Đang tải...
Tìm thấy 333 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Inari Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Inari

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  23.129.322,00 ₫
  7.409.398  - 95.575.014  7.409.398 ₫ - 95.575.014 ₫
 2. Vòng tay nữ Tanel Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Tanel

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.051 crt - VS

  15.525.207,00 ₫
  5.726.010  - 61.174.234  5.726.010 ₫ - 61.174.234 ₫
 3. Vòng tay nữ Janeen Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Janeen

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  34.982.096,00 ₫
  10.661.835  - 131.376.728  10.661.835 ₫ - 131.376.728 ₫
 4. Vòng tay nữ Marybelle Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Marybelle

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  1.5 crt - AAA

  90.542.966,00 ₫
  25.140.446  - 209.297.120  25.140.446 ₫ - 209.297.120 ₫
 5. Vòng tay nữ Ramese Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Ramese

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.621.816,00 ₫
  5.379.596  - 60.961.969  5.379.596 ₫ - 60.961.969 ₫
 6. Vòng tay nữ Talayer Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Talayer

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  23.370.454,00 ₫
  7.152.418  - 80.391.126  7.152.418 ₫ - 80.391.126 ₫
 7. Vòng tay nữ Caleigh Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Caleigh

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  31.169.284,00 ₫
  9.958.254  - 49.763.535  9.958.254 ₫ - 49.763.535 ₫
 8. Vòng tay nữ Krisanta Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Krisanta

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  31.404.754,00 ₫
  6.593.175  - 92.631.628  6.593.175 ₫ - 92.631.628 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Vòng tay nữ Maryjane Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Maryjane

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  43.265.452,00 ₫
  6.561.478  - 292.583.514  6.561.478 ₫ - 292.583.514 ₫
 11. Vòng tay nữ Castaway Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Castaway

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  25.568.933,00 ₫
  8.063.735  - 105.862.703  8.063.735 ₫ - 105.862.703 ₫
 12. Vòng tay nữ Terrie Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Terrie

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.371.983,00 ₫
  6.764.684  - 79.768.489  6.764.684 ₫ - 79.768.489 ₫
 13. Vòng tay nữ Alder Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Alder

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  20.864.050,00 ₫
  7.030.154  - 86.476.000  7.030.154 ₫ - 86.476.000 ₫
 14. Vòng tay nữ Lounas Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Lounas

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  22.458.004,00 ₫
  7.172.795  - 92.376.913  7.172.795 ₫ - 92.376.913 ₫
 15. Vòng tay nữ Sorin Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Sorin

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  14.676.155,00 ₫
  5.726.010  - 60.325.182  5.726.010 ₫ - 60.325.182 ₫
 16. Vòng tay nữ Carlisa Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Carlisa

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.768 crt - VS

  72.600.786,00 ₫
  19.225.946  - 72.600.786  19.225.946 ₫ - 72.600.786 ₫
 17. Vòng tay nữ Diona Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Diona

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.012 crt - VS

  12.415.411,00 ₫
  4.951.674  - 52.881.817  4.951.674 ₫ - 52.881.817 ₫
 18. Vòng tay nữ Horsens Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Horsens

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  24.748.183,00 ₫
  8.063.735  - 102.919.320  8.063.735 ₫ - 102.919.320 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay nữ Nahal Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Nahal

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.223 crt - VS

  29.579.857,00 ₫
  8.986.371  - 101.221.211  8.986.371 ₫ - 101.221.211 ₫
 21. Vòng tay nữ Grundy Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Grundy

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  22.881.399,00 ₫
  7.659.585  - 95.518.410  7.659.585 ₫ - 95.518.410 ₫
 22. Vòng tay nữ Negeen Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Negeen

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.55 crt - VS

  30.372.307,00 ₫
  7.967.509  - 186.296.283  7.967.509 ₫ - 186.296.283 ₫
 23. Vòng tay nữ Mallorca Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Mallorca

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  20.858.390,00 ₫
  7.429.209  - 83.207.149  7.429.209 ₫ - 83.207.149 ₫
 24. Vòng tay nữ Drite Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Drite

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  12.887.484,00 ₫
  5.343.370  - 64.584.594  5.343.370 ₫ - 64.584.594 ₫
 25. Vòng tay nữ Kalung Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Kalung

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  23.384.038,00 ₫
  8.514.015  - 102.664.600  8.514.015 ₫ - 102.664.600 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Vòng tay nữ Luisa Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Luisa

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  19.606.321,00 ₫
  7.450.436  - 80.108.109  7.450.436 ₫ - 80.108.109 ₫
 28. Vòng tay nữ Ladoga Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Ladoga

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  22.405.930,00 ₫
  7.086.475  - 91.938.241  7.086.475 ₫ - 91.938.241 ₫
 29. Vòng tay nữ Roskilde Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Roskilde

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.198 crt - VS

  21.367.822,00 ₫
  7.535.341  - 103.881.580  7.535.341 ₫ - 103.881.580 ₫
 30. Vòng tay nữ Arthesi Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Arthesi

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  18.324.818,00 ₫
  6.581.855  - 110.504.192  6.581.855 ₫ - 110.504.192 ₫
 31. Vòng tay nữ Aybet Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Aybet

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  26.701.003,00 ₫
  9.047.504  - 106.131.571  9.047.504 ₫ - 106.131.571 ₫
 32. Vòng tay nữ Balamy Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Balamy

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  21.014.615,00 ₫
  7.172.795  - 87.225.994  7.172.795 ₫ - 87.225.994 ₫
 33. Vòng tay nữ Eundra Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Eundra

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  26.351.194,00 ₫
  7.295.059  - 98.065.569  7.295.059 ₫ - 98.065.569 ₫
 34. Vòng tay nữ Mahasti Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Mahasti

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.161 crt - VS

  22.703.664,00 ₫
  7.030.154  - 78.749.621  7.030.154 ₫ - 78.749.621 ₫
 35. Vòng tay nữ Valeriu Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Valeriu

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  18.507.081,00 ₫
  7.478.454  - 79.372.263  7.478.454 ₫ - 79.372.263 ₫
 36. Vòng tay nữ Assen Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Assen

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Garnet

  0.096 crt - AAA

  11.967.112,00 ₫
  5.298.088  - 58.499.721  5.298.088 ₫ - 58.499.721 ₫
 37. Vòng tay nữ Cinturon Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Cinturon

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.205.171,00 ₫
  7.686.189  - 95.560.865  7.686.189 ₫ - 95.560.865 ₫
 38. Vòng tay nữ Hitam Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Hitam

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  15.988.224,00 ₫
  6.818.457  - 70.910.036  6.818.457 ₫ - 70.910.036 ₫
 39. Vòng tay nữ Marras Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Marras

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.214 crt - VS

  20.338.769,00 ₫
  5.379.596  - 63.226.109  5.379.596 ₫ - 63.226.109 ₫
 40. Vòng tay nữ Boreas Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Boreas

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  17.951.233,00 ₫
  7.240.719  - 78.961.883  7.240.719 ₫ - 78.961.883 ₫
 41. Vòng tay nữ Dora Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Dora

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.132 crt - VS

  24.623.656,00 ₫
  8.232.413  - 101.942.912  8.232.413 ₫ - 101.942.912 ₫
 42. Vòng tay nữ Gabona Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Gabona

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  13.049.371,00 ₫
  5.841.481  - 58.386.514  5.841.481 ₫ - 58.386.514 ₫
 43. Vòng tay nữ Ladan Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Ladan

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.632 crt - SI

  67.662.695,00 ₫
  8.680.713  - 279.140.181  8.680.713 ₫ - 279.140.181 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Vòng tay nữ Aquarius Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Aquarius

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  34.360.590,00 ₫
  7.597.887  - 125.022.985  7.597.887 ₫ - 125.022.985 ₫
 46. Vòng tay nữ Almeria Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Almeria

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  20.382.921,00 ₫
  7.616.001  - 85.117.516  7.616.001 ₫ - 85.117.516 ₫
 47. Vòng tay nữ Alova Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Alova

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  23.462.150,00 ₫
  8.780.618  - 107.192.881  8.780.618 ₫ - 107.192.881 ₫
 48. Vòng tay nữ Athole Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Athole

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.489.716,00 ₫
  5.276.012  - 78.806.223  5.276.012 ₫ - 78.806.223 ₫
 49. Vòng tay nữ Adalia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Adalia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.105 crt - AAA

  19.266.700,00 ₫
  7.748.453  - 83.419.414  7.748.453 ₫ - 83.419.414 ₫
 50. Vòng tay nữ Mayaguana Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Mayaguana

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  22.107.064,00 ₫
  8.628.638  - 108.056.090  8.628.638 ₫ - 108.056.090 ₫
 51. Vòng tay nữ Mindona Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Mindona

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  24.391.580,00 ₫
  8.598.072  - 99.339.146  8.598.072 ₫ - 99.339.146 ₫
 52. Vòng tay nữ Musha Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Musha

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.303 crt - AAA

  23.110.076,00 ₫
  8.195.054  - 91.683.521  8.195.054 ₫ - 91.683.521 ₫
 53. Vòng tay nữ Novaya Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Novaya

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  23.393.094,00 ₫
  8.410.714  - 92.334.461  8.410.714 ₫ - 92.334.461 ₫
 54. Vòng tay nữ Olchania Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Olchania

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  26.765.530,00 ₫
  8.422.600  - 88.358.063  8.422.600 ₫ - 88.358.063 ₫
 55. Vòng tay nữ Paramusie Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Paramusie

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  19.374.246,00 ₫
  7.119.588  - 82.626.965  7.119.588 ₫ - 82.626.965 ₫
 56. Vòng tay nữ Samona Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Samona

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.408 crt - VS

  30.359.854,00 ₫
  9.142.881  - 151.683.242  9.142.881 ₫ - 151.683.242 ₫
 57. Vòng tay nữ Stirup Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Stirup

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  30.020.233,00 ₫
  8.855.618  - 102.636.301  8.855.618 ₫ - 102.636.301 ₫
 58. Vòng tay nữ Betize Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Betize

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  15.971.244,00 ₫
  6.777.137  - 82.825.078  6.777.137 ₫ - 82.825.078 ₫
 59. Vòng tay nữ Corina Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Corina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.204 crt - AAA

  22.026.686,00 ₫
  8.326.092  - 110.560.794  8.326.092 ₫ - 110.560.794 ₫
 60. Vòng tay nữ Delia Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Delia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  20.039.903,00 ₫
  7.902.981  - 84.141.106  7.902.981 ₫ - 84.141.106 ₫
 61. Vòng tay nữ Florica Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Florica

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.492 crt - VS

  45.602.047,00 ₫
  8.179.206  - 183.027.433  8.179.206 ₫ - 183.027.433 ₫
 62. Vòng tay nữ Gaire Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Gaire

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  18.975.757,00 ₫
  7.600.718  - 86.560.904  7.600.718 ₫ - 86.560.904 ₫
 63. Vòng tay nữ Huzal Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Huzal

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  20.604.807,00 ₫
  8.003.735  - 90.169.383  8.003.735 ₫ - 90.169.383 ₫
 64. Vòng tay nữ Jeny Vàng Trắng-Vàng 18K

  Vòng tay nữ Jeny

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  19.462.548,00 ₫
  7.183.550  - 94.145.778  7.183.550 ₫ - 94.145.778 ₫

You’ve viewed 60 of 333 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng