Đang tải...
Tìm thấy 11435 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Peyton Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Peyton

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  8.056.844,00 ₫
  5.818.231  - 68.658.913  5.818.231 ₫ - 68.658.913 ₫
 2. Bông Tai Hartwick Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Hartwick

  Vàng 9K & Đá Moissanite

  0.88 crt - VS

  8.732.753,00 ₫
  3.657.482  - 1.526.447.587  3.657.482 ₫ - 1.526.447.587 ₫
 3. Bông Tai Eusem Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Eusem

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  5.299.132,00 ₫
  3.739.673  - 41.284.567  3.739.673 ₫ - 41.284.567 ₫
 4. Conch Ear Cuff Suilup Vàng 9K

  GLAMIRA Conch Ear Cuff Suilup

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  6.137.260,00 ₫
  3.472.554  - 51.842.279  3.472.554 ₫ - 51.842.279 ₫
 5. Bông Tai Nigella Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nigella

  Vàng 9K & Kim Cương

  1.79 crt - VS

  237.298.401,00 ₫
  7.486.376  - 2.204.290.460  7.486.376 ₫ - 2.204.290.460 ₫
 6. Bông Tai Nald Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nald

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  6.542.805,00 ₫
  4.027.340  - 44.123.385  4.027.340 ₫ - 44.123.385 ₫
 7. Bông Tai Treibered Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Treibered

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  6.191.331,00 ₫
  2.568.456  - 53.518.528  2.568.456 ₫ - 53.518.528 ₫
 8. Bông Tai Vesse Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Vesse

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  5.596.532,00 ₫
  4.253.364  - 56.032.913  4.253.364 ₫ - 56.032.913 ₫
  Mới

 9. Bảo hành trọn đời
 10. Bông Tai Maglumans Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Maglumans

  Vàng 9K & Hồng Ngọc & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAA

  9.814.209,00 ₫
  6.491.437  - 77.986.467  6.491.437 ₫ - 77.986.467 ₫
 11. Bông Tai Lundi Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lundi

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.29 crt - VS

  15.762.213,00 ₫
  3.804.019  - 66.495.997  3.804.019 ₫ - 66.495.997 ₫
 12. Bông Tai Atria Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Atria

  Vàng 9K & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  5.272.095,00 ₫
  2.712.290  - 32.119.227  2.712.290 ₫ - 32.119.227 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ginny

  Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  7.786.480,00 ₫
  4.807.070  - 57.452.327  4.807.070 ₫ - 57.452.327 ₫
 14. Bông Tai Questo Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Questo

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  7.353.897,00 ₫
  3.698.578  - 46.448.516  3.698.578 ₫ - 46.448.516 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Vaunita Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Vaunita

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  23.062.040,00 ₫
  4.023.014  - 192.958.716  4.023.014 ₫ - 192.958.716 ₫
 16. Bông Tai Lamarria Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lamarria

  Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Đen

  0.06 crt - VS

  5.163.949,00 ₫
  2.517.087  - 35.133.781  2.517.087 ₫ - 35.133.781 ₫
 17. Bông Tai Finifugal Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Finifugal

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.758.750,00 ₫
  3.904.054  - 41.014.202  3.904.054 ₫ - 41.014.202 ₫
 18. Bông Tai Flyesans Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Flyesans

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  6.569.842,00 ₫
  3.728.318  - 53.302.244  3.728.318 ₫ - 53.302.244 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông Tai Brendsre Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Brendsre

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAAAA

  7.435.007,00 ₫
  5.576.255  - 89.936.549  5.576.255 ₫ - 89.936.549 ₫
 21. Bông Tai Blama Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Blama

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.188 crt - VS

  12.977.466,00 ₫
  4.125.753  - 63.184.043  4.125.753 ₫ - 63.184.043 ₫
 22. Bông Tai Louisa Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Louisa

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  6.813.169,00 ₫
  4.996.323  - 95.411.419  4.996.323 ₫ - 95.411.419 ₫
 23. Bông Tai Anatola Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Anatola

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.724 crt - SI

  45.475.208,00 ₫
  3.355.216  - 96.384.731  3.355.216 ₫ - 96.384.731 ₫
 24. Kiểu Đá
  Bông Tai Wayna - Round Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Wayna - Round

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  28.307.100,00 ₫
  6.677.988  - 2.040.328.270  6.677.988 ₫ - 2.040.328.270 ₫
 25. Bông Tai Karlet Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Karlet

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  8.110.917,00 ₫
  4.417.746  - 61.494.270  4.417.746 ₫ - 61.494.270 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Bông Tai Cnigen Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Cnigen

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.044 crt - AAAAA

  7.002.425,00 ₫
  5.251.818  - 55.329.971  5.251.818 ₫ - 55.329.971 ₫
  Mới

 28. Bông Tai Karshas Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Karshas

  Vàng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  6.380.587,00 ₫
  4.191.721  - 46.989.241  4.191.721 ₫ - 46.989.241 ₫
  Mới

 29. Bông Tai Ecateri Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ecateri

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  11.355.284,00 ₫
  5.052.560  - 112.849.894  5.052.560 ₫ - 112.849.894 ₫
 30. Bông Tai Dianas Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Dianas

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  5.677.641,00 ₫
  3.719.125  - 39.513.679  3.719.125 ₫ - 39.513.679 ₫
 31. Bông Tai Dectent Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Dectent

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.154 crt - AAAAA

  12.923.394,00 ₫
  8.400.206  - 112.714.706  8.400.206 ₫ - 112.714.706 ₫
  Mới

 32. Bông Tai Anna Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Anna

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.7 crt - AA

  8.759.790,00 ₫
  5.493.794  - 115.039.840  5.493.794 ₫ - 115.039.840 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Philberta Ø8 mm Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Philberta Ø8 mm

  Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.06 crt - VS

  8.354.244,00 ₫
  4.750.293  - 56.249.210  4.750.293 ₫ - 56.249.210 ₫
 34. Bông Tai Passaros Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Passaros

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  9.624.954,00 ₫
  7.072.719  - 80.419.738  7.072.719 ₫ - 80.419.738 ₫
 35. Bông Tai Darejani Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Darejani

  Vàng 9K & Kim Cương Đen

  0.4 crt - AAA

  10.327.900,00 ₫
  5.859.326  - 69.659.255  5.859.326 ₫ - 69.659.255 ₫
 36. Bông Tai Clearess Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Clearess

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  6.191.333,00 ₫
  4.643.499  - 94.289.408  4.643.499 ₫ - 94.289.408 ₫
 37. Bông Tai Andole Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Andole

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  7.110.570,00 ₫
  5.332.927  - 56.465.496  5.332.927 ₫ - 56.465.496 ₫
 38. Bông Tai Denise Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Denise

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.768 crt - SI

  61.021.132,00 ₫
  5.475.950  - 254.858.533  5.475.950 ₫ - 254.858.533 ₫
 39. Bông Tai Athar Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Athar

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  10.273.827,00 ₫
  6.404.379  - 82.177.105  6.404.379 ₫ - 82.177.105 ₫
 40. Bông Tai Tansy Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Tansy

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.14 crt - AAA

  8.354.243,00 ₫
  6.467.103  - 71.957.347  6.467.103 ₫ - 71.957.347 ₫
 41. Bông Tai Afflatus Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Afflatus

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  12.788.211,00 ₫
  6.793.704  - 91.261.333  6.793.704 ₫ - 91.261.333 ₫
 42. Bông Tai Arelac Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Arelac

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  6.569.842,00 ₫
  4.047.888  - 53.302.244  4.047.888 ₫ - 53.302.244 ₫
 43. Bông Tai Xatu Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Xatu

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.624.954,00 ₫
  5.800.927  - 66.374.335  5.800.927 ₫ - 66.374.335 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Blanch Ø4 mm Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Blanch Ø4 mm

  Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  10.922.701,00 ₫
  4.352.858  - 63.508.474  4.352.858 ₫ - 63.508.474 ₫
 46. Bông Tai Nanthika Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Nanthika

  Vàng 9K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  5.02 crt - AAA

  30.442.975,00 ₫
  16.862.596  - 4.530.136.538  16.862.596 ₫ - 4.530.136.538 ₫
 47. Bông Tai Delray Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Delray

  Vàng 9K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  3.79 crt - VS

  35.931.362,00 ₫
  14.691.574  - 4.010.713.398  14.691.574 ₫ - 4.010.713.398 ₫
 48. Bông Tai Kypris Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Kypris

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  4.650.259,00 ₫
  2.794.481  - 38.635.000  2.794.481 ₫ - 38.635.000 ₫
 49. Bông Tai SYLVIE Gaudium Vàng 9K

  Bông Tai SYLVIE Gaudium

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.864 crt - VS

  38.472.784,00 ₫
  10.901.072  - 205.692.860  10.901.072 ₫ - 205.692.860 ₫
 50. Bông Tai SYLVIE Cosane Vàng 9K

  Bông Tai SYLVIE Cosane

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - AAA

  7.894.625,00 ₫
  3.534.196  - 66.915.064  3.534.196 ₫ - 66.915.064 ₫
 51. Bông Tai Kamet Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Kamet

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  8.651.645,00 ₫
  6.488.733  - 79.973.642  6.488.733 ₫ - 79.973.642 ₫
 52. Bông Tai Cultivable Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Cultivable

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.463.083,00 ₫
  4.376.650  - 60.061.339  4.376.650 ₫ - 60.061.339 ₫
 53. Bông Tai Peso Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Peso

  Vàng 9K & Đá Sapphire

  1.92 crt - AA

  23.197.222,00 ₫
  5.637.087  - 2.926.013.398  5.637.087 ₫ - 2.926.013.398 ₫
 54. Bông Tai Lordis Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lordis

  Vàng 9K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  6.137.259,00 ₫
  3.678.029  - 38.783.694  3.678.029 ₫ - 38.783.694 ₫
 55. Bông Tai Panistow Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Panistow

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.22 crt - AAA

  8.462.390,00 ₫
  4.417.746  - 53.788.899  4.417.746 ₫ - 53.788.899 ₫
 56. Bông Tai Gargo Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Gargo

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.224 crt - VS

  13.139.684,00 ₫
  4.869.794  - 63.332.740  4.869.794 ₫ - 63.332.740 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Bông Tai Ginny Ø8 mm Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Ginny Ø8 mm

  Vàng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.036 crt - VS

  9.976.427,00 ₫
  6.340.033  - 71.065.146  6.340.033 ₫ - 71.065.146 ₫
 58. Bông Tai Eargle Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Eargle

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  10.409.009,00 ₫
  4.335.555  - 56.249.207  4.335.555 ₫ - 56.249.207 ₫
 59. Bông Tai Encompass Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Encompass

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.85 crt - AAA

  22.710.568,00 ₫
  10.679.644  - 182.590.264  10.679.644 ₫ - 182.590.264 ₫
 60. Bông Tai Lige Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Lige

  Vàng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  8.192.025,00 ₫
  5.332.927  - 65.766.014  5.332.927 ₫ - 65.766.014 ₫
 61. Bông Tai Sfuse Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Sfuse

  Vàng 9K & Đá Swarovski

  0.12 crt - AAAAA

  6.353.551,00 ₫
  4.765.163  - 56.276.240  4.765.163 ₫ - 56.276.240 ₫
 62. Bông Tai Glycol Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Glycol

  Vàng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  7.678.334,00 ₫
  4.088.983  - 58.249.897  4.088.983 ₫ - 58.249.897 ₫
 63. Bông Tai Cosmogyral Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Cosmogyral

  Vàng 9K & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  6.786.132,00 ₫
  3.986.244  - 63.941.057  3.986.244 ₫ - 63.941.057 ₫
 64. Bông Tai Acrae Vàng 9K

  Bông Tai GLAMIRA Acrae

  Vàng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  9.949.391,00 ₫
  3.452.005  - 44.420.784  3.452.005 ₫ - 44.420.784 ₫

You’ve viewed 60 of 11435 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng