Đang tải...
Tìm thấy 102 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Stigen Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Stigen

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.66 crt - AAA

  11.071.131,00 ₫
  5.819.582  - 73.065.845  5.819.582 ₫ - 73.065.845 ₫
 2. Nhẫn Fabiana Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Fabiana

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Rhodolite

  3 crt - AAA

  13.315.421,00 ₫
  7.813.515  - 92.302.232  7.813.515 ₫ - 92.302.232 ₫
 3. Kiểu Đá
  Nhẫn Oghili Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Oghili

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.732 crt - AAA

  12.764.690,00 ₫
  6.711.783  - 85.097.038  6.711.783 ₫ - 85.097.038 ₫
 4. Nhẫn Hanna Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hanna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  2.7 crt - AAA

  23.406.483,00 ₫
  12.009.023  - 194.716.081  12.009.023 ₫ - 194.716.081 ₫
 5. Nhẫn Franisbel Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Franisbel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.78 crt - AAA

  11.975.227,00 ₫
  6.715.838  - 88.638.804  6.715.838 ₫ - 88.638.804 ₫
 6. Nhẫn Gianina Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  16.477.326,00 ₫
  8.171.748  - 119.271.033  8.171.748 ₫ - 119.271.033 ₫
 7. Nhẫn Carin Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Carin

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  4 crt - AAA

  14.207.352,00 ₫
  7.783.235  - 104.373.985  7.783.235 ₫ - 104.373.985 ₫
 8. Nhẫn Idonia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Idonia

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.81 crt - AAA

  24.344.377,00 ₫
  9.225.356  - 209.897.018  9.225.356 ₫ - 209.897.018 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Jailen Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Jailen

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  14.12 crt - AAA

  22.609.722,00 ₫
  11.352.579  - 209.221.109  11.352.579 ₫ - 209.221.109 ₫
 11. Nhẫn Alacinda Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Alacinda

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  7 crt - AAA

  22.900.633,00 ₫
  10.978.396  - 172.586.796  10.978.396 ₫ - 172.586.796 ₫
 12. Nhẫn Pierce Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Pierce

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  21.830.803,00 ₫
  9.774.195  - 142.779.179  9.774.195 ₫ - 142.779.179 ₫
 13. Nhẫn Chaitali Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Chaitali

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  14.3 crt - AAA

  24.473.340,00 ₫
  13.301.903  - 240.921.275  13.301.903 ₫ - 240.921.275 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Leiani Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Leiani

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  3.3 crt - AAA

  17.353.846,00 ₫
  9.046.104  - 120.866.182  9.046.104 ₫ - 120.866.182 ₫
 16. Nhẫn Roch Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Roch

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.137 crt - AAA

  21.527.725,00 ₫
  9.875.040  - 126.192.348  9.875.040 ₫ - 126.192.348 ₫
 17. Nhẫn Landra Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Landra

  Vàng Hồng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.63 crt - AAA

  25.123.565,00 ₫
  9.151.817  - 109.943.477  9.151.817 ₫ - 109.943.477 ₫
 18. Nhẫn Flaviana Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Flaviana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.69 crt - AAA

  12.125.008,00 ₫
  7.269.003  - 86.935.508  7.269.003 ₫ - 86.935.508 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Fortnie Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Fortnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.192 crt - AAA

  23.152.341,00 ₫
  10.430.638  - 175.006.551  10.430.638 ₫ - 175.006.551 ₫
 21. Nhẫn Iride Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Iride

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.87 crt - AAA

  16.512.744,00 ₫
  8.192.025  - 113.823.199  8.192.025 ₫ - 113.823.199 ₫
 22. Nhẫn Jayeline Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Jayeline

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.15 crt - AAA

  18.544.259,00 ₫
  10.638.819  - 159.812.101  10.638.819 ₫ - 159.812.101 ₫
 23. Nhẫn Emanuella Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  16.348.364,00 ₫
  9.381.627  - 162.002.050  9.381.627 ₫ - 162.002.050 ₫
 24. Nhẫn Hana Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hana

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  14.635.608,00 ₫
  7.117.329  - 98.588.198  7.117.329 ₫ - 98.588.198 ₫
 25. Nhẫn Jaideth Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Jaideth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  7.13 crt - AAA

  15.825.750,00 ₫
  8.509.703  - 132.248.502  8.509.703 ₫ - 132.248.502 ₫
 26. Nhẫn Anuja Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Anuja

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  1.708 crt - AAA

  13.078.582,00 ₫
  7.436.088  - 95.573.638  7.436.088 ₫ - 95.573.638 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Herocia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Herocia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski & Kim Cương

  1.754 crt - AAA

  18.797.319,00 ₫
  7.178.161  - 93.140.363  7.178.161 ₫ - 93.140.363 ₫
 29. Nhẫn Thadia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Thadia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo)

  7 crt - AAA

  18.962.782,00 ₫
  9.858.548  - 149.267.909  9.858.548 ₫ - 149.267.909 ₫
 30. Nhẫn Chimera Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Chimera

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  4.096 crt - AAA

  14.425.535,00 ₫
  8.029.806  - 112.201.013  8.029.806 ₫ - 112.201.013 ₫
 31. Nhẫn Terrence Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Terrence

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  7 crt - AAA

  16.676.585,00 ₫
  8.689.495  - 133.857.164  8.689.495 ₫ - 133.857.164 ₫
 32. Nhẫn Erminne Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Erminne

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  4.28 crt - AAA

  13.255.670,00 ₫
  7.879.214  - 121.109.509  7.879.214 ₫ - 121.109.509 ₫
 33. Nhẫn Floynce Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Floynce

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  4.12 crt - AAA

  15.340.717,00 ₫
  8.739.512  - 124.921.638  8.739.512 ₫ - 124.921.638 ₫
 34. Nhẫn Hestia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hestia

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  1.68 crt - AAA

  13.277.029,00 ₫
  7.723.755  - 92.248.158  7.723.755 ₫ - 92.248.158 ₫
 35. Nhẫn Tirone Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Tirone

  Vàng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.4 crt - AAA

  28.594.227,00 ₫
  11.340.142  - 223.455.768  11.340.142 ₫ - 223.455.768 ₫
 36. Nhẫn Flanna Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Flanna

  Vàng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.612 crt - AAA

  12.356.169,00 ₫
  7.004.587  - 81.893.222  7.004.587 ₫ - 81.893.222 ₫
 37. Nhẫn Isadore Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Isadore

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.2 crt - AAA

  19.379.683,00 ₫
  9.797.986  - 119.608.988  9.797.986 ₫ - 119.608.988 ₫
 38. Nhẫn Fionnula Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Fionnula

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.92 crt - AAA

  13.825.057,00 ₫
  7.968.975  - 115.540.012  7.968.975 ₫ - 115.540.012 ₫
 39. Nhẫn Kamlyn Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kamlyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  21.754.560,00 ₫
  9.165.335  - 132.802.747  9.165.335 ₫ - 132.802.747 ₫
 40. Nhẫn Giovel Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Giovel

  Vàng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  7.01 crt - AAA

  17.484.432,00 ₫
  9.216.705  - 144.401.357  9.216.705 ₫ - 144.401.357 ₫
 41. Nhẫn Anyelika Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Anyelika

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.54 crt - AAA

  87.074.751,00 ₫
  18.033.271  - 340.212.417  18.033.271 ₫ - 340.212.417 ₫
 42. Nhẫn Flaminia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Flaminia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.08 crt - AAA

  32.475.300,00 ₫
  11.041.932  - 175.614.874  11.041.932 ₫ - 175.614.874 ₫
 43. Nhẫn Georgian Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Georgian

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2 crt - AAA

  15.206.345,00 ₫
  8.989.058  - 122.420.771  8.989.058 ₫ - 122.420.771 ₫
 44. Nhẫn Graceland Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Graceland

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  14 crt - AAA

  20.258.636,00 ₫
  11.049.771  - 191.917.813  11.049.771 ₫ - 191.917.813 ₫
 45. Nhẫn Evangelina Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Evangelina

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.942 crt - AAA

  18.283.628,00 ₫
  9.205.890  - 139.048.155  9.205.890 ₫ - 139.048.155 ₫
 46. Nhẫn Gardie Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Gardie

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.312 crt - AAA

  13.002.070,00 ₫
  7.482.320  - 147.875.538  7.482.320 ₫ - 147.875.538 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Hilaire Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hilaire

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.74 crt - AAA

  14.079.740,00 ₫
  7.703.207  - 96.911.939  7.703.207 ₫ - 96.911.939 ₫
 49. Nhẫn Kenia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Kenia

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.21 crt - AAA

  24.310.040,00 ₫
  10.846.999  - 174.384.716  10.846.999 ₫ - 174.384.716 ₫
 50. Nhẫn Dinelia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Dinelia

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.24 crt - AAA

  52.408.961,00 ₫
  9.522.216  - 162.245.380  9.522.216 ₫ - 162.245.380 ₫
 51. Nhẫn Nerina Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Nerina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  14.06 crt - AAA

  69.790.926,00 ₫
  11.541.833  - 204.219.369  11.541.833 ₫ - 204.219.369 ₫
 52. Nhẫn Everhilda Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Everhilda

  Vàng Trắng 14K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.228 crt - AAA

  20.702.844,00 ₫
  10.047.803  - 177.953.519  10.047.803 ₫ - 177.953.519 ₫
 53. Nhẫn Lidia Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Lidia

  Vàng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  3.488 crt - AAA

  23.085.291,00 ₫
  9.981.834  - 134.857.511  9.981.834 ₫ - 134.857.511 ₫
 54. Nhẫn Esperanza Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Esperanza

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  5.105 crt - AAA

  18.730.539,00 ₫
  10.394.950  - 149.362.534  10.394.950 ₫ - 149.362.534 ₫
 55. Nhẫn Florbela Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Florbela

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  4.236 crt - AAA

  16.898.283,00 ₫
  9.368.108  - 133.424.581  9.368.108 ₫ - 133.424.581 ₫
 56. Nhẫn Giesela Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Giesela

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  22.600.528,00 ₫
  11.574.278  - 176.723.362  11.574.278 ₫ - 176.723.362 ₫
 57. Nhẫn Hilda Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Hilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  1.88 crt - AAA

  13.222.956,00 ₫
  7.723.755  - 109.335.157  7.723.755 ₫ - 109.335.157 ₫
 58. Nhẫn Elsjana Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Elsjana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Vàng

  4.8 crt - AAA

  21.354.421,00 ₫
  10.550.680  - 147.780.909  10.550.680 ₫ - 147.780.909 ₫
 59. Nhẫn Emaleen Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Emaleen

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  7.2 crt - AAA

  49.823.471,00 ₫
  8.671.921  - 145.280.041  8.671.921 ₫ - 145.280.041 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Emilyah Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Emilyah

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Topaz Vàng & Đá Swarovski

  2.2 crt - AAA

  17.295.988,00 ₫
  9.042.049  - 158.608.979  9.042.049 ₫ - 158.608.979 ₫
 62. Nhẫn Florite Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Florite

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Rhodolite & Đá Swarovski

  14.432 crt - AAA

  27.436.798,00 ₫
  13.008.558  - 272.945.879  13.008.558 ₫ - 272.945.879 ₫
 63. Nhẫn Angailla Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Angailla

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.93 crt - AAA

  25.088.148,00 ₫
  9.389.197  - 139.264.446  9.389.197 ₫ - 139.264.446 ₫
 64. Nhẫn Diviana Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Diviana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Khói & Đá Swarovski

  7.29 crt - AAA

  23.836.361,00 ₫
  11.149.807  - 198.690.430  11.149.807 ₫ - 198.690.430 ₫
 65. Nhẫn Gabrille Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Gabrille

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Xanh (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.904 crt - AAA

  13.562.263,00 ₫
  8.028.184  - 113.485.243  8.028.184 ₫ - 113.485.243 ₫
 66. Nhẫn Geraldina Cabochon Tròn

  Nhẫn GLAMIRA Geraldina

  Vàng Trắng 14K & Đá Hồng Ngọc (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  2.155 crt - AAA

  20.514.941,00 ₫
  8.676.787  - 145.090.784  8.676.787 ₫ - 145.090.784 ₫

You’ve viewed 60 of 102 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng