Đang tải...
Tìm thấy 14 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Naya Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Naya

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.27 crt - VS

  134.959.443,00 ₫
  12.856.884  - 551.729.463  12.856.884 ₫ - 551.729.463 ₫
 2. Vòng Tay Nilda Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Nilda

  Vàng Trắng 14K & Đá Cabochon Thạch Anh Hồng

  7 crt - AAA

  14.494.477,00 ₫
  7.913.550  - 101.562.195  7.913.550 ₫ - 101.562.195 ₫
 3. Vòng Tay Houri Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Houri

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.41 crt - VS

  181.995.463,00 ₫
  8.759.790  - 257.305.324  8.759.790 ₫ - 257.305.324 ₫
 4. Vòng Tay Borqueza Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Borqueza

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  17.397.916,00 ₫
  8.516.462  - 118.743.820  8.516.462 ₫ - 118.743.820 ₫
 5. Vòng Tay Richeson Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Richeson

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.716 crt - VS

  24.008.853,00 ₫
  6.657.440  - 116.851.275  6.657.440 ₫ - 116.851.275 ₫
 6. Vòng Tay Acetylenogen Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Acetylenogen

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.65 crt - VS

  25.333.636,00 ₫
  9.231.845  - 134.503.878  9.231.845 ₫ - 134.503.878 ₫
 7. Vòng Tay Decaln Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Decaln

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.732 crt - VS

  15.124.965,00 ₫
  6.680.691  - 104.022.506  6.680.691 ₫ - 104.022.506 ₫
 8. Vòng Tay Diarsia Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Diarsia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.253 crt - VS

  71.801.623,00 ₫
  22.556.460  - 152.810.760  22.556.460 ₫ - 152.810.760 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Sharma Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Sharma

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.5 crt - VS

  25.235.224,00 ₫
  8.751.679  - 463.025.224  8.751.679 ₫ - 463.025.224 ₫
 11. Vòng Tay Vanessie Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Vanessie

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.137.099,00 ₫
  5.898.258  - 88.368.440  5.898.258 ₫ - 88.368.440 ₫
 12. Vòng Tay Blomma Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Blomma

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1.529 crt - VS

  73.653.345,00 ₫
  22.300.966  - 525.346.272  22.300.966 ₫ - 525.346.272 ₫
 13. Vòng Tay Antwacky Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Antwacky

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.289 crt - VS

  74.716.145,00 ₫
  23.529.770  - 153.697.554  23.529.770 ₫ - 153.697.554 ₫
 14. Vòng Tay Afpoty Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Afpoty

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Ngọc Trai Trắng

  2.02 crt - VS

  59.662.284,00 ₫
  19.655.456  - 353.420.782  19.655.456 ₫ - 353.420.782 ₫
 15. Vòng Tay Subabbot Kết Hợp

  Vòng Tay GLAMIRA Subabbot

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.358 crt - VS

  60.365.770,00 ₫
  20.223.220  - 173.167.000  20.223.220 ₫ - 173.167.000 ₫

You’ve viewed 14 of 14 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng