Đang tải...
Tìm thấy 238 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Lytop Princess

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  7.790.264,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 2. Nhẫn Montblanc Princess

  Nhẫn GLAMIRA Montblanc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  24.078.336,00 ₫
  9.254.556  - 196.297.712  9.254.556 ₫ - 196.297.712 ₫
 3. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jill Princess

  Nhẫn GLAMIRA Jill

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  46.105.697,00 ₫
  7.643.728  - 182.982.289  7.643.728 ₫ - 182.982.289 ₫
 4. Nhẫn Canardo Princess

  Nhẫn GLAMIRA Canardo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.6 crt - AAA

  31.007.224,00 ₫
  9.027.450  - 437.786.755  9.027.450 ₫ - 437.786.755 ₫
 5. Nhẫn Petitfleur Princess

  Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  24.611.494,00 ₫
  9.481.661  - 931.363.103  9.481.661 ₫ - 931.363.103 ₫
 6. Nhẫn Hendrika Princess

  Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.83 crt - AAA

  35.693.171,00 ₫
  9.647.935  - 2.644.361.795  9.647.935 ₫ - 2.644.361.795 ₫
 7. Nhẫn Martoya Princess

  Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.864 crt - VS

  1.926.361.503,00 ₫
  10.526.618  - 2.664.990.564  10.526.618 ₫ - 2.664.990.564 ₫
 8. Nhẫn Domonique Princess

  Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 14K & Đá Opal Đen

  4 crt - AAA

  17.637.999,00 ₫
  9.694.167  - 2.374.741.388  9.694.167 ₫ - 2.374.741.388 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Julisha Princess

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AA

  75.936.027,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha Princess

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  42.048.616,00 ₫
  7.109.489  - 159.541.740  7.109.489 ₫ - 159.541.740 ₫
 12. Nhẫn Jamie Princess

  Nhẫn GLAMIRA Jamie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.88 crt - VS

  184.491.192,00 ₫
  13.806.943  - 1.428.156.788  13.806.943 ₫ - 1.428.156.788 ₫
 13. Nhẫn Marline Princess

  Nhẫn GLAMIRA Marline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.24 crt - VS

  37.775.515,00 ₫
  10.865.384  - 610.278.931  10.865.384 ₫ - 610.278.931 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Senart Princess

  Nhẫn GLAMIRA Senart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  23.418.109,00 ₫
  8.909.842  - 238.880.029  8.909.842 ₫ - 238.880.029 ₫
 16. Nhẫn Ypsilas Princess

  Nhẫn GLAMIRA Ypsilas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  13.351.108,00 ₫
  6.529.287  - 98.926.146  6.529.287 ₫ - 98.926.146 ₫
 17. Nhẫn Ergit Princess

  Nhẫn GLAMIRA Ergit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  13.839.116,00 ₫
  7.338.757  - 124.434.985  7.338.757 ₫ - 124.434.985 ₫
 18. Nhẫn Adedma Princess

  Nhẫn GLAMIRA Adedma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  21.273.582,00 ₫
  6.521.176  - 355.866.487  6.521.176 ₫ - 355.866.487 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Senaida Princess

  Nhẫn GLAMIRA Senaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.41 crt - AAA

  31.493.879,00 ₫
  13.654.728  - 341.510.165  13.654.728 ₫ - 341.510.165 ₫
 21. Nhẫn Karenia Princess

  Nhẫn GLAMIRA Karenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.816 crt - VS

  23.726.053,00 ₫
  10.122.424  - 380.726.454  10.122.424 ₫ - 380.726.454 ₫
 22. Nhẫn Lizmari Princess

  Nhẫn GLAMIRA Lizmari

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  120.726.135,00 ₫
  7.643.728  - 182.982.289  7.643.728 ₫ - 182.982.289 ₫
 23. Nhẫn Kalavros Princess

  Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.489.720,00 ₫
  7.338.757  - 232.310.184  7.338.757 ₫ - 232.310.184 ₫
 24. Nhẫn Arliene Princess

  Nhẫn GLAMIRA Arliene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  34.829.630,00 ₫
  13.247.831  - 192.485.584  13.247.831 ₫ - 192.485.584 ₫
 25. Nhẫn Aufstieg Princess

  Nhẫn GLAMIRA Aufstieg

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.106 crt - VS

  10.456.052,00 ₫
  5.150.432  - 71.484.214  5.150.432 ₫ - 71.484.214 ₫
 26. Nhẫn Prosper Princess

  Nhẫn GLAMIRA Prosper

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.48 crt - AAA

  18.395.289,00 ₫
  7.183.028  - 266.781.585  7.183.028 ₫ - 266.781.585 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Airich Princess

  Nhẫn GLAMIRA Airich

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.122 crt - VS

  10.955.685,00 ₫
  5.312.650  - 74.512.289  5.312.650 ₫ - 74.512.289 ₫
 29. Nhẫn Asgerd Princess

  Nhẫn GLAMIRA Asgerd

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.93 crt - VS

  21.237.893,00 ₫
  8.762.493  - 2.489.956.965  8.762.493 ₫ - 2.489.956.965 ₫
 30. Nhẫn Hagans Princess

  Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  35.766.710,00 ₫
  11.616.185  - 2.530.106.010  11.616.185 ₫ - 2.530.106.010 ₫
 31. Nhẫn Abarrane Princess

  Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  26.567.037,00 ₫
  11.665.661  - 151.268.600  11.665.661 ₫ - 151.268.600 ₫
 32. Nhẫn Izarra Princess

  Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  18.131.954,00 ₫
  8.190.674  - 129.301.537  8.190.674 ₫ - 129.301.537 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Carevoli SET Princess

  Nhẫn GLAMIRA Carevoli SET

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.67 crt - AAA

  28.783.481,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.665.273  - 981.150.621  13.665.273 ₫ - 981.150.621 ₫
 34. Nhẫn Conseguent Princess

  Nhẫn GLAMIRA Conseguent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.32 crt - VS

  33.834.419,00 ₫
  8.024.400  - 409.195.769  8.024.400 ₫ - 409.195.769 ₫
 35. Nhẫn đeo ngón áp út Linnige Princess

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Linnige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.93 crt - VS

  19.041.998,00 ₫
  7.805.946  - 2.477.385.045  7.805.946 ₫ - 2.477.385.045 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Inglith - A Princess

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Inglith - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  10.680.454,00 ₫
  5.758.751  - 861.244.230  5.758.751 ₫ - 861.244.230 ₫
 37. Nhẫn Ekstremadura Princess

  Nhẫn GLAMIRA Ekstremadura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.544 crt - VS

  46.632.905,00 ₫
  12.297.772  - 457.536.840  12.297.772 ₫ - 457.536.840 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Billeta - B Princess

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Billeta - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  15.551.330,00 ₫
  6.229.184  - 155.242.955  6.229.184 ₫ - 155.242.955 ₫
 39. Nhẫn Wila Princess

  Nhẫn GLAMIRA Wila

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  18.247.940,00 ₫
  7.280.359  - 85.407.956  7.280.359 ₫ - 85.407.956 ₫
 40. Nhẫn Bassignac Princess

  Nhẫn GLAMIRA Bassignac

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  16.899.365,00 ₫
  8.292.601  - 1.467.886.766  8.292.601 ₫ - 1.467.886.766 ₫
 41. Nhẫn Buber Princess

  Nhẫn GLAMIRA Buber

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.39 crt - VS1

  40.293.955,00 ₫
  8.630.015  - 906.070.564  8.630.015 ₫ - 906.070.564 ₫
 42. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Princess Princess

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Princess

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.07 crt - VS

  39.269.544,00 ₫
  8.506.729  - 2.496.202.371  8.506.729 ₫ - 2.496.202.371 ₫
 43. Nhẫn Mildy Princess

  Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  19.402.664,00 ₫
  7.854.071  - 99.777.798  7.854.071 ₫ - 99.777.798 ₫
 44. Nhẫn Croskey Princess

  Nhẫn GLAMIRA Croskey

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.346 crt - VS

  39.456.907,00 ₫
  12.112.303  - 490.440.128  12.112.303 ₫ - 490.440.128 ₫
 45. Nhẫn Latrinda Princess

  Nhẫn GLAMIRA Latrinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.52 crt - VS

  36.465.330,00 ₫
  8.617.849  - 264.943.111  8.617.849 ₫ - 264.943.111 ₫
 46. Nhẫn Sheldan Princess

  Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.33 crt - AAA

  20.941.305,00 ₫
  7.624.261  - 251.708.791  7.624.261 ₫ - 251.708.791 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Iphupha Princess

  Nhẫn GLAMIRA Iphupha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  9.809.883,00 ₫
  5.353.205  - 111.525.110  5.353.205 ₫ - 111.525.110 ₫
 49. Nhẫn Anig Princess

  Nhẫn GLAMIRA Anig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  14.846.762,00 ₫
  7.669.683  - 116.040.188  7.669.683 ₫ - 116.040.188 ₫
 50. Nhẫn Barricade Princess

  Nhẫn GLAMIRA Barricade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  19.466.199,00 ₫
  7.786.480  - 155.810.717  7.786.480 ₫ - 155.810.717 ₫
 51. Nhẫn Cilibmo Princess

  Nhẫn GLAMIRA Cilibmo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  13.574.700,00 ₫
  6.599.041  - 116.729.613  6.599.041 ₫ - 116.729.613 ₫
 52. Nhẫn Duyseras Princess

  Nhẫn GLAMIRA Duyseras

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.016.051,00 ₫
  6.569.842  - 135.290.095  6.569.842 ₫ - 135.290.095 ₫
 53. Nhẫn xếp chồng Ymbr - B Princess

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ymbr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.848 crt - VS

  28.690.475,00 ₫
  9.046.375  - 256.764.597  9.046.375 ₫ - 256.764.597 ₫
 54. Nhẫn Gance Princess

  Nhẫn GLAMIRA Gance

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  16.598.990,00 ₫
  8.421.835  - 203.921.970  8.421.835 ₫ - 203.921.970 ₫
 55. Nhẫn Eldorada Princess

  Nhẫn GLAMIRA Eldorada

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.444 crt - VS

  30.071.762,00 ₫
  5.570.847  - 199.569.110  5.570.847 ₫ - 199.569.110 ₫
 56. Nhẫn Wayal Princess

  Nhẫn GLAMIRA Wayal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.1 crt - VS

  14.829.189,00 ₫
  7.377.690  - 106.969.479  7.377.690 ₫ - 106.969.479 ₫
 57. Nhẫn Avecesoil Princess

  Nhẫn GLAMIRA Avecesoil

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.534 crt - VS

  25.563.176,00 ₫
  9.860.171  - 190.620.068  9.860.171 ₫ - 190.620.068 ₫
 58. Nhẫn Elliana Princess

  Nhẫn GLAMIRA Elliana

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  22.399.377,00 ₫
  5.280.207  - 175.236.365  5.280.207 ₫ - 175.236.365 ₫
 59. Nhẫn Rouen Princess

  Nhẫn GLAMIRA Rouen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.868 crt - VS

  34.748.518,00 ₫
  10.104.850  - 274.297.696  10.104.850 ₫ - 274.297.696 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Haggard Princess

  Nhẫn GLAMIRA Haggard

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.4 crt - AAA

  13.666.083,00 ₫
  6.560.109  - 1.449.839.973  6.560.109 ₫ - 1.449.839.973 ₫
 62. Nhẫn Figlio Princess

  Nhẫn GLAMIRA Figlio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  13.787.205,00 ₫
  6.715.838  - 117.946.248  6.715.838 ₫ - 117.946.248 ₫
 63. Nhẫn Herkelia Princess

  Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  33.201.767,00 ₫
  7.682.660  - 142.725.106  7.682.660 ₫ - 142.725.106 ₫
 64. Nhẫn Miskaela Princess

  Nhẫn GLAMIRA Miskaela

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  4.74 crt - AAA

  57.724.045,00 ₫
  14.288.732  - 2.686.133.022  14.288.732 ₫ - 2.686.133.022 ₫
 65. Nhẫn Charlese Princess

  Nhẫn GLAMIRA Charlese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.81 crt - SI

  71.046.497,00 ₫
  7.307.125  - 274.838.428  7.307.125 ₫ - 274.838.428 ₫
 66. Nhẫn Pyreact Princess

  Nhẫn GLAMIRA Pyreact

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.098 crt - VS

  15.687.323,00 ₫
  8.194.729  - 107.077.622  8.194.729 ₫ - 107.077.622 ₫

You’ve viewed 60 of 238 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng