Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Kohtuda Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.904.070,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 2. Dây Chuyền Genwina Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Genwina

  Vàng Trắng 18K
  20.123.678,00 ₫
  8.003.735  - 85.754.310  8.003.735 ₫ - 85.754.310 ₫
 3. Vòng tay nữ Kumen Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Kumen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  23.653.471,00 ₫
  6.133.555  - 84.862.800  6.133.555 ₫ - 84.862.800 ₫
 4. Nhẫn Sumpay Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.504.037,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 5. Nhẫn Bondoflove Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  30.921.360,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 6. Vòng tay nữ Voolav Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.499.553,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 7. Nhẫn Upoznati Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  18.923.683,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 8. Nhẫn Povrzete Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.989.711,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 9. Nhẫn Passie Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  14.838.041,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 10. Bông tai nữ Wahda Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  35.865.111,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 11. Nhẫn Kafala Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  21.161.784,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 12. Nhẫn Ceangal Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  34.773.794,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 13. Bông tai nữ Tikras Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Tikras

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  14.549.364,00 ₫
  4.945.731  - 75.947.750  4.945.731 ₫ - 75.947.750 ₫
 14. Dây Chuyền Konektado Vàng Trắng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Konektado

  Vàng Trắng 18K
  21.717.632,00 ₫
  8.020.716  - 92.546.730  8.020.716 ₫ - 92.546.730 ₫
 15. Nhẫn Spojeny Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  22.383.288,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 16. Bông tai nữ Hlangana Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.350.826,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 17. Vòng tay nữ Levenslag Vàng Trắng 18K

  Vòng tay nữ Levenslag

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Vàng

  0.066 crt - VS1

  13.511.256,00 ₫
  4.086.773  - 48.424.298  4.086.773 ₫ - 48.424.298 ₫
 18. Nhẫn Povezati Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povezati

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.324 crt - AAA

  27.425.528,00 ₫
  9.489.577  - 118.060.756  9.489.577 ₫ - 118.060.756 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Adzinstva Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 21. Bông tai nữ Batasuna Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  17.985.197,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 22. Bông Tai Eenheid Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng Trắng 18K
  13.947.102,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.335.402,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 24. Bông tai nữ Enhed Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.209.743,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 25. Bông tai nữ Forhard Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.982.946,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 26. Bông tai nữ Forhold Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.521.811,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 27. Bông tai nữ Jednota Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  24.156.109,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 28. Nhẫn Konexioa Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  28.319.864,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 29. Vòng Tay Koup Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng Trắng 18K
  39.101.700,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 30. Nhẫn Lidhje Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  25.134.218,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 31. Bông Tai Munosabat Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng Trắng 18K
  16.487.468,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 32. Nhẫn Nexum Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  29.067.030,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 33. Nhẫn Pouto Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng Trắng 18K
  11.107.870,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 34. Bông tai nữ Relasyon Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  13.010.881,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 35. Bông tai nữ Relatie Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  17.768.971,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 36. Bông tai nữ Relationship Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  21.563.670,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 37. Bông tai nữ Rilato Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  14.569.739,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 38. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  12.692.768,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 39. Bông Tai Samparka Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng Trắng 18K
  11.805.226,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 40. Bông tai nữ Spolu Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  20.974.993,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 41. Nhẫn Strasta Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  13.514.651,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 42. Bông tai nữ Suhde Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.435.025,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 43. Nhẫn Tadafuq Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  25.207.803,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 44. Bông Tai Unitetin Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng Trắng 18K
  12.203.715,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 45. Nhẫn Verbintenis Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  14.976.154,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 46. Bông tai nữ Veza Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  32.665.879,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 47. Nhẫn Vezu Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  35.587.754,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 48. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng Trắng 18K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  13.445.595,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 49. Bông tai nữ Yhteys Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  28.207.788,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 50. Bông tai nữ Zajedno Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  30.367.779,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 51. Bông tai nữ Aikya Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  19.365.190,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 52. Vòng Tay Bnakan Vàng Trắng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng Trắng 18K
  39.002.078,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 53. Nhẫn Chidones Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  23.706.678,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 54. Bông tai nữ Dibana Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.202 crt - AAA

  19.334.623,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 55. Vòng tay Filmkien Vàng Trắng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.36 crt - VS

  86.716.569,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 56. Dây chuyền nữ Harremana Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  21.376.878,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 57. Bông Tai Hubungan Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Hubungan

  Vàng Trắng 18K
  15.042.947,00 ₫
  6.153.932  - 64.103.467  6.153.932 ₫ - 64.103.467 ₫
 58. Bông tai nữ Huipu Vàng Trắng 18K

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  25.997.987,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 59. Bông Tai Jedinstvo Vàng Trắng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Jedinstvo

  Vàng Trắng 18K
  8.318.449,00 ₫
  3.592.057  - 35.447.940  3.592.057 ₫ - 35.447.940 ₫
 60. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Vàng Trắng 18K

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.546 crt - AAA

  37.265.481,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 61. Nhẫn Kusangana Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng Trắng 18K
  11.058.060,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng