Đang tải...
Tìm thấy 11414 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Minuscolo Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Minuscolo

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  3.157.849,00 ₫
  2.671.194  - 39.716.452  2.671.194 ₫ - 39.716.452 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Leah

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  3.368.733,00 ₫
  3.368.733  - 36.093.577  3.368.733 ₫ - 36.093.577 ₫
 3. Bông Tai Hartwick Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  7.577.758,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 4. Bông Tai Louisa Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  11.890.603,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedra Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Vedra

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  11.419.088,00 ₫
  3.281.135  - 38.148.340  3.281.135 ₫ - 38.148.340 ₫
 6. Bông Tai Peyton Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  10.062.944,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Stelina

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  6.742.874,00 ₫
  4.958.473  - 57.722.690  4.958.473 ₫ - 57.722.690 ₫
 8. Bông Tai Clinkots Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Clinkots

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  5.824.719,00 ₫
  4.499.936  - 62.305.357  4.499.936 ₫ - 62.305.357 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Planta Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Planta

  Bạc 925 & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.5 crt - AAA

  6.115.630,00 ₫
  5.034.175  - 449.101.481  5.034.175 ₫ - 449.101.481 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Dajana Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Dajana

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.78 crt - VS

  196.300.419,00 ₫
  8.289.357  - 3.390.768.959  8.289.357 ₫ - 3.390.768.959 ₫
 12. Bông Tai Lundi Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  14.131.918,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 13. Bông Tai Albergo Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Albergo

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  6.529.288,00 ₫
  3.879.722  - 59.466.540  3.879.722 ₫ - 59.466.540 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  5.726.307,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Grafetul A Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Grafetul A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  6.261.626,00 ₫
  4.693.516  - 64.346.603  4.693.516 ₫ - 64.346.603 ₫
 16. Bông Tai Sammy Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Sammy

  Bạc 925 & Kim Cương

  4.652 crt - SI

  900.565.956,00 ₫
  6.121.038  - 1.509.509.289  6.121.038 ₫ - 1.509.509.289 ₫
 17. Bông Tai Ecateri Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  8.513.218,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 18. Bông Tai Fife Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Fife

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  7.881.106,00 ₫
  4.907.104  - 54.829.796  4.907.104 ₫ - 54.829.796 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  22.056.286,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 21. Bông Tai Anatola Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  44.883.111,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 22. Bông Tai Creech Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Creech

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.56 crt - AAA

  7.891.380,00 ₫
  5.917.724  - 115.066.873  5.917.724 ₫ - 115.066.873 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Avalia Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Avalia

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.5 crt - VS

  63.325.986,00 ₫
  4.521.836  - 674.679.614  4.521.836 ₫ - 674.679.614 ₫
 24. Bông Tai Gecce Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Gecce

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.668 crt - VS

  12.366.444,00 ₫
  9.770.951  - 171.518.860  9.770.951 ₫ - 171.518.860 ₫
 25. Bông Tai Stacy Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Stacy

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  2.564 crt - VS

  53.948.413,00 ₫
  6.121.038  - 728.373.883  6.121.038 ₫ - 728.373.883 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Lamarria Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  4.085.197,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Leah Ø6 mm Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Leah Ø6 mm

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  2.857.746,00 ₫
  2.857.746  - 33.430.496  2.857.746 ₫ - 33.430.496 ₫
 29. Bông Tai Attoniac Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Attoniac

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  4.574.556,00 ₫
  3.493.101  - 36.715.415  3.493.101 ₫ - 36.715.415 ₫
 30. Bông Tai Bluitt Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Bluitt

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.81 crt - VS

  196.514.546,00 ₫
  6.637.974  - 3.379.210.902  6.637.974 ₫ - 3.379.210.902 ₫
 31. Bông Tai Bernieceed Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Bernieceed

  Bạc 925 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.5 crt - AAA

  14.234.658,00 ₫
  5.474.868  - 449.912.576  5.474.868 ₫ - 449.912.576 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø10 mm Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø10 mm

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  9.403.255,00 ₫
  7.835.145  - 89.301.192  7.835.145 ₫ - 89.301.192 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Kiamara 6-8 mm Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Kiamara 6-8 mm

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  4.031.125,00 ₫
  4.031.125  - 43.190.632  4.031.125 ₫ - 43.190.632 ₫
 34. Bông Tai Unspoken Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Unspoken

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  4.193.343,00 ₫
  3.274.106  - 56.492.533  3.274.106 ₫ - 56.492.533 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Saturnina Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Saturnina

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  1.85 crt - VS

  25.933.303,00 ₫
  9.954.798  - 3.421.968.951  9.954.798 ₫ - 3.421.968.951 ₫
 36. Bông Tai Suylau Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Suylau

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.06 crt - VS

  5.853.378,00 ₫
  5.637.087  - 61.724.075  5.637.087 ₫ - 61.724.075 ₫
  Mới

 37. Bông Tai Entout Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Entout

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  4.128.997,00 ₫
  4.047.888  - 42.433.614  4.047.888 ₫ - 42.433.614 ₫
  Mới

 38. Bông Tai Megrez Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Megrez

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  6.227.020,00 ₫
  3.739.673  - 45.394.098  3.739.673 ₫ - 45.394.098 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vedasri Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Vedasri

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.6 crt - VS

  42.111.881,00 ₫
  4.477.225  - 355.109.469  4.477.225 ₫ - 355.109.469 ₫
 40. Bông Tai Alfred Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Alfred

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  5.069.323,00 ₫
  4.582.668  - 53.288.723  4.582.668 ₫ - 53.288.723 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Stelina Ø4 mm Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Stelina Ø4 mm

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.026 crt - VS

  4.912.511,00 ₫
  3.993.274  - 43.704.322  3.993.274 ₫ - 43.704.322 ₫
 42. Bông Tai Moccasin Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Moccasin

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  3.273.565,00 ₫
  3.246.529  - 32.849.208  3.246.529 ₫ - 32.849.208 ₫
 43. Bông Tai Hadassah Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Hadassah

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  5.893.932,00 ₫
  4.974.695  - 49.773.988  4.974.695 ₫ - 49.773.988 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Tansy Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  8.116.322,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 46. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Marina Ø8 mm Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Marina Ø8 mm

  Bạc 925 & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Trắng

  0.24 crt - AAA

  8.867.935,00 ₫
  5.488.387  - 78.270.348  5.488.387 ₫ - 78.270.348 ₫
 47. Bông Tai Mishary Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Mishary

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.544 crt - AAA

  8.808.455,00 ₫
  4.725.960  - 80.162.891  4.725.960 ₫ - 80.162.891 ₫
 48. Bông Tai Brezza Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Brezza

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  3.100.532,00 ₫
  2.938.314  - 30.564.632  2.938.314 ₫ - 30.564.632 ₫
 49. Bông Tai Lincolnn Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Lincolnn

  Bạc 925 & Đá Sapphire Xanh

  0.32 crt - AAA

  5.285.613,00 ₫
  4.068.976  - 69.929.624  4.068.976 ₫ - 69.929.624 ₫
 50. Bông Tai Baemelys Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  10.938.922,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 51. Bông Tai Xatu Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Xatu

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  7.369.037,00 ₫
  5.800.927  - 66.374.335  5.800.927 ₫ - 66.374.335 ₫
 52. Bông Tai Manteca Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Manteca

  Bạc 925 & Đá Aquamarine

  0.5 crt - AAA

  6.423.845,00 ₫
  5.261.281  - 451.534.759  5.261.281 ₫ - 451.534.759 ₫
 53. Bông Tai Shimon Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Shimon

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.044 crt - VS

  4.841.675,00 ₫
  3.760.220  - 39.919.226  3.760.220 ₫ - 39.919.226 ₫
 54. Bông Tai Nachiket Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Nachiket

  Bạc 925 & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  6.67 crt - AAA

  15.305.300,00 ₫
  11.087.623  - 164.340.699  11.087.623 ₫ - 164.340.699 ₫
 55. Bông Tai Eodo Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Eodo

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  6.549.565,00 ₫
  4.602.945  - 49.760.471  4.602.945 ₫ - 49.760.471 ₫
 56. Bông Tai Valerie Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Valerie

  Bạc 925 & Kim Cương

  6.814 crt - SI

  1.753.028.768,00 ₫
  9.451.921  - 3.485.734.278  9.451.921 ₫ - 3.485.734.278 ₫
 57. Bông Tai Mimi Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Mimi

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.45 crt - VS

  34.993.199,00 ₫
  8.470.501  - 2.810.081.355  8.470.501 ₫ - 2.810.081.355 ₫
 58. Bông Tai Mahan Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Mahan

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  11.281.743,00 ₫
  3.143.790  - 48.922.342  3.143.790 ₫ - 48.922.342 ₫
 59. Bông Tai Issoria Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Issoria

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  10.109.446,00 ₫
  6.053.988  - 80.203.448  6.053.988 ₫ - 80.203.448 ₫
 60. Bông Tai Lige Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Lige

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  6.414.382,00 ₫
  5.332.927  - 65.766.014  5.332.927 ₫ - 65.766.014 ₫
 61. Bông Tai Kiner Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Kiner

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.51 crt - VS

  146.564.274,00 ₫
  5.758.751  - 2.717.265.427  5.758.751 ₫ - 2.717.265.427 ₫
 62. Bông Tai Dashuri Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Dashuri

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  10.105.661,00 ₫
  6.347.603  - 79.851.975  6.347.603 ₫ - 79.851.975 ₫
 63. Bông Tai Bahati Set Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Bahati Set

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.524 crt - VS

  13.691.226,00 ₫
  6.715.838  - 308.390.585  6.715.838 ₫ - 308.390.585 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Bahati - A Bạc

  Bông Tai GLAMIRA Bahati - A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  14.377.951,00 ₫
  8.402.909  - 321.624.900  8.402.909 ₫ - 321.624.900 ₫

You’ve viewed 60 of 11414 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng