Đang tải...
Tìm thấy 254 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Emmeline 7.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 2. Nhẫn Massima 6.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  43.324.463,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 3. Nhẫn Jomairys 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.68 crt - VS

  2.210.347.427,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 4. Nhẫn Adaliz 6.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.69 crt - VS

  2.567.615.759,00 ₫
  13.145.093  - 3.897.457.960  13.145.093 ₫ - 3.897.457.960 ₫
 5. Nhẫn Tamanna 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.05 crt - VS

  5.085.974.730,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 6. Nhẫn Florrie 6.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.56 crt - VS

  2.559.871.185,00 ₫
  11.828.691  - 3.868.136.995  11.828.691 ₫ - 3.868.136.995 ₫
 7. Nhẫn Danelle 9 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.54 crt - VS

  9.483.763.547,00 ₫
  22.701.916  - 13.078.421.499  22.701.916 ₫ - 13.078.421.499 ₫
 8. Nhẫn Josafina 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.8 crt - VS

  2.214.468.044,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Loagen 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.644 crt - AAA

  28.434.171,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 11. Nhẫn Cristen 6.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cristen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  7.06 crt - AA

  118.061.157,00 ₫
  11.760.829  - 3.923.291.231  11.760.829 ₫ - 3.923.291.231 ₫
 12. Nhẫn Azaria 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.858 crt - VS

  2.214.481.561,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 13. Nhẫn Darcie 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.842 crt - VS

  9.637.377.021,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Hendrika 4.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.83 crt - AAA

  35.693.171,00 ₫
  9.647.935  - 2.644.361.795  9.647.935 ₫ - 2.644.361.795 ₫
 16. Nhẫn Jermelia 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.728 crt - VS

  2.222.463.786,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 17. Nhẫn Ganesa 12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  12 crt - AAA

  53.442.021,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 18. Nhẫn Asion 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.276 crt - VS

  84.578.210,00 ₫
  16.669.556  - 3.062.668.837  16.669.556 ₫ - 3.062.668.837 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Galyena 12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Galyena

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  12 crt - AAA

  18.669.436,00 ₫
  10.006.166  - 206.787.828  10.006.166 ₫ - 206.787.828 ₫
 21. Nhẫn Martoya 4.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.864 crt - VS

  1.926.361.503,00 ₫
  10.526.618  - 2.664.990.564  10.526.618 ₫ - 2.664.990.564 ₫
 22. Nhẫn Djamila 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.108 crt - VS

  56.650.699,00 ₫
  12.734.139  - 2.667.126.435  12.734.139 ₫ - 2.667.126.435 ₫
 23. Nhẫn Brigette 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  13 crt - AAA

  82.526.959,00 ₫
  18.272.274  - 10.848.811.457  18.272.274 ₫ - 10.848.811.457 ₫
 24. Nhẫn Nida 6.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Nida

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.62 crt - AAA

  53.707.247,00 ₫
  16.693.348  - 3.928.549.806  16.693.348 ₫ - 3.928.549.806 ₫
 25. Nhẫn Julisha 4.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AA

  75.936.027,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 26. Nhẫn Tawny 7.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  7.6 crt - AAA

  38.955.652,00 ₫
  11.834.368  - 213.938.953  11.834.368 ₫ - 213.938.953 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Eboni 5.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Eboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.82 crt - AAA

  55.324.023,00 ₫
  16.805.820  - 357.583.303  16.805.820 ₫ - 357.583.303 ₫
 29. Nhẫn Elnora 9 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Elnora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.204 crt - AAA

  60.625.320,00 ₫
  10.641.523  - 12.771.991.048  10.641.523 ₫ - 12.771.991.048 ₫
 30. Nhẫn Carilene 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.16 crt - VS

  5.093.866.923,00 ₫
  12.501.626  - 5.954.062.138  12.501.626 ₫ - 5.954.062.138 ₫
 31. Nhẫn Domela 4.3 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  54.902.256,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 32. Nhẫn Amoldine 14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Amoldine

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  15.302 crt - AAA

  34.127.494,00 ₫
  15.973.099  - 422.930.260  15.973.099 ₫ - 422.930.260 ₫
 33. Nhẫn Kitty 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  12.97 crt - AAA

  62.315.634,00 ₫
  12.133.932  - 10.779.679.404  12.133.932 ₫ - 10.779.679.404 ₫
 34. Nhẫn Jorgelina 7.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  7.752 crt - VS

  3.824.233.682,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 35. Nhẫn Tracie 8.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tracie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.45 crt - VS

  1.184.237.177,00 ₫
  13.561.453  - 10.854.840.573  13.561.453 ₫ - 10.854.840.573 ₫
 36. Nhẫn Adielle 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Adielle

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.312 crt - AAA

  19.256.398,00 ₫
  10.322.493  - 166.354.912  10.322.493 ₫ - 166.354.912 ₫
 37. Nhẫn Gerlindis 12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  56.558.235,00 ₫
  14.111.643  - 16.917.332.157  14.111.643 ₫ - 16.917.332.157 ₫
 38. Nhẫn Anaphiel 9 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  14.96 crt - AAA

  175.905.516,00 ₫
  45.015.590  - 13.693.404.765  45.015.590 ₫ - 13.693.404.765 ₫
 39. Nhẫn Maharlika 7.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.62 crt - VS

  3.809.010.031,00 ₫
  10.901.072  - 4.302.084.587  10.901.072 ₫ - 4.302.084.587 ₫
 40. Nhẫn Yovela 9 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  11 crt - AAA

  65.670.581,00 ₫
  12.630.320  - 15.854.017.943  12.630.320 ₫ - 15.854.017.943 ₫
 41. Nhẫn Jeylianis 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  25.948.986,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 42. Nhẫn Corine 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  13.42 crt - AAA

  65.780.618,00 ₫
  16.730.118  - 10.848.514.054  16.730.118 ₫ - 10.848.514.054 ₫
 43. Nhẫn Clare 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Clare

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  13.706 crt - A

  286.466.781,00 ₫
  16.092.059  - 10.865.357.728  16.092.059 ₫ - 10.865.357.728 ₫
 44. Nhẫn Jensine 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  8 crt - AAA

  48.731.741,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 45. Nhẫn Carli 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  14.44 crt - AA

  306.602.945,00 ₫
  15.052.780  - 10.961.147.662  15.052.780 ₫ - 10.961.147.662 ₫
 46. Nhẫn Noreen 9 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng 14K & Kim Cương

  10.84 crt - VS

  9.516.780.929,00 ₫
  16.326.735  - 12.986.254.443  16.326.735 ₫ - 12.986.254.443 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Shandra 12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  12 crt - AAA

  93.068.717,00 ₫
  25.366.893  - 17.145.654.479  25.366.893 ₫ - 17.145.654.479 ₫
 49. Nhẫn Gwenora 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.24 crt - VS

  5.097.286.217,00 ₫
  11.343.388  - 6.066.628.156  11.343.388 ₫ - 6.066.628.156 ₫
 50. Nhẫn Vondila 7.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Kim Cương

  8.14 crt - VS

  3.829.437.917,00 ₫
  11.728.386  - 4.355.603.120  11.728.386 ₫ - 4.355.603.120 ₫
 51. Nhẫn Alkida 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  31.655.557,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 52. Nhẫn Cecila 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  12.6 crt - A

  268.043.644,00 ₫
  14.717.529  - 10.783.410.428  14.717.529 ₫ - 10.783.410.428 ₫
 53. Nhẫn Aurkene 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.68 crt - VS

  55.347.005,00 ₫
  9.898.022  - 4.847.422.108  9.898.022 ₫ - 4.847.422.108 ₫
 54. Nhẫn Tayna 12.6 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Tayna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.946 crt - VS

  9.644.226.150,00 ₫
  14.726.721  - 10.798.604.876  14.726.721 ₫ - 10.798.604.876 ₫
 55. Nhẫn Joscelin 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  4.91 crt - AA

  147.727.648,00 ₫
  15.304.218  - 2.670.100.438  15.304.218 ₫ - 2.670.100.438 ₫
 56. Nhẫn Griseldis 15 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Griseldis

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  15.024 crt - AAA

  20.035.046,00 ₫
  10.809.148  - 238.163.564  10.809.148 ₫ - 238.163.564 ₫
 57. Nhẫn Jaisalia 12 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jaisalia

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.32 crt - AAA

  28.923.800,00 ₫
  10.777.785  - 250.965.294  10.777.785 ₫ - 250.965.294 ₫
 58. Nhẫn Marseille 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Marseille

  Vàng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.264 crt - AAA

  24.846.171,00 ₫
  10.795.630  - 188.213.829  10.795.630 ₫ - 188.213.829 ₫
 59. Nhẫn Jailen 14 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jailen

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  22.609.722,00 ₫
  11.352.579  - 209.221.109  11.352.579 ₫ - 209.221.109 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Molindas 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Molindas

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  7.06 crt - AAA

  16.104.225,00 ₫
  9.086.930  - 139.142.783  9.086.930 ₫ - 139.142.783 ₫
 62. Nhẫn Alacinda 7 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  22.900.633,00 ₫
  10.978.396  - 172.586.796  10.978.396 ₫ - 172.586.796 ₫
 63. Nhẫn Jaselle 10 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  10.18 crt - VS

  10.029.496.700,00 ₫
  12.869.321  - 22.525.936.822  12.869.321 ₫ - 22.525.936.822 ₫
 64. Nhẫn Gillian 9 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Gillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.2 crt - VS

  9.439.374.661,00 ₫
  11.166.029  - 12.750.388.970  11.166.029 ₫ - 12.750.388.970 ₫
 65. Nhẫn Moneta 7.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  54.370.180,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 66. Nhẫn Malenita 4.5 Carat

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.5 crt - VS

  46.364.976,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫

You’ve viewed 60 of 254 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng