Đang tải...
Tìm thấy 320 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Tanel Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Tanel

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  14.037.293,00 ₫
  5.255.874  - 55.938.288  5.255.874 ₫ - 55.938.288 ₫
 2. Vòng Tay Cedar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Cedar

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.890.906,00 ₫
  5.372.670  - 62.643.310  5.372.670 ₫ - 62.643.310 ₫
 3. Vòng Tay Briallan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Briallan

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  61.819.245,00 ₫
  14.226.548  - 355.596.669  14.226.548 ₫ - 355.596.669 ₫
 4. Vòng tay Camanilai Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng tay GLAMIRA Camanilai

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.944 crt - VS

  80.883.147,00 ₫
  17.067.532  - 140.714.680  17.067.532 ₫ - 140.714.680 ₫
 5. Vòng Tay Estate Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Estate

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  12.156.641,00 ₫
  4.846.272  - 55.140.715  4.846.272 ₫ - 55.140.715 ₫
 6. Vòng Tay Roxana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Roxana

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  13.049.923,00 ₫
  5.216.941  - 56.073.469  5.216.941 ₫ - 56.073.469 ₫
 7. Vòng Tay Sorin Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Sorin

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  13.388.419,00 ₫
  5.255.874  - 55.289.414  5.255.874 ₫ - 55.289.414 ₫
 8. Vòng Tay Castaway Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Castaway

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  23.521.658,00 ₫
  7.353.898  - 97.276.931  7.353.898 ₫ - 97.276.931 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng Tay Lounas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Lounas

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  20.835.323,00 ₫
  6.599.041  - 85.610.727  6.599.041 ₫ - 85.610.727 ₫
 11. Vòng Tay Ovidiu Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Ovidiu

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.028 crt - VS

  13.108.323,00 ₫
  5.041.746  - 55.194.789  5.041.746 ₫ - 55.194.789 ₫
 12. Vòng Tay Caleigh Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Caleigh

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  28.871.618,00 ₫
  9.138.029  - 46.634.527  9.138.029 ₫ - 46.634.527 ₫
 13. Vòng Tay Eneida Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Eneida

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.264 crt - VS

  24.209.464,00 ₫
  6.789.378  - 97.331.002  6.789.378 ₫ - 97.331.002 ₫
 14. Vòng Tay Mahasti Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mahasti

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  20.583.342,00 ₫
  6.462.778  - 72.106.047  6.462.778 ₫ - 72.106.047 ₫
 15. Vòng Tay Terrie Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Terrie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.982.442,00 ₫
  6.242.161  - 73.971.557  6.242.161 ₫ - 73.971.557 ₫
 16. Vòng Tay Krisette Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Krisette

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  1.886 crt - AAA

  34.715.805,00 ₫
  9.735.804  - 162.462.752  9.735.804 ₫ - 162.462.752 ₫
 17. Vòng Tay Inari Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Inari

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  21.381.458,00 ₫
  6.794.244  - 88.260.295  6.794.244 ₫ - 88.260.295 ₫
 18. Vòng Tay Roskilde Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Roskilde

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  19.698.713,00 ₫
  6.910.501  - 96.195.473  6.910.501 ₫ - 96.195.473 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Tay Diona Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Diona

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  11.432.066,00 ₫
  4.555.090  - 48.692.535  4.555.090 ₫ - 48.692.535 ₫
 21. Vòng Tay Hitam Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Hitam

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  14.654.803,00 ₫
  6.246.487  - 65.103.623  6.246.487 ₫ - 65.103.623 ₫
 22. Vòng Tay Stirup Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Stirup

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  26.347.500,00 ₫
  8.081.176  - 92.613.149  8.081.176 ₫ - 92.613.149 ₫
 23. Vòng Tay Volante Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Volante

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Tourmaline Hồng

  0.27 crt - AAA

  19.553.798,00 ₫
  7.078.127  - 107.469.652  7.078.127 ₫ - 107.469.652 ₫
 24. Vòng Tay Janeen Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Janeen

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  32.228.458,00 ₫
  9.725.530  - 120.433.597  9.725.530 ₫ - 120.433.597 ₫
 25. Vòng Tay Ramese Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Ramese

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.492.239,00 ₫
  4.944.414  - 56.208.654  4.944.414 ₫ - 56.208.654 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng Tay Ladan Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Ladan

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.632 crt - SI

  63.781.007,00 ₫
  7.942.209  - 263.010.005  7.942.209 ₫ - 263.010.005 ₫
 28. Vòng Tay Arthesi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Arthesi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  16.886.928,00 ₫
  6.034.522  - 102.927.538  6.034.522 ₫ - 102.927.538 ₫
 29. Vòng Tay Aide Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Aide

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.095 crt - VS

  44.705.210,00 ₫
  16.597.639  - 185.537.226  16.597.639 ₫ - 185.537.226 ₫
 30. Vòng Tay Abbellirsi Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Abbellirsi

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Aquamarine (Đá nhân tạo)

  6 crt - AAA

  23.214.526,00 ₫
  7.776.476  - 121.947.640  7.776.476 ₫ - 121.947.640 ₫
 31. Vòng Tay Horatis Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Horatis

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.233.729,00 ₫
  5.236.408  - 63.467.925  5.236.408 ₫ - 63.467.925 ₫
 32. Vòng Tay Talayer Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Talayer

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  20.740.154,00 ₫
  6.560.109  - 73.038.804  6.560.109 ₫ - 73.038.804 ₫
 33. Vòng Tay Alder Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Alder

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  19.312.632,00 ₫
  6.462.778  - 79.973.637  6.462.778 ₫ - 79.973.637 ₫
 34. Vòng Tay Dumitra Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Dumitra

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.328 crt - VS

  19.714.935,00 ₫
  6.229.184  - 93.708.129  6.229.184 ₫ - 93.708.129 ₫
 35. Vòng Tay Mallorca Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mallorca

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  19.212.057,00 ₫
  6.792.892  - 76.445.388  6.792.892 ₫ - 76.445.388 ₫
 36. Vòng Tay Drite Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Drite

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  11.883.032,00 ₫
  4.909.808  - 59.872.082  4.909.808 ₫ - 59.872.082 ₫
 37. Vòng Tay Gabona Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Gabona

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  11.990.096,00 ₫
  5.364.019  - 53.748.338  5.364.019 ₫ - 53.748.338 ₫
 38. Vòng Tay Grundy Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Grundy

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  21.001.867,00 ₫
  6.986.203  - 87.597.902  6.986.203 ₫ - 87.597.902 ₫
 39. Vòng Tay Peyvand Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Peyvand

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  36.475.333,00 ₫
  7.046.764  - 123.285.937  7.046.764 ₫ - 123.285.937 ₫
 40. Vòng Tay Talu Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Talu

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.284 crt - VS

  24.717.749,00 ₫
  7.280.359  - 82.758.391  7.280.359 ₫ - 82.758.391 ₫
 41. Vòng Tay Onega Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Onega

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  16.559.247,00 ₫
  6.284.338  - 76.485.946  6.284.338 ₫ - 76.485.946 ₫
 42. Vòng Tay Marras Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Marras

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  18.575.080,00 ₫
  4.944.414  - 57.993.055  4.944.414 ₫ - 57.993.055 ₫
 43. Vòng Tay Onuth Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Onuth

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.337.202,00 ₫
  5.898.258  - 63.873.470  5.898.258 ₫ - 63.873.470 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng Tay Parto Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Parto

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  17.996.501,00 ₫
  6.599.041  - 72.768.442  6.599.041 ₫ - 72.768.442 ₫
 46. Vòng Tay Perjant Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Perjant

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  55.147.746,00 ₫
  5.372.670  - 153.485.583  5.372.670 ₫ - 153.485.583 ₫
 47. Vòng Tay Alova Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Alova

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  21.509.069,00 ₫
  8.013.045  - 98.547.639  8.013.045 ₫ - 98.547.639 ₫
 48. Vòng Tay Mayaguana Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mayaguana

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  20.214.566,00 ₫
  7.862.722  - 99.372.249  7.862.722 ₫ - 99.372.249 ₫
 49. Vòng Tay Stansie Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Stansie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.276 crt - VS

  22.486.705,00 ₫
  7.728.081  - 112.836.375  7.728.081 ₫ - 112.836.375 ₫
 50. Vòng Tay Mehry Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mehry

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  24.006.150,00 ₫
  7.144.095  - 96.371.210  7.144.095 ₫ - 96.371.210 ₫
 51. Vòng Tay Monivar Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Monivar

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  19.511.620,00 ₫
  6.190.251  - 81.893.224  6.190.251 ₫ - 81.893.224 ₫
 52. Vòng Tay Aquarius Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Aquarius

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  32.110.579,00 ₫
  7.006.750  - 116.391.659  7.006.750 ₫ - 116.391.659 ₫
 53. Vòng Tay Almeria Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Almeria

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  18.805.431,00 ₫
  6.980.255  - 78.473.121  6.980.255 ₫ - 78.473.121 ₫
 54. Vòng Tay Athole Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Athole

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  18.237.666,00 ₫
  4.871.416  - 73.660.644  4.871.416 ₫ - 73.660.644 ₫
 55. Vòng Tay Adalia Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Adalia

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  17.739.114,00 ₫
  7.106.785  - 76.850.935  7.106.785 ₫ - 76.850.935 ₫
 56. Vòng Tay Boreas Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Boreas

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  16.482.463,00 ₫
  6.621.752  - 72.592.703  6.621.752 ₫ - 72.592.703 ₫
 57. Vòng Tay Mindona Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Mindona

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  22.349.360,00 ₫
  7.835.145  - 90.842.266  7.835.145 ₫ - 90.842.266 ₫
 58. Vòng Tay Musha Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Musha

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  21.315.489,00 ₫
  7.499.894  - 83.637.070  7.499.894 ₫ - 83.637.070 ₫
 59. Vòng Tay Novaya Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Novaya

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  21.585.852,00 ₫
  7.697.259  - 84.961.853  7.697.259 ₫ - 84.961.853 ₫
 60. Vòng Tay Olchania Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Olchania

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  23.509.762,00 ₫
  7.699.964  - 79.865.496  7.699.964 ₫ - 79.865.496 ₫
 61. Vòng Tay Paramusie Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Paramusie

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  17.841.852,00 ₫
  6.513.606  - 76.093.914  6.513.606 ₫ - 76.093.914 ₫
 62. Vòng Tay Samona Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Samona

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  27.955.626,00 ₫
  8.347.485  - 140.440.526  8.347.485 ₫ - 140.440.526 ₫
 63. Vòng Tay Dora Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Dora

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  22.713.812,00 ₫
  7.533.419  - 93.937.937  7.533.419 ₫ - 93.937.937 ₫
 64. Vòng Tay Assen Vàng Trắng-Đỏ 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Assen

  Vàng Trắng-Đỏ 18K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  11.003.809,00 ₫
  4.866.549  - 54.059.255  4.866.549 ₫ - 54.059.255 ₫

You’ve viewed 60 of 320 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng