Đang tải...
Tìm thấy 9297 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Hardika 1.67 crt
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Nikerria 4 crt
 3. Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  29.518.329,00 ₫
 4. Bảo hành trọn đời
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Nahalia 8x6 mm
 6. Bông Tai GLAMIRA Congalie

  Bông Tai GLAMIRA Congalie

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  23.852.583,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Ezia

  Bông Tai GLAMIRA Ezia

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  24.830.219,00 ₫
 8. Bông Tai GLAMIRA Polichni

  Bông Tai GLAMIRA Polichni

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  28.656.409,00 ₫
 9. Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.897.836,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Tuyan

  Bông Tai GLAMIRA Tuyan

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  31.139.430,00 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Bông Tai GLAMIRA Amiran

  Bông Tai GLAMIRA Amiran

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  15.542.679,00 ₫
 13. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Adhellie 25 mm
 14. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Gianara 12 mm
 15. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 32 mm
 16. Bảo hành trọn đời
 17. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Hardika 0.86 crt
 18. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Lalenia Ø8 mm
 19. Bông Tai GLAMIRA Laetitia

  Bông Tai GLAMIRA Laetitia

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.272 crt - VS

  27.540.348,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Aghna

  Bông Tai GLAMIRA Aghna

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  17.338.977,00 ₫
 21. Bông Tai GLAMIRA Sitara

  Bông Tai GLAMIRA Sitara

  Vàng Hồng 750 & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  15.564.308,00 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Traudel

  Bông Tai GLAMIRA Traudel

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  22.317.998,00 ₫
 23. Bông Tai GLAMIRA Taylor

  Bông Tai GLAMIRA Taylor

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.098 crt - VS

  68.619.439,00 ₫
 24. Bông Tai GLAMIRA Zelotes

  Bông Tai GLAMIRA Zelotes

  Vàng Hồng 750 & Hồng Ngọc

  0.304 crt - AAA

  20.879.662,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø10 mm
 26. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Vedasri
 27. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.251.420,00 ₫
 28. GLAMIRA Creolen Vera

  Bông Tai GLAMIRA Vera

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  46.708.067,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Riva Ø10 mm
 30. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 31. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Lilianka Ø6 mm
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Majori Ø8 mm
 33. GLAMIRA Ohrstecker Romy

  Bông Tai GLAMIRA Romy

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.176 crt - VS

  13.443.574,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Quinny

  Bông Tai GLAMIRA Quinny

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.96 crt - VS

  58.969.611,00 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Avery
 36. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Cateline

  Bông Tai GLAMIRA Cateline

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  20.325.956,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Nella

  Bông Tai GLAMIRA Nella

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  22.262.845,00 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Philberta

  Bông Tai GLAMIRA Philberta

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.844.059,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Regina
 40. Bông Tai GLAMIRA Norma

  Bông Tai GLAMIRA Norma

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.578 crt - SI

  126.719.561,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Leonilda Ø8 mm

You’ve viewed 60 of 9297 products