Đang tải...
Tìm thấy 3106 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Biggs Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Biggs

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  10.165.682,00 ₫
  5.625.731  - 74.660.986  5.625.731 ₫ - 74.660.986 ₫
 2. Bông Tai Bellat Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bellat

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  26.225.298,00 ₫
  9.027.450  - 144.523.023  9.027.450 ₫ - 144.523.023 ₫
 3. Bông Tai Cheops Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Cheops

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Xanh Lá Cây

  1.68 crt - VS1

  101.365.917,00 ₫
  8.970.674  - 2.126.628.430  8.970.674 ₫ - 2.126.628.430 ₫
 4. Bông Tai Stykkeear Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Stykkeear

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Rhodolite

  0.2 crt - AAA

  6.029.114,00 ₫
  4.232.816  - 231.512.611  4.232.816 ₫ - 231.512.611 ₫
 5. Bông Tai Fiamma Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Fiamma

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.63 crt - VS

  42.094.577,00 ₫
  6.720.435  - 120.136.201  6.720.435 ₫ - 120.136.201 ₫
 6. Bông Tai Ecateri Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  17.355.199,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 7. Bông Tai Adalina Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Adalina

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.291.392,00 ₫
  6.591.471  - 71.038.110  6.591.471 ₫ - 71.038.110 ₫
 8. Bông Tai Gastrite Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Gastrite

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  10.500.933,00 ₫
  4.417.746  - 45.218.363  4.417.746 ₫ - 45.218.363 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Hugel Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Hugel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  11.832.204,00 ₫
  4.846.272  - 53.815.932  4.846.272 ₫ - 53.815.932 ₫
 11. Bông Tai Maquwan Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Maquwan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  17.871.053,00 ₫
  9.208.594  - 129.504.305  9.208.594 ₫ - 129.504.305 ₫
 12. Bông Tai Peyton Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  17.044.821,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 13. Bông Tai Betis Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Betis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.524 crt - VS

  15.140.378,00 ₫
  5.555.978  - 453.535.455  5.555.978 ₫ - 453.535.455 ₫
 14. Bông Tai Sashal Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Sashal

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAA

  16.492.197,00 ₫
  9.930.195  - 153.363.919  9.930.195 ₫ - 153.363.919 ₫
 15. Bông Tai Bullocko Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Bullocko

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.46 crt - VS

  21.439.856,00 ₫
  9.623.602  - 155.391.649  9.623.602 ₫ - 155.391.649 ₫
 16. Bông Tai Eberto Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eberto

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  10.922.700,00 ₫
  4.805.718  - 79.311.247  4.805.718 ₫ - 79.311.247 ₫
 17. Bông Tai Berryes Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Berryes

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.444 crt - VS

  16.140.724,00 ₫
  9.331.609  - 136.790.614  9.331.609 ₫ - 136.790.614 ₫
 18. Bông Tai Luigia Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Luigia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  1.52 crt - AAA

  17.679.635,00 ₫
  5.999.915  - 467.729.561  5.999.915 ₫ - 467.729.561 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Baemelys Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Baemelys

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  18.517.763,00 ₫
  6.315.700  - 63.832.917  6.315.700 ₫ - 63.832.917 ₫
 21. Bông Tai Melinda Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Melinda

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  15.823.857,00 ₫
  6.012.892  - 211.613.826  6.012.892 ₫ - 211.613.826 ₫
 22. Bông Tai Passaros Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  19.804.695,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 23. Bông Tai Aesclin Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Aesclin

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  14.258.991,00 ₫
  5.880.414  - 60.534.476  5.880.414 ₫ - 60.534.476 ₫
 24. Bông Tai Nutpila Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nutpila

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.794.269,00 ₫
  6.453.586  - 74.498.772  6.453.586 ₫ - 74.498.772 ₫
 25. Bông Tai Carlita Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Carlita

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  14.959.773,00 ₫
  5.531.644  - 61.102.238  5.531.644 ₫ - 61.102.238 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Alvino Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Alvino

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  43.837.882,00 ₫
  13.678.250  - 175.358.024  13.678.250 ₫ - 175.358.024 ₫
 28. Bông Tai Anatolese Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Anatolese

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  18.195.489,00 ₫
  4.972.532  - 66.022.861  4.972.532 ₫ - 66.022.861 ₫
 29. Bông Tai Chalipa Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Chalipa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  13.607.953,00 ₫
  4.589.156  - 52.572.254  4.589.156 ₫ - 52.572.254 ₫
 30. Bông Tai Canonnades Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Canonnades

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.934 crt - VS

  42.362.777,00 ₫
  14.287.380  - 246.720.577  14.287.380 ₫ - 246.720.577 ₫
 31. Bông Tai Awickler Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Awickler

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  10.976.772,00 ₫
  6.521.176  - 244.368.411  6.521.176 ₫ - 244.368.411 ₫
 32. Bông Tai Karditsa Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Karditsa

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  26.552.979,00 ₫
  7.533.419  - 94.181.264  7.533.419 ₫ - 94.181.264 ₫
 33. Bông Tai Inna Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Inna

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.67 crt - VS

  32.432.852,00 ₫
  9.178.854  - 154.796.850  9.178.854 ₫ - 154.796.850 ₫
 34. Bông Tai Kamatero Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Kamatero

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.924 crt - VS

  58.593.264,00 ₫
  9.841.246  - 163.489.052  9.841.246 ₫ - 163.489.052 ₫
 35. Bông Tai Jeri Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Jeri

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.21 crt - AAA

  42.722.902,00 ₫
  14.518.541  - 199.920.585  14.518.541 ₫ - 199.920.585 ₫
 36. Bông Tai Barrena Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Barrena

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  34.546.017,00 ₫
  9.008.525  - 119.581.955  9.008.525 ₫ - 119.581.955 ₫
 37. Bông Tai Beder Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Beder

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  12.975.303,00 ₫
  5.037.960  - 89.138.976  5.037.960 ₫ - 89.138.976 ₫
 38. Bông Tai Tarman Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Tarman

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.023.191,00 ₫
  5.860.137  - 70.713.673  5.860.137 ₫ - 70.713.673 ₫
 39. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Heart Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Heart

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.88 crt - AA

  37.930.972,00 ₫
  7.494.487  - 1.570.652.085  7.494.487 ₫ - 1.570.652.085 ₫
 40. Bông Tai Ginevra Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Ginevra

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  35.897.836,00 ₫
  6.610.397  - 102.711.245  6.610.397 ₫ - 102.711.245 ₫
 41. Bông Tai Abridge Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Abridge

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  17.871.053,00 ₫
  9.331.609  - 135.087.322  9.331.609 ₫ - 135.087.322 ₫
 42. Bông Tai Farangis Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Farangis

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.619.504,00 ₫
  4.888.179  - 52.099.122  4.888.179 ₫ - 52.099.122 ₫
 43. Bông Tai Anglia Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Anglia

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  17.845.097,00 ₫
  6.493.329  - 68.902.237  6.493.329 ₫ - 68.902.237 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Bông Tai Taycan Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Taycan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  25.850.032,00 ₫
  9.146.680  - 114.837.062  9.146.680 ₫ - 114.837.062 ₫
 46. Bông Tai Astseed Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Astseed

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.25 crt - VS

  13.680.413,00 ₫
  8.242.043  - 115.972.594  8.242.043 ₫ - 115.972.594 ₫
 47. Bông Tai Aredes Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Aredes

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.788.559,00 ₫
  6.540.643  - 84.191.318  6.540.643 ₫ - 84.191.318 ₫
 48. Bông Tai Palmira Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Palmira

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  1.1 crt - SI

  77.120.762,00 ₫
  10.230.569  - 627.825.544  10.230.569 ₫ - 627.825.544 ₫
 49. Bông Tai Magali Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Magali

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.596 crt - VS

  53.688.863,00 ₫
  5.515.423  - 455.306.334  5.515.423 ₫ - 455.306.334 ₫
 50. Bông Tai Dehan Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Dehan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  37.598.965,00 ₫
  5.941.516  - 1.549.077.045  5.941.516 ₫ - 1.549.077.045 ₫
 51. Bông Tai Aldercy Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Aldercy

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.392 crt - VS

  23.583.301,00 ₫
  6.144.019  - 81.771.560  6.144.019 ₫ - 81.771.560 ₫
 52. Bông Tai Lisso Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Lisso

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Hồng Ngọc

  0.7 crt - AA

  27.737.172,00 ₫
  9.469.495  - 158.230.473  9.469.495 ₫ - 158.230.473 ₫
 53. Xem thêm kích cỡ
  Bông Tai Alarice 12 mm Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Alarice 12 mm

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.232 crt - VS

  22.994.989,00 ₫
  6.188.629  - 89.882.474  6.188.629 ₫ - 89.882.474 ₫
 54. Bông Tai Habriel Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Habriel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  29.656.756,00 ₫
  8.838.195  - 121.406.909  8.838.195 ₫ - 121.406.909 ₫
 55. Bông Tai Arsal Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Arsal

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Garnet

  0.318 crt - AAA

  19.528.924,00 ₫
  7.229.530  - 86.219.047  7.229.530 ₫ - 86.219.047 ₫
 56. Bông Tai Antwan Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Antwan

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  53.449.861,00 ₫
  10.913.238  - 187.402.737  10.913.238 ₫ - 187.402.737 ₫
 57. Bông Tai Majella Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Majella

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.664 crt - VS

  34.339.458,00 ₫
  6.579.575  - 121.934.114  6.579.575 ₫ - 121.934.114 ₫
 58. Bông Tai Polichni Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Polichni

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  28.656.409,00 ₫
  7.206.820  - 119.284.553  7.206.820 ₫ - 119.284.553 ₫
 59. Bông Tai Adken Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Adken

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Sapphire

  1.22 crt - AAA

  25.364.458,00 ₫
  7.611.284  - 134.141.047  7.611.284 ₫ - 134.141.047 ₫
 60. Bông Tai Nayane Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Nayane

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Topaz Xanh

  1.52 crt - AAA

  23.009.047,00 ₫
  6.772.074  - 2.070.284.588  6.772.074 ₫ - 2.070.284.588 ₫
 61. Bông Tai Izabel Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Izabel

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.165.943,00 ₫
  6.613.100  - 71.321.998  6.613.100 ₫ - 71.321.998 ₫
 62. Bông Tai Luciana Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Luciana

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Đá Tanzanite

  0.5 crt - AAA

  15.919.026,00 ₫
  6.596.879  - 115.485.941  6.596.879 ₫ - 115.485.941 ₫
 63. Bông Tai Selita Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Selita

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  12.268.031,00 ₫
  5.537.052  - 53.383.352  5.537.052 ₫ - 53.383.352 ₫
 64. Bông Tai Lefkada Vàng-Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Lefkada

  Vàng Vàng-Trắng 18K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  24.732.887,00 ₫
  5.829.045  - 68.185.772  5.829.045 ₫ - 68.185.772 ₫

You’ve viewed 60 of 3106 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng