Đang tải...
Tìm thấy 55 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Tamanna Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.05 crt - VS

  5.085.974.730,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 2. Nhẫn Darcie Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.842 crt - VS

  9.637.377.021,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 3. Nhẫn đeo ngón áp út Jacinthe Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  25.943.308,00 ₫
  6.754.771  - 1.560.067.339  6.754.771 ₫ - 1.560.067.339 ₫
 4. Nhẫn Brigette Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  13 crt - AAA

  82.526.959,00 ₫
  18.272.274  - 10.848.811.457  18.272.274 ₫ - 10.848.811.457 ₫
 5. Nhẫn Tawny Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Tawny

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  7.6 crt - AAA

  38.955.652,00 ₫
  11.834.368  - 213.938.953  11.834.368 ₫ - 213.938.953 ₫
 6. Nhẫn Carilene Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.16 crt - VS

  5.093.866.923,00 ₫
  12.501.626  - 5.954.062.138  12.501.626 ₫ - 5.954.062.138 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Abyth - SET Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Abyth - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.404 crt - VS

  30.877.449,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.567.942  - 2.056.806.950  13.567.942 ₫ - 2.056.806.950 ₫
 8. Nhẫn Kitty Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  12.97 crt - AAA

  62.315.634,00 ₫
  12.133.932  - 10.779.679.404  12.133.932 ₫ - 10.779.679.404 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Eliseo Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Eliseo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - SI

  63.414.394,00 ₫
  6.315.700  - 178.061.668  6.315.700 ₫ - 178.061.668 ₫
 11. Nhẫn Corine Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  13.42 crt - AAA

  65.780.618,00 ₫
  16.730.118  - 10.848.514.054  16.730.118 ₫ - 10.848.514.054 ₫
 12. Nhẫn Clare Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Clare

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  13.706 crt - A

  286.466.781,00 ₫
  16.092.059  - 10.865.357.728  16.092.059 ₫ - 10.865.357.728 ₫
 13. Nhẫn Jensine Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  8 crt - AAA

  48.731.741,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Carli Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  14.44 crt - AA

  306.602.945,00 ₫
  15.052.780  - 10.961.147.662  15.052.780 ₫ - 10.961.147.662 ₫
 16. Nhẫn Gwenora Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.24 crt - VS

  5.097.286.217,00 ₫
  11.343.388  - 6.066.628.156  11.343.388 ₫ - 6.066.628.156 ₫
 17. Nhẫn Cecila Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  12.6 crt - A

  268.043.644,00 ₫
  14.717.529  - 10.783.410.428  14.717.529 ₫ - 10.783.410.428 ₫
 18. Nhẫn Pericolo Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Pericolo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  56.863.205,00 ₫
  7.611.284  - 1.042.969.326  7.611.284 ₫ - 1.042.969.326 ₫
 19. Nhẫn Parages Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Parages

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Swarovski

  1.26 crt - AA

  24.929.173,00 ₫
  8.292.601  - 2.128.520.976  8.292.601 ₫ - 2.128.520.976 ₫
 20. Nhẫn Tayna Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Tayna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.946 crt - VS

  9.644.226.150,00 ₫
  14.726.721  - 10.798.604.876  14.726.721 ₫ - 10.798.604.876 ₫
 21. Nhẫn Reassignment Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Reassignment

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AA

  18.226.040,00 ₫
  6.549.565  - 1.668.888.815  6.549.565 ₫ - 1.668.888.815 ₫
 22. Nhẫn Latteg Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Latteg

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  63.918.353,00 ₫
  17.199.470  - 4.699.465.462  17.199.470 ₫ - 4.699.465.462 ₫
 23. Nhẫn Cyclisme Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Cyclisme

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.54 crt - VS

  23.341.325,00 ₫
  6.676.907  - 1.044.158.933  6.676.907 ₫ - 1.044.158.933 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Epect SET Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Epect SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.332 crt - VS

  52.633.092,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.613.515  - 1.719.555.010  15.613.515 ₫ - 1.719.555.010 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Belys SET Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Belys SET

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.972 crt - VS

  32.054.072,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.932.198  - 1.680.622.608  14.932.198 ₫ - 1.680.622.608 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Dann Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Dann

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  12.6 crt - AAA

  56.104.295,00 ₫
  11.633.218  - 10.746.100.208  11.633.218 ₫ - 10.746.100.208 ₫
 28. Nhẫn Versay Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Versay

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.11 crt - AA

  37.646.279,00 ₫
  9.718.230  - 253.263.389  9.718.230 ₫ - 253.263.389 ₫
 29. Nhẫn Caridad Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  11.66 crt - VS

  7.833.845.355,00 ₫
  13.607.415  - 10.796.482.523  13.607.415 ₫ - 10.796.482.523 ₫
 30. Nhẫn Tabatha Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Tabatha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  4.132 crt - AA

  89.109.509,00 ₫
  20.455.732  - 1.766.057.600  20.455.732 ₫ - 1.766.057.600 ₫
 31. Nhẫn Frankie Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Frankie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  12.672 crt - VS

  9.639.082.477,00 ₫
  15.866.035  - 10.784.370.218  15.866.035 ₫ - 10.784.370.218 ₫
 32. Nhẫn Reyneke Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Reyneke

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  159.084.285,00 ₫
  11.197.391  - 378.942.052  11.197.391 ₫ - 378.942.052 ₫
 33. Nhẫn Ahmarria Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - SI

  81.209.476,00 ₫
  10.744.802  - 252.398.222  10.744.802 ₫ - 252.398.222 ₫
 34. Nhẫn Orina Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Orina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.932 crt - AA

  87.166.944,00 ₫
  15.522.132  - 13.626.043.596  15.522.132 ₫ - 13.626.043.596 ₫
 35. Nhẫn Nuvoloso Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Nuvoloso

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.4 crt - AA

  24.795.883,00 ₫
  9.898.022  - 1.067.302.081  9.898.022 ₫ - 1.067.302.081 ₫
 36. Nhẫn Bryllu Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Bryllu

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  0.62 crt - AAA

  25.824.077,00 ₫
  11.176.843  - 1.618.668.717  11.176.843 ₫ - 1.618.668.717 ₫
 37. Nhẫn Dusj Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Dusj

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.74 crt - VS

  818.104.693,00 ₫
  11.756.774  - 2.939.626.221  11.756.774 ₫ - 2.939.626.221 ₫
 38. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Emerald Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Emerald

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.29 crt - VS

  25.618.870,00 ₫
  8.701.391  - 2.156.381.975  8.701.391 ₫ - 2.156.381.975 ₫
 39. Nhẫn Adanya Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Adanya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - SI

  82.897.358,00 ₫
  12.196.115  - 262.955.934  12.196.115 ₫ - 262.955.934 ₫
 40. Nhẫn Dipangvs Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Dipangvs

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.228 crt - VS

  245.177.076,00 ₫
  13.813.703  - 4.559.489.954  13.813.703 ₫ - 4.559.489.954 ₫
 41. Nhẫn Owroni Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Owroni

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.796 crt - VS

  18.104.917,00 ₫
  8.078.473  - 1.589.320.717  8.078.473 ₫ - 1.589.320.717 ₫
  Mới

 42. Nhẫn Roble Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Roble

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.62 crt - VS

  14.808.100,00 ₫
  6.637.974  - 1.558.850.704  6.637.974 ₫ - 1.558.850.704 ₫
  Mới

 43. Nhẫn Kjerlighet Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Kjerlighet

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Sapphire Trắng

  1.95 crt - AAA

  70.497.929,00 ₫
  18.164.128  - 4.738.884.519  18.164.128 ₫ - 4.738.884.519 ₫
 44. Nhẫn xếp chồng Grue Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Grue

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.46 crt - VS

  13.723.940,00 ₫
  6.443.312  - 1.033.722.883  6.443.312 ₫ - 1.033.722.883 ₫
 45. Nhẫn Lentlily Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Lentlily

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.912 crt - AA

  50.148.448,00 ₫
  9.401.904  - 1.661.967.499  9.401.904 ₫ - 1.661.967.499 ₫
 46. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 47. Nhẫn Consequence Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Consequence

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.244.189,00 ₫
  6.326.515  - 1.057.271.582  6.326.515 ₫ - 1.057.271.582 ₫
 48. Nhẫn Espartinas Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Espartinas

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.072 crt - VS

  38.062.099,00 ₫
  10.427.935  - 1.132.027.200  10.427.935 ₫ - 1.132.027.200 ₫
 49. Nhẫn Lievin Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Lievin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.436 crt - AA

  24.484.964,00 ₫
  8.951.748  - 1.060.299.652  8.951.748 ₫ - 1.060.299.652 ₫
 50. Nhẫn Cambil Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Cambil

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.656 crt - VS

  30.488.666,00 ₫
  9.443.811  - 1.084.929.810  9.443.811 ₫ - 1.084.929.810 ₫
 51. Nhẫn Kastilya Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Kastilya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  24.799.127,00 ₫
  7.299.825  - 1.054.703.121  7.299.825 ₫ - 1.054.703.121 ₫
 52. Nhẫn Presumption Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Presumption

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - AA

  26.878.226,00 ₫
  7.105.163  - 212.952.127  7.105.163 ₫ - 212.952.127 ₫
 53. Nhẫn Bourges Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Bourges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.928 crt - VS

  31.345.177,00 ₫
  8.312.067  - 1.102.557.531  8.312.067 ₫ - 1.102.557.531 ₫
 54. Nhẫn Soulouse Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Soulouse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  34.065.038,00 ₫
  10.315.734  - 1.100.962.386  10.315.734 ₫ - 1.100.962.386 ₫
 55. Nhẫn Verdons Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Verdons

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  27.901.013,00 ₫
  8.667.866  - 1.072.776.952  8.667.866 ₫ - 1.072.776.952 ₫
 56. Nhẫn SYLVIE Norho Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn SYLVIE Norho

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  2.25 crt - AA

  41.845.573,00 ₫
  6.590.120  - 2.129.075.226  6.590.120 ₫ - 2.129.075.226 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Honat - SET Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Honat - SET

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.792 crt - VS

  39.633.454,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  17.089.702  - 2.123.532.759  17.089.702 ₫ - 2.123.532.759 ₫
 58. Nhẫn Glaris Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Glaris

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.512 crt - VS

  21.440.396,00 ₫
  9.524.919  - 1.082.510.047  9.524.919 ₫ - 1.082.510.047 ₫
  Mới

 59. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 60. Nhẫn Jigle Kiểu Cắt Emerald

  Nhẫn GLAMIRA Jigle

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.97 crt - VS

  21.224.647,00 ₫
  9.159.929  - 1.618.127.991  9.159.929 ₫ - 1.618.127.991 ₫
  Mới

You’ve viewed 55 of 55 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng