Đang tải...
Tìm thấy 29 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Bebiana Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Bebiana

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.19 crt - AAA

  11.801.654,00 ₫
  6.491.977  - 94.857.172  6.491.977 ₫ - 94.857.172 ₫
 2. Vòng Tay Yukiko Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Yukiko

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  6.028 crt - AAA

  23.742.275,00 ₫
  11.663.498  - 194.121.281  11.663.498 ₫ - 194.121.281 ₫
 3. Vòng Tay Bridgett Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgett

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.348 crt - AAA

  11.513.715,00 ₫
  6.196.739  - 90.409.685  6.196.739 ₫ - 90.409.685 ₫
 4. Vòng Tay Luthais Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Luthais

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  15.182.824,00 ₫
  8.028.725  - 207.571.885  8.028.725 ₫ - 207.571.885 ₫
 5. Vòng Tay Camaris Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Camaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  3.3 crt - AAA

  16.188.849,00 ₫
  8.458.063  - 112.958.039  8.458.063 ₫ - 112.958.039 ₫
 6. Vòng Tay Kamilah Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Kamilah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.944 crt - AAA

  14.479.067,00 ₫
  6.663.928  - 93.221.470  6.663.928 ₫ - 93.221.470 ₫
 7. Vòng Tay Bridgette Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Bridgette

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.93 crt - AAA

  13.526.034,00 ₫
  6.924.559  - 413.210.677  6.924.559 ₫ - 413.210.677 ₫
 8. Vòng Tay Abbellirsi Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  18.481.806,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Madelie Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Madelie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  22.1 crt - AAA

  29.958.212,00 ₫
  14.546.118  - 300.198.562  14.546.118 ₫ - 300.198.562 ₫
 11. Vòng Tay Adiie Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Adiie

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.382 crt - AAA

  11.066.263,00 ₫
  5.614.646  - 99.020.774  5.614.646 ₫ - 99.020.774 ₫
 12. Vòng Tay Carolee Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Carolee

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.76 crt - AAA

  13.580.918,00 ₫
  7.001.343  - 93.005.180  7.001.343 ₫ - 93.005.180 ₫
 13. Vòng Tay Hadu Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Hadu

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.048 crt - AAA

  16.343.496,00 ₫
  8.313.689  - 144.239.137  8.313.689 ₫ - 144.239.137 ₫
 14. Vòng Tay Heidy Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Heidy

  Vàng Hồng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím

  1.7 crt - AAA

  13.235.393,00 ₫
  6.483.325  - 79.946.603  6.483.325 ₫ - 79.946.603 ₫
 15. Vòng Tay Adelyth Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Adelyth

  Vàng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.86 crt - AAA

  12.270.463,00 ₫
  6.683.394  - 125.002.745  6.683.394 ₫ - 125.002.745 ₫
 16. Vòng Tay Chin Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Chin

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.1 crt - AAA

  13.007.746,00 ₫
  6.510.361  - 117.824.585  6.510.361 ₫ - 117.824.585 ₫
 17. Vòng Tay Baldhart Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Baldhart

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.18 crt - AAA

  14.608.030,00 ₫
  7.426.084  - 121.515.052  7.426.084 ₫ - 121.515.052 ₫
 18. Vòng Tay Lisel Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Lisel

  Vàng Hồng 14K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  12.26 crt - AAA

  24.709.097,00 ₫
  8.952.288  - 212.289.734  8.952.288 ₫ - 212.289.734 ₫
 19. Vòng Tay Tempie Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Tempie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.9 crt - AAA

  11.703.781,00 ₫
  6.458.181  - 93.126.842  6.458.181 ₫ - 93.126.842 ₫
 20. Vòng Tay Badhild Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Badhild

  Vàng Trắng 14K & Đá Ngọc Lục Bảo (Đá nhân tạo)

  1.7 crt - AAA

  20.226.734,00 ₫
  5.925.835  - 77.716.103  5.925.835 ₫ - 77.716.103 ₫
 21. Vòng Tay Emmie Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Emmie

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  4 crt - AAA

  14.736.724,00 ₫
  7.918.957  - 171.424.234  7.918.957 ₫ - 171.424.234 ₫
 22. Vòng Tay Adal Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Adal

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.688 crt - AAA

  15.485.092,00 ₫
  7.941.939  - 357.759.040  7.941.939 ₫ - 357.759.040 ₫
 23. Vòng Tay Amalsanda Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Amalsanda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.96 crt - AAA

  13.616.335,00 ₫
  7.221.419  - 102.832.905  7.221.419 ₫ - 102.832.905 ₫
 24. Vòng Tay Anbreen Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Anbreen

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.802 crt - AAA

  12.907.981,00 ₫
  6.842.909  - 88.638.798  6.842.909 ₫ - 88.638.798 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Vòng Tay Carroll Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Carroll

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  2.55 crt - AAA

  14.882.991,00 ₫
  7.523.686  - 145.266.523  7.523.686 ₫ - 145.266.523 ₫
 27. Vòng Tay Estell Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Estell

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  15.3 crt - AAA

  32.834.073,00 ₫
  14.381.196  - 277.068.933  14.381.196 ₫ - 277.068.933 ₫
 28. Vòng Tay Livana Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Livana

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.048 crt - AAA

  22.104.951,00 ₫
  10.025.092  - 232.080.372  10.025.092 ₫ - 232.080.372 ₫
 29. Vòng Tay Marit Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Marit

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  10.65 crt - AAA

  27.792.327,00 ₫
  13.556.045  - 271.229.066  13.556.045 ₫ - 271.229.066 ₫
 30. Vòng Tay Sima Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Sima

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  1.844 crt - AAA

  10.960.010,00 ₫
  6.124.282  - 87.570.865  6.124.282 ₫ - 87.570.865 ₫
 31. Vòng Tay Lisanne Cabochon Bầu Dục

  Vòng Tay GLAMIRA Lisanne

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  12.13 crt - AAA

  19.731.967,00 ₫
  9.907.484  - 224.010.010  9.907.484 ₫ - 224.010.010 ₫

You’ve viewed 29 of 29 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng