.990 ₫
 21. Nhẫn Milota Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  11.559.850,00 ₫
  6.261.762  - 78.806.229  6.261.762 ₫ - 78.806.229 ₫
 22. Nhẫn Aveniren Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.213.053,00 ₫
  5.582.520  - 64.655.346  5.582.520 ₫ - 64.655.346 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Timia A Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Timia A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  8.843.730,00 ₫
  4.415.073  - 54.452.567  4.415.073 ₫ - 54.452.567 ₫
 24. Bông tai nữ Thankful Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Thankful

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.555.391,00 ₫
  6.439.214  - 97.159.909  6.439.214 ₫ - 97.159.909 ₫
 25. Vòng tay nữ Deamor Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Deamor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.166 crt - VS

  64.128.657,00 ₫
  14.565.213  - 273.152.665  14.565.213 ₫ - 273.152.665 ₫
 26. Nhẫn Utes Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Utes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.474 crt - VS

  35.072.945,00 ₫
  7.959.867  - 106.740.057  7.959.867 ₫ - 106.740.057 ₫
 27. Dây chuyền nữ Tempete Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Tempete

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  7.692.415,00 ₫
  3.871.679  - 45.565.817  3.871.679 ₫ - 45.565.817 ₫
 28. Dây chuyền nữ Apricitas Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Apricitas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  15.135.210,00 ₫
  6.887.514  - 95.291.998  6.887.514 ₫ - 95.291.998 ₫
 29. Bông tai nữ Nabegu Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Nabegu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  12.196.356,00 ₫
  5.816.010  - 72.877.011  5.816.010 ₫ - 72.877.011 ₫
 30. Bông tai nữ Famoe Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Famoe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.198 crt - VS

  17.333.407,00 ₫
  6.261.762  - 85.825.063  6.261.762 ₫ - 85.825.063 ₫
 31. Nhẫn Apanza Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  19.189.436,00 ₫
  8.415.808  - 101.645.737  8.415.808 ₫ - 101.645.737 ₫
 32. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Grafetul B Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Grafetul B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.378 crt - VS

  22.262.156,00 ₫
  9.113.164  - 140.772.915  9.113.164 ₫ - 140.772.915 ₫
 33. Bông tai nữ Grafetul Set Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Grafetul Set

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.249 crt - VS

  16.780.389,00 ₫
  7.151.852  - 100.145.745  7.151.852 ₫ - 100.145.745 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Timia B Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Timia B

  Vàng Trắng 14K
  6.451.100,00 ₫
  3.742.623  - 36.933.780  3.742.623 ₫ - 36.933.780 ₫
 35. Nhẫn Imfihlelo Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.620.570,00 ₫
  8.212.036  - 98.504.247  8.212.036 ₫ - 98.504.247 ₫
 36. Dây chuyền nữ Ankh Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Ankh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  35.283.510,00 ₫
  14.248.234  - 62.440.457  14.248.234 ₫ - 62.440.457 ₫
 37. Bông tai nữ Mutantur Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Mutantur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  14.373.610,00 ₫
  5.879.688  - 73.513.798  5.879.688 ₫ - 73.513.798 ₫
 38. Bông tai nữ Hoopfol Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Hoopfol

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.123 crt - AAA

  12.069.564,00 ₫
  5.646.199  - 64.160.071  5.646.199 ₫ - 64.160.071 ₫
 39. Bông tai nữ Zvezda Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Zvezda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  9.346.652,00 ₫
  3.764.132  - 47.447.882  3.764.132 ₫ - 47.447.882 ₫
 40. Nhẫn Koshmar Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Koshmar

  Vàng Trắng 14K
  8.379.016,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 41. Dây chuyền nữ Metonia Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Metonia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.15 crt - AAA

  17.931.140,00 ₫
  8.223.073  - 102.494.793  8.223.073 ₫ - 102.494.793 ₫
 42. Nhẫn đeo ngón út Inneffable Vàng Trắng 14K

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  16.052.187,00 ₫
  8.023.546  - 87.593.920  8.023.546 ₫ - 87.593.920 ₫
 43. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A Vàng Trắng 14K

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng Trắng 14K
  5.338.842,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 44. Nhẫn Shprese Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  15.132.945,00 ₫
  7.539.586  - 88.839.197  7.539.586 ₫ - 88.839.197 ₫
 45. Bông tai nữ Skoro Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Skoro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.527.727,00 ₫
  7.634.397  - 110.164.569  7.634.397 ₫ - 110.164.569 ₫
 46. Nhẫn Bezumiye Vàng Trắng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.573.052,00 ₫
  5.837.235  - 79.711.878  5.837.235 ₫ - 79.711.878 ₫
 47. Bông tai nữ Micorozon Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Micorozon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.624 crt - VS

  34.656.909,00 ₫
  12.570.223  - 229.116.833  12.570.223 ₫ - 229.116.833 ₫
 48. Dây Chuyền Attends Vàng Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Attends

  Vàng Trắng 14K
  30.068.064,00 ₫
  12.853.523  - 172.145.407  12.853.523 ₫ - 172.145.407 ₫
 49. Vòng tay Adinfinitum Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Adinfinitum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  35.984.827,00 ₫
  13.265.596  - 82.333.192  13.265.596 ₫ - 82.333.192 ₫
 50. Vòng Tay Cestlavie Vàng Trắng 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Cestlavie

  Vàng Trắng 14K
  30.030.988,00 ₫
  12.837.674  - 40.346.977  12.837.674 ₫ - 40.346.977 ₫
 51. Bông Tai Commeunreve Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Commeunreve

  Vàng Trắng 14K
  11.567.491,00 ₫
  6.357.705  - 66.226.095  6.357.705 ₫ - 66.226.095 ₫
 52. Vòng tay Eccedentesiast Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Eccedentesiast

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.581 crt - VS

  73.225.689,00 ₫
  19.415.002  - 138.925.378  19.415.002 ₫ - 138.925.378 ₫
 53. Vòng đeo ngón tay Elpiso Vàng Trắng 14K

  Vòng đeo ngón tay Elpiso

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.105 crt - VS

  10.638.061,00 ₫
  5.264.125  - 58.499.717  5.264.125 ₫ - 58.499.717 ₫
 54. Vòng tay nữ Knopka Vàng Trắng 14K

  Vòng tay nữ Knopka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  13.263.898,00 ₫
  5.827.896  - 70.273.249  5.827.896 ₫ - 70.273.249 ₫
 55. Bông tai nữ Molitva Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Molitva

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.348 crt - VS

  18.324.251,00 ₫
  7.458.077  - 120.367.350  7.458.077 ₫ - 120.367.350 ₫
 56. Dây chuyền nữ Nekogda Vàng Trắng 14K

  Dây chuyền nữ Nekogda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.375 crt - VS

  37.113.786,00 ₫
  13.566.728  - 64.147.620  13.566.728 ₫ - 64.147.620 ₫
 57. Bông Tai Omnia Vàng Trắng 14K

  Bông Tai GLAMIRA Omnia

  Vàng Trắng 14K
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 58. Bông tai nữ Orenda Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Orenda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  16.332.658,00 ₫
  6.907.891  - 105.806.101  6.907.891 ₫ - 105.806.101 ₫
 59. Dây Chuyền Parfois Vàng Trắng 14K

  Dây Chuyền GLAMIRA Parfois

  Vàng Trắng 14K
  16.795.107,00 ₫
  8.333.450  - 96.155.197  8.333.450 ₫ - 96.155.197 ₫
 60. Vòng tay Petillante Vàng Trắng 14K

  Vòng tay GLAMIRA Petillante

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  35.648.037,00 ₫
  13.424.087  - 80.453.956  13.424.087 ₫ - 80.453.956 ₫
 61. Bông tai nữ Ponnade Vàng Trắng 14K

  Bông tai nữ Ponnade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.532 crt - VS

  23.614.982,00 ₫
  8.965.995  - 142.867.245  8.965.995 ₫ - 142.867.245 ₫

You’ve viewed 60 of 194 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng