Đang tải...
Tìm thấy 248 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  8.636.844,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bretha Princess

  Nhẫn GLAMIRA Bretha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  45.128.842,00 ₫
  8.087.508  - 173.376.536  8.087.508 ₫ - 173.376.536 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Canardo

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.6 crt - AAA

  34.608.796,00 ₫
  10.599.005  - 470.587.386  10.599.005 ₫ - 470.587.386 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  8.69 crt - VS

  1.189.114.266,00 ₫
  29.665.896  - 5.207.763.046  29.665.896 ₫ - 5.207.763.046 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.864 crt - VS

  2.018.743.921,00 ₫
  12.123.055  - 2.802.453.697  12.123.055 ₫ - 2.802.453.697 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4 crt - VS

  38.559.156,00 ₫
  11.268.625  - 2.497.558.915  11.268.625 ₫ - 2.497.558.915 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  27.765.433,00 ₫
  10.995.230  - 986.415.130  10.995.230 ₫ - 986.415.130 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  21.699.518,00 ₫
  8.395.431  - 250.612.017  8.395.431 ₫ - 250.612.017 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Voiron

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.218 crt - VS

  45.073.086,00 ₫
  9.687.689  - 2.638.275.230  9.687.689 ₫ - 2.638.275.230 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Pyreact

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.098 crt - VS

  18.238.213,00 ₫
  9.549.010  - 122.489.979  9.549.010 ₫ - 122.489.979 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AA

  81.936.968,00 ₫
  12.916.919  - 2.796.269.760  12.916.919 ₫ - 2.796.269.760 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Ergit

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  16.081.055,00 ₫
  8.558.449  - 139.386.130  8.558.449 ₫ - 139.386.130 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Adedma

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  23.566.867,00 ₫
  7.539.586  - 379.951.025  7.539.586 ₫ - 379.951.025 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jill Princess

  Nhẫn GLAMIRA Jill

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  49.561.179,00 ₫
  8.754.297  - 198.975.469  8.754.297 ₫ - 198.975.469 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Ypsilas

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  15.199.455,00 ₫
  7.535.341  - 110.560.794  7.535.341 ₫ - 110.560.794 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Sheldan

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.33 crt - AAA

  23.515.642,00 ₫
  8.893.825  - 272.616.629  8.893.825 ₫ - 272.616.629 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Izarra

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.8 crt - VS

  20.723.107,00 ₫
  9.545.048  - 145.329.493  9.545.048 ₫ - 145.329.493 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Arliene

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  40.982.917,00 ₫
  15.801.434  - 227.390.428  15.801.434 ₫ - 227.390.428 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Inglith - A Princess

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Inglith - A

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  12.218.431,00 ₫
  6.622.609  - 907.495.692  6.622.609 ₫ - 907.495.692 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Prosper

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.48 crt - AAA

  20.739.239,00 ₫
  8.334.299  - 287.758.063  8.334.299 ₫ - 287.758.063 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Irrelevancy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  36.338.316,00 ₫
  11.332.021  - 386.743.444  11.332.021 ₫ - 386.743.444 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.83 crt - AAA

  39.328.680,00 ₫
  11.074.475  - 2.779.373.618  11.074.475 ₫ - 2.779.373.618 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Conseguent

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.32 crt - VS

  37.160.481,00 ₫
  9.331.087  - 438.323.389  9.331.087 ₫ - 438.323.389 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Montblanc

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.49 crt - VS

  27.170.246,00 ₫
  10.737.684  - 216.734.813  10.737.684 ₫ - 216.734.813 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Miskaela

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  4.74 crt - AAA

  63.910.733,00 ₫
  16.819.731  - 2.831.802.616  16.819.731 ₫ - 2.831.802.616 ₫
 30. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Biscep - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.452 crt - VS

  18.135.195,00 ₫
  8.925.240  - 234.961.144  8.925.240 ₫ - 234.961.144 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Malvika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  17.094.540,00 ₫
  7.664.963  - 90.551.455  7.664.963 ₫ - 90.551.455 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Aufstieg

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.106 crt - VS

  11.723.999,00 ₫
  5.837.235  - 79.287.351  5.837.235 ₫ - 79.287.351 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Sadeffec

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  14.409.836,00 ₫
  7.437.700  - 140.532.346  7.437.700 ₫ - 140.532.346 ₫
 34. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Linnige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.93 crt - VS

  21.675.745,00 ₫
  9.129.013  - 2.603.308.414  9.129.013 ₫ - 2.603.308.414 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Bassignac

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  19.581.133,00 ₫
  9.719.953  - 1.547.412.477  9.719.953 ₫ - 1.547.412.477 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Billeta - B Princess

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Billeta - B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  17.465.575,00 ₫
  7.172.795  - 169.301.077  7.172.795 ₫ - 169.301.077 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Buber

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.39 crt - VS1

  44.144.790,00 ₫
  10.083.914  - 959.726.581  10.083.914 ₫ - 959.726.581 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Wila

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  20.473.769,00 ₫
  8.375.054  - 97.258.970  8.375.054 ₫ - 97.258.970 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Senaida

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.41 crt - AAA

  35.600.207,00 ₫
  15.599.925  - 372.564.269  15.599.925 ₫ - 372.564.269 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Croskey

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.346 crt - VS

  43.120.265,00 ₫
  13.649.934  - 523.794.681  13.649.934 ₫ - 523.794.681 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Jamie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  3.88 crt - VS

  195.943.503,00 ₫
  15.915.773  - 1.511.129.626  15.915.773 ₫ - 1.511.129.626 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Rouen

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.868 crt - VS

  38.821.794,00 ₫
  11.791.924  - 301.144.793  11.791.924 ₫ - 301.144.793 ₫
 43. Kiểu Đá
  Nhẫn Aracelis - Princess Princess

  Nhẫn GLAMIRA Aracelis - Princess

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.07 crt - VS

  42.775.831,00 ₫
  9.821.839  - 2.622.581.902  9.821.839 ₫ - 2.622.581.902 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Suzlam

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  24.646.014,00 ₫
  10.908.910  - 377.050.096  10.908.910 ₫ - 377.050.096 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Karenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.816 crt - VS

  27.135.153,00 ₫
  11.736.736  - 411.705.593  11.736.736 ₫ - 411.705.593 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Hagans

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.93 crt - AAA

  40.295.467,00 ₫
  13.576.350  - 2.664.864.724  13.576.350 ₫ - 2.664.864.724 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Ekstremadura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.544 crt - VS

  52.003.902,00 ₫
  14.406.724  - 497.205.188  14.406.724 ₫ - 497.205.188 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Barricade

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  22.045.647,00 ₫
  9.067.880  - 172.654.833  9.067.880 ₫ - 172.654.833 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Iphupha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.158.813,00 ₫
  6.113.178  - 121.839.039  6.113.178 ₫ - 121.839.039 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Anig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.23 crt - VS

  16.950.484,00 ₫
  8.802.977  - 129.537.120  8.802.977 ₫ - 129.537.120 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Duyseras

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  13.801.914,00 ₫
  7.577.793  - 148.626.648  7.577.793 ₫ - 148.626.648 ₫
 53. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Ymbr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.848 crt - VS

  31.775.791,00 ₫
  10.400.894  - 278.758.110  10.400.894 ₫ - 278.758.110 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Gance

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  19.377.925,00 ₫
  9.885.801  - 224.928.174  9.885.801 ₫ - 224.928.174 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Cilibmo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.581.812,00 ₫
  7.661.850  - 130.046.552  7.661.850 ₫ - 130.046.552 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  22.201.590,00 ₫
  9.232.031  - 115.273.032  9.232.031 ₫ - 115.273.032 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Lizmari

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  127.674.017,00 ₫
  8.754.297  - 198.975.469  8.754.297 ₫ - 198.975.469 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Adalicia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  42.161.968,00 ₫
  13.739.368  - 307.116.466  13.739.368 ₫ - 307.116.466 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  30.368.627,00 ₫
  13.520.029  - 172.994.456  13.520.029 ₫ - 172.994.456 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Latrinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.52 crt - VS

  39.432.548,00 ₫
  9.742.878  - 284.559.968  9.742.878 ₫ - 284.559.968 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Figlio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.841.339,00 ₫
  7.804.491  - 131.532.392  7.804.491 ₫ - 131.532.392 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  36.238.695,00 ₫
  8.879.957  - 157.895.476  8.879.957 ₫ - 157.895.476 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Wayal

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.1 crt - VS

  17.080.389,00 ₫
  8.578.826  - 120.890.929  8.578.826 ₫ - 120.890.929 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Haggard

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.4 crt - AAA

  15.677.472,00 ₫
  7.621.095  - 1.525.549.369  7.621.095 ₫ - 1.525.549.369 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Eldorada

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.444 crt - VS

  32.517.295,00 ₫
  6.346.667  - 214.852.749  6.346.667 ₫ - 214.852.749 ₫

You’ve viewed 60 of 248 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng