Đang tải...
Tìm thấy 11437 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Louisa Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  17.237.319,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 2. Bông Tai Nutpila Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.794.269,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 3. Bông Tai Stacey Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Stacey

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.89 crt - VS

  178.969.011,00 ₫
  9.363.242  - 2.683.131.984  9.363.242 ₫ - 2.683.131.984 ₫
 4. Bông Tai Peyton Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  17.044.821,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 5. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Sheilah 12 mm Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 12 mm

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.324.529,00 ₫
  6.103.464  - 74.012.114  6.103.464 ₫ - 74.012.114 ₫
 6. Bông Tai Eargle Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.744.564,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 7. Bông Tai Magali Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  53.688.863,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 8. Conch Ear Cuff Suilup Vàng Hồng 18K

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  10.772.379,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Spanios Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Spanios

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  27.477.623,00 ₫
  6.756.393  - 98.723.375  6.756.393 ₫ - 98.723.375 ₫
 11. Bông Tai Mate Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Mate

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.154.824,00 ₫
  4.746.508  - 84.637.418  4.746.508 ₫ - 84.637.418 ₫
 12. Bông Tai Pirum Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Pirum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.292 crt - VS

  23.028.515,00 ₫
  6.832.636  - 93.721.646  6.832.636 ₫ - 93.721.646 ₫
 13. Bông Tai Musgrove Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Musgrove

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.214 crt - VS

  10.285.721,00 ₫
  3.986.244  - 61.642.964  3.986.244 ₫ - 61.642.964 ₫
 14. Bông Tai Achiever Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Achiever

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  17.361.686,00 ₫
  4.438.293  - 63.102.932  4.438.293 ₫ - 63.102.932 ₫
 15. Bông Tai Laconic Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Laconic

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  17.074.020,00 ₫
  3.636.935  - 60.493.922  3.636.935 ₫ - 60.493.922 ₫
 16. Bông Tai Glycol Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Glycol

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  11.767.317,00 ₫
  4.088.983  - 58.249.897  4.088.983 ₫ - 58.249.897 ₫
 17. Bông Tai Achlys Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Achlys

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  8.776.011,00 ₫
  2.773.933  - 35.809.693  2.773.933 ₫ - 35.809.693 ₫
 18. Bông Tai Ecateri Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  17.355.199,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Rolie Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Rolie

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.56 crt - AA

  19.656.536,00 ₫
  5.753.343  - 462.160.059  5.753.343 ₫ - 462.160.059 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.180.390,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Trai Trắng
  7.185.191,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  26.883.903,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 24. Bông Tai Siria Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Siria

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.54 crt - AAA

  19.886.886,00 ₫
  6.544.969  - 120.366.010  6.544.969 ₫ - 120.366.010 ₫
 25. Bông Tai Hadassah Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  11.863.566,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Passaros Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  19.804.695,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  47.484.552,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 29. Bông Tai Marzia Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Marzia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.661.902,00 ₫
  6.056.151  - 118.527.536  6.056.151 ₫ - 118.527.536 ₫
 30. Bông Tai Mariutz Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Mariutz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.978.851,00 ₫
  4.866.549  - 67.036.723  4.866.549 ₫ - 67.036.723 ₫
 31. Bông Tai Aesclin Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  14.258.991,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 32. Bông Tai Bagian Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bagian

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.775.233,00 ₫
  4.664.317  - 58.682.480  4.664.317 ₫ - 58.682.480 ₫
 33. Bông Tai Peso Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Peso

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  1.92 crt - AA

  28.909.470,00 ₫
  5.637.087  - 2.926.013.398  5.637.087 ₫ - 2.926.013.398 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Livia Ø8 mm Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Livia Ø8 mm

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Trai Trắng
  14.608.302,00 ₫
  5.810.120  - 62.251.290  5.810.120 ₫ - 62.251.290 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Purisima Ø8 mm Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Purisima Ø8 mm

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.07 crt - VS

  16.322.409,00 ₫
  5.620.865  - 65.901.202  5.620.865 ₫ - 65.901.202 ₫
 36. Bông Tai Fannya Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Fannya

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  2.808 crt - AAA

  72.612.174,00 ₫
  15.473.466  - 326.058.869  15.473.466 ₫ - 326.058.869 ₫
 37. Bông Tai Nevinny Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nevinny

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.564 crt - VS

  33.245.026,00 ₫
  7.085.697  - 141.346.248  7.085.697 ₫ - 141.346.248 ₫
 38. Bông Tai Anatola Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  48.475.165,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 39. Bông Tai Bambo Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bambo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.164 crt - VS

  24.945.934,00 ₫
  8.224.469  - 107.118.173  8.224.469 ₫ - 107.118.173 ₫
 40. Bông Tai Egonte Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Egonte

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  19.240.175,00 ₫
  5.860.137  - 78.283.862  5.860.137 ₫ - 78.283.862 ₫
 41. Bông Tai Attirent Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Attirent

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.756.502,00 ₫
  4.744.886  - 52.423.557  4.744.886 ₫ - 52.423.557 ₫
 42. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso Vàng Hồng 18K

  Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.984 crt - VS

  210.800.575,00 ₫
  7.441.766  - 3.407.247.638  7.441.766 ₫ - 3.407.247.638 ₫
 43. Bông Tai Feojamiras Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Feojamiras

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  18.738.379,00 ₫
  6.968.899  - 80.784.727  6.968.899 ₫ - 80.784.727 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Pfau Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Pfau

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.118 crt - VS

  11.320.676,00 ₫
  3.534.196  - 41.122.348  3.534.196 ₫ - 41.122.348 ₫
 46. Bông Tai Adeen Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Adeen

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  8.941.474,00 ₫
  3.020.505  - 33.592.711  3.020.505 ₫ - 33.592.711 ₫
 47. Bông Tai Inviare Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Inviare

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.319.898,00 ₫
  5.860.137  - 63.954.575  5.860.137 ₫ - 63.954.575 ₫
 48. Bông Tai Benevole Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Benevole

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.48 crt - AAA

  28.922.448,00 ₫
  9.008.525  - 152.755.608  9.008.525 ₫ - 152.755.608 ₫
 49. Bông Tai Ostreicole Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ostreicole

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  28.045.388,00 ₫
  8.909.842  - 113.079.702  8.909.842 ₫ - 113.079.702 ₫
 50. Bông Tai Entozoan Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Entozoan

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.74 crt - VS

  25.392.575,00 ₫
  8.894.972  - 147.483.506  8.894.972 ₫ - 147.483.506 ₫
 51. Bông Tai Shippee Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Shippee

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Trai Trắng
  13.371.116,00 ₫
  5.697.918  - 56.979.187  5.697.918 ₫ - 56.979.187 ₫
 52. Bông Tai Kerzy Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Kerzy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.5 crt - AAA

  18.957.916,00 ₫
  5.981.801  - 96.506.394  5.981.801 ₫ - 96.506.394 ₫
 53. Bông Tai Sundown Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Sundown

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.06 crt - VS1

  15.529.701,00 ₫
  5.373.482  - 58.925.809  5.373.482 ₫ - 58.925.809 ₫
 54. Bông Tai Jimin Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Jimin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.988 crt - VS

  182.734.637,00 ₫
  11.141.696  - 2.707.424.175  11.141.696 ₫ - 2.707.424.175 ₫
 55. Bông Tai Dunas Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dunas

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.22 crt - VS

  21.061.347,00 ₫
  8.043.326  - 105.590.623  8.043.326 ₫ - 105.590.623 ₫
  Mới

 56. Bông Tai Entout Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Entout

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  9.455.166,00 ₫
  4.047.888  - 42.433.614  4.047.888 ₫ - 42.433.614 ₫
  Mới

 57. Bông Tai Acrae Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  13.401.396,00 ₫
  3.452.005  - 44.420.784  3.452.005 ₫ - 44.420.784 ₫
 58. Bông Tai Yamask Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Yamask

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.16 crt - VS

  26.857.948,00 ₫
  4.866.549  - 155.134.803  4.866.549 ₫ - 155.134.803 ₫
 59. Bông Tai Nigella Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  244.592.818,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 60. Bông Tai Shiseido Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Shiseido

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  26.743.314,00 ₫
  7.399.859  - 111.619.733  7.399.859 ₫ - 111.619.733 ₫
 61. Bông Tai Happiny Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Happiny

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  15.871.441,00 ₫
  5.917.724  - 93.762.197  5.917.724 ₫ - 93.762.197 ₫
 62. Bông Tai Hartwick Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  12.390.235,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Neta Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Neta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  210.047.881,00 ₫
  9.141.003  - 3.405.895.816  9.141.003 ₫ - 3.405.895.816 ₫
 64. Bông Tai Whitley Vàng Hồng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Whitley

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.1 crt - VS

  104.417.784,00 ₫
  4.485.336  - 2.019.983.385  4.485.336 ₫ - 2.019.983.385 ₫

You’ve viewed 60 of 11437 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng