Đang tải...
Tìm thấy 181 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  24.124.412,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  11.656.359,00 ₫
  6.495.252  - 225.621.568  6.495.252 ₫ - 225.621.568 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  13.451.822,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  13.419.557,00 ₫
  6.846.759  - 170.631.260  6.846.759 ₫ - 170.631.260 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  17.117.464,00 ₫
  6.834.873  - 225.649.870  6.834.873 ₫ - 225.649.870 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø6 mm Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø6 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  22.803.004,00 ₫
  7.720.717  - 84.013.747  7.720.717 ₫ - 84.013.747 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  15.671.245,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  51.396.546,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Roplat

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.182 crt - VS

  23.219.604,00 ₫
  7.492.888  - 224.418.741  7.492.888 ₫ - 224.418.741 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Lemoule

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - VS

  30.946.549,00 ₫
  8.049.018  - 884.132.599  8.049.018 ₫ - 884.132.599 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Edwardo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  12.789.278,00 ₫
  6.771.194  - 167.022.792  6.771.194 ₫ - 167.022.792 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Baguer

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.4 crt - AAA

  14.242.006,00 ₫
  7.683.925  - 474.082.655  7.683.925 ₫ - 474.082.655 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Bleu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  11.519.094,00 ₫
  5.368.841  - 256.145.005  5.368.841 ₫ - 256.145.005 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Adin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.2 crt - VS

  152.250.975,00 ₫
  12.435.789  - 4.314.545.582  12.435.789 ₫ - 4.314.545.582 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Selff

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2 crt - VS

  31.403.623,00 ₫
  7.641.472  - 2.062.631.726  7.641.472 ₫ - 2.062.631.726 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Institution

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  30.138.251,00 ₫
  8.538.072  - 881.500.535  8.538.072 ₫ - 881.500.535 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  44.148.751,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Lannie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.43 crt - VS

  77.957.177,00 ₫
  7.132.041  - 1.197.532.055  7.132.041 ₫ - 1.197.532.055 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  12.821.541,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Coree

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  18.319.440,00 ₫
  9.093.352  - 196.739.630  9.093.352 ₫ - 196.739.630 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Mdoder

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  31.928.620,00 ₫
  12.233.432  - 266.503.449  12.233.432 ₫ - 266.503.449 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  31.656.074,00 ₫
  8.320.715  - 891.958.035  8.320.715 ₫ - 891.958.035 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  20.015.846,00 ₫
  7.068.362  - 228.748.909  7.068.362 ₫ - 228.748.909 ₫
 32. Nhẫn Pusher Trái Tim
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Pusher

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  12.844.183,00 ₫
  6.219.309  - 265.060.059  6.219.309 ₫ - 265.060.059 ₫
 33. Nhẫn Thermae Trái Tim
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Thermae

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.424 crt - VS

  15.209.643,00 ₫
  6.601.383  - 466.200.619  6.601.383 ₫ - 466.200.619 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Angell

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  27.197.982,00 ₫
  9.339.578  - 214.781.998  9.339.578 ₫ - 214.781.998 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Aigurande

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  70.359.288,00 ₫
  7.824.868  - 874.241.138  7.824.868 ₫ - 874.241.138 ₫
 36. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Unninni - A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.278 crt - VS

  23.352.906,00 ₫
  6.240.536  - 221.914.039  6.240.536 ₫ - 221.914.039 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Piscr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.28 crt - VS

  13.402.293,00 ₫
  6.474.025  - 270.720.410  6.474.025 ₫ - 270.720.410 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Emilly

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.53 crt - VS

  74.300.588,00 ₫
  10.499.949  - 900.363.649  10.499.949 ₫ - 900.363.649 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Hauters

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  18.687.928,00 ₫
  6.389.120  - 172.032.198  6.389.120 ₫ - 172.032.198 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Hemun

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.332 crt - VS

  24.182.431,00 ₫
  8.049.018  - 384.719.872  8.049.018 ₫ - 384.719.872 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lorelye Ø8 mm Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Lorelye Ø8 mm

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - VS

  24.063.564,00 ₫
  8.490.525  - 89.759.006  8.490.525 ₫ - 89.759.006 ₫
 42. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Heart Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Heart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - VS

  39.461.697,00 ₫
  9.618.067  - 1.152.956.795  9.618.067 ₫ - 1.152.956.795 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Befogess

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.326 crt - VS

  22.613.663,00 ₫
  9.006.749  - 257.744.055  9.006.749 ₫ - 257.744.055 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Semasia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - SI

  105.915.911,00 ₫
  9.443.162  - 464.120.435  9.443.162 ₫ - 464.120.435 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Barma

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  14.542.570,00 ₫
  7.726.377  - 224.998.925  7.726.377 ₫ - 224.998.925 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Zalyssa

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  56.873.783,00 ₫
  8.482.034  - 686.699.567  8.482.034 ₫ - 686.699.567 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Clinkstone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  17.478.312,00 ₫
  7.365.531  - 227.277.222  7.365.531 ₫ - 227.277.222 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Isedoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.404 crt - VS

  40.823.861,00 ₫
  9.946.650  - 127.541.843  9.946.650 ₫ - 127.541.843 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  37.827.270,00 ₫
  10.836.740  - 916.990.930  10.836.740 ₫ - 916.990.930 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  107.712.224,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  36.228.789,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Rekina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.248 crt - VS

  13.409.085,00 ₫
  6.558.930  - 270.097.771  6.558.930 ₫ - 270.097.771 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Edelynn

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.382 crt - AAA

  15.410.869,00 ₫
  7.544.115  - 254.970.487  7.544.115 ₫ - 254.970.487 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Romb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  13.147.577,00 ₫
  6.474.025  - 265.060.060  6.474.025 ₫ - 265.060.060 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Yortams

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  19.320.472,00 ₫
  9.628.255  - 301.781.582  9.628.255 ₫ - 301.781.582 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ledaira Ø6 mm Trái Tim

  Nhẫn GLAMIRA Ledaira Ø6 mm

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  1.15 crt - AAA

  47.860.244,00 ₫
  15.739.736  - 268.229.859  15.739.736 ₫ - 268.229.859 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Jaume

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  104.359.597,00 ₫
  10.087.875  - 456.153.490  10.087.875 ₫ - 456.153.490 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Ellura

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.567 crt - AAA

  15.592.566,00 ₫
  7.197.701  - 865.580.798  7.197.701 ₫ - 865.580.798 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Athismons

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.87 crt - VS

  40.360.843,00 ₫
  10.678.250  - 1.067.952.478  10.678.250 ₫ - 1.067.952.478 ₫
 62. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Lovset

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.322.058,00 ₫
  7.535.341  - 273.975.115  7.535.341 ₫ - 273.975.115 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - B Trái Tim

  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  32.140.318,00 ₫
  10.540.987  - 901.679.686  10.540.987 ₫ - 901.679.686 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Crestbo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  16.867.844,00 ₫
  8.150.904  - 864.958.163  8.150.904 ₫ - 864.958.163 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Vertou

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.788 crt - AA

  34.283.892,00 ₫
  10.440.516  - 929.670.116  10.440.516 ₫ - 929.670.116 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Elauna

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  1.518 crt - AA

  52.398.428,00 ₫
  9.549.010  - 497.658.012  9.549.010 ₫ - 497.658.012 ₫

You’ve viewed 60 of 181 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng