Đang tải...
Tìm thấy 9298 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Bông Tai GLAMIRA Qalyhs

  Bông Tai GLAMIRA Qalyhs

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  23.407.023,00 ₫
 2. Bông Tai GLAMIRA Tamiko

  Bông Tai GLAMIRA Tamiko

  Vàng 750 & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  23.183.163,00 ₫
 3. Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.897.836,00 ₫
 4. Bông Tai GLAMIRA Patrizia

  Bông Tai GLAMIRA Patrizia

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  15.265.825,00 ₫
 5. Xem Bộ Set
  Bông Tai GLAMIRA Gelsomino
 6. Bông Tai GLAMIRA Asley

  Bông Tai GLAMIRA Asley

  Vàng 750 & Đá Rhodolite

  0.66 crt - AAA

  9.753.648,00 ₫
 7. Bông Tai GLAMIRA Assieh

  Bông Tai GLAMIRA Assieh

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.494 crt - AAA

  15.000.869,00 ₫
 8. Bảo hành trọn đời
 9. Bông Tai GLAMIRA Adken

  Bông Tai GLAMIRA Adken

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  1.22 crt - AAA

  25.364.458,00 ₫
 10. Bông Tai GLAMIRA Karditsa

  Bông Tai GLAMIRA Karditsa

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  26.552.979,00 ₫
 11. Bông Tai GLAMIRA Tarman

  Bông Tai GLAMIRA Tarman

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.023.191,00 ₫
 12. Bông Tai GLAMIRA Tuyan

  Bông Tai GLAMIRA Tuyan

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.46 crt - VS

  31.139.430,00 ₫
 13. Bông Tai GLAMIRA Cassia

  Bông Tai GLAMIRA Cassia

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  27.769.617,00 ₫
 14. Bông Tai GLAMIRA Audriana

  Bông Tai GLAMIRA Audriana

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  28.082.157,00 ₫
 15. Bông Tai GLAMIRA Loenarda

  Bông Tai GLAMIRA Loenarda

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.944 crt - VS

  56.767.766,00 ₫
 16. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Elgia 32 mm

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 32 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.924 crt - VS

  59.674.721,00 ₫
 17. Thiết kế mới nhất
 18. Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Bông Tai GLAMIRA Parrish

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.378 crt - VS

  29.518.329,00 ₫
 19. Bông Tai GLAMIRA Nikalina

  Bông Tai GLAMIRA Nikalina

  Vàng 750 & Đá Topaz trắng

  3.56 crt - AAA

  36.337.989,00 ₫
 20. Bông Tai GLAMIRA Hildred

  Bông Tai GLAMIRA Hildred

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.98 crt - SI

  201.642.809,00 ₫
 21. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Elgia 25 mm

  Bông Tai GLAMIRA Elgia 25 mm

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  0.504 crt - AAA

  23.139.905,00 ₫
 22. Bảo hành trọn đời
 23. Bông Tai GLAMIRA Cherell

  Bông Tai GLAMIRA Cherell

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  2.49 crt - AAA

  38.869.677,00 ₫
 24. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Epifania 18 mm

  Bông Tai GLAMIRA Epifania 18 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  32.881.656,00 ₫
 25. Bông Tai GLAMIRA Addolorata

  Bông Tai GLAMIRA Addolorata

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  38.763.693,00 ₫
 26. Bông Tai GLAMIRA Denise

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  66.096.402,00 ₫
 27. Bông Tai GLAMIRA Addie

  Bông Tai GLAMIRA Addie

  Vàng 750 & Đá Onyx đen

  1.2 crt - AAA

  17.441.714,00 ₫
 28. Bông Tai GLAMIRA Argos

  Bông Tai GLAMIRA Argos

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  17.685.042,00 ₫
 29. Bông Tai GLAMIRA Elettra

  Bông Tai GLAMIRA Elettra

  Vàng 750 & Đá Sapphire Vàng

  0.324 crt - AAA

  27.298.102,00 ₫
 30. Bông Tai GLAMIRA Amiran

  Bông Tai GLAMIRA Amiran

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  15.542.679,00 ₫
 31. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Gianara 12 mm

  Bông Tai GLAMIRA Gianara 12 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.528 crt - VS

  29.292.305,00 ₫
 32. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 32 mm

  Bông Tai GLAMIRA Sheilah 32 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  46.716.719,00 ₫
 33. Bông Tai GLAMIRA Ashleah

  Bông Tai GLAMIRA Ashleah

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  25.547.225,00 ₫
 34. Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.794.269,00 ₫
 35. Bông Tai GLAMIRA Liapaz

  Bông Tai GLAMIRA Liapaz

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  42.980.290,00 ₫
 36. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 37. Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Bông Tai GLAMIRA Ainsley

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.288 crt - VS

  23.588.708,00 ₫
 38. Bông Tai GLAMIRA Gadhra

  Bông Tai GLAMIRA Gadhra

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.496 crt - AAA

  17.951.079,00 ₫
 39. Bông Tai GLAMIRA Sitara

  Bông Tai GLAMIRA Sitara

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  15.564.308,00 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø10 mm

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø10 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  25.217.381,00 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Drina

  Bông Tai GLAMIRA Drina

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  21.868.112,00 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Regina Ø8 mm

  Bông Tai GLAMIRA Regina Ø8 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  15.961.201,00 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Livia Ø4 mm
 44. Bông Tai GLAMIRA Anstey

  Bông Tai GLAMIRA Anstey

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  29.175.507,00 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Lettoria Ø8 mm
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Kanupriya Ø6 mm

  Bông Tai GLAMIRA Kanupriya Ø6 mm

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.55 crt - VS

  39.146.529,00 ₫
 47. Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.165.943,00 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai GLAMIRA Traudel

  Bông Tai GLAMIRA Traudel

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.312 crt - VS

  22.317.998,00 ₫
 49. GLAMIRA Creolen Vera

  Bông Tai GLAMIRA Vera

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  46.708.067,00 ₫

You’ve viewed 60 of 9298 products