Đang tải...
Tìm thấy 200 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  30.921.360,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Hittast Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hittast

  Vàng 18K
  13.150.125,00 ₫
  5.379.596  - 56.037.465  5.379.596 ₫ - 56.037.465 ₫
 3. Nhẫn Kohtuda Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  16.904.070,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 4. Nhẫn Lidhje Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  25.134.218,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 5. Nhẫn Forbinde Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Forbinde

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - VS

  35.228.888,00 ₫
  11.056.079  - 149.447.401  11.056.079 ₫ - 149.447.401 ₫
 6. Nhẫn Kafala Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  21.161.784,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 7. Vòng Tay Pade Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Pade

  Vàng 18K
  10.360.704,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 8. Nhẫn Povrzete Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.989.711,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 9. Nhẫn Ubuzima Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  25.021.012,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 10. Dây chuyền nữ Esensi Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Esensi

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  22.712.719,00 ₫
  4.625.637  - 83.306.201  4.625.637 ₫ - 83.306.201 ₫
 11. Nhẫn Spojeny Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  22.383.288,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 12. Nhẫn Strasta Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  13.514.651,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 13. Dây Chuyền Ukuphila Vàng 18K

  Dây Chuyền GLAMIRA Ukuphila

  Vàng 18K
  21.844.424,00 ₫
  8.244.300  - 80.164.712  8.244.300 ₫ - 80.164.712 ₫
 14. Vòng tay nữ Voolav Vàng 18K

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.12 crt - AAA

  14.499.553,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 15. Nhẫn Sumpay Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.504.037,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 16. Nhẫn Verbintenis Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  14.976.154,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 17. Vòng Cổ Folyam Vàng 18K

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.72 crt - VS

  126.864.302,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 18. Bông tai nữ Batasuna Vàng 18K

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 18K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  17.985.197,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Bông tai nữ Huipu - A Vàng 18K

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  16.038.035,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 21. Bông tai nữ Huipu - B Vàng 18K

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.908 crt - VS

  24.432.335,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫
 22. Nhẫn Kusangana Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kusangana

  Vàng 18K
  11.058.060,00 ₫
  4.712.241  - 47.122.417  4.712.241 ₫ - 47.122.417 ₫
 23. Nhẫn Passy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  19.373.113,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 24. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Berjumpa - A Vàng 18K

  Vòng tay nữ Berjumpa - A

  Vàng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.38 crt - AAA

  17.248.218,00 ₫
  5.709.878  - 87.438.260  5.709.878 ₫ - 87.438.260 ₫
 25. Dây chuyền nữ Weriweri Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Weriweri

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  15.761.809,00 ₫
  4.724.127  - 51.919.559  4.724.127 ₫ - 51.919.559 ₫
 26. Dây chuyền nữ Egelezayo Vàng 18K

  Dây chuyền nữ Egelezayo

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.815.399,00 ₫
  4.315.450  - 47.886.561  4.315.450 ₫ - 47.886.561 ₫
 27. Vòng tay Phumela Vàng 18K

  Vòng tay GLAMIRA Phumela

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  71.911.355,00 ₫
  16.011.999  - 85.439.592  16.011.999 ₫ - 85.439.592 ₫
 28. Nhẫn Xhuma Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Xhuma

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.414 crt - VS

  48.342.788,00 ₫
  12.638.147  - 196.598.124  12.638.147 ₫ - 196.598.124 ₫
 29. Bông tai nữ Huipu Vàng 18K

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.704 crt - VS

  25.997.987,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 30. Bông tai nữ Adzinstva Vàng 18K

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  18.792.362,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 31. Bông Tai Eenheid Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Eenheid

  Vàng 18K
  13.947.102,00 ₫
  5.943.367  - 59.433.675  5.943.367 ₫ - 59.433.675 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.335.402,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 33. Bông tai nữ Enhed Vàng 18K

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.192 crt - VS

  14.209.743,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 34. Bông tai nữ Forhard Vàng 18K

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.982.946,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 35. Bông tai nữ Forhold Vàng 18K

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.156 crt - VS

  15.521.811,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 36. Bông tai nữ Jednota Vàng 18K

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  24.156.109,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 37. Nhẫn Konexioa Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  28.319.864,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 38. Vòng Tay Koup Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Koup

  Vàng 18K
  39.101.700,00 ₫
  12.441.450  - 166.626.562  12.441.450 ₫ - 166.626.562 ₫
 39. Bông Tai Munosabat Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Munosabat

  Vàng 18K
  16.487.468,00 ₫
  6.744.873  - 70.259.100  6.744.873 ₫ - 70.259.100 ₫
 40. Nhẫn Nexum Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  29.067.030,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 41. Nhẫn Passie Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  14.838.041,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 42. Nhẫn Pouto Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pouto

  Vàng 18K
  11.107.870,00 ₫
  4.733.467  - 47.334.675  4.733.467 ₫ - 47.334.675 ₫
 43. Bông tai nữ Relasyon Vàng 18K

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.093 crt - VS

  13.010.881,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 44. Bông tai nữ Relatie Vàng 18K

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  17.768.971,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 45. Bông tai nữ Relationship Vàng 18K

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  21.563.670,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 46. Bông tai nữ Rilato Vàng 18K

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.132 crt - AAA

  14.569.739,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 47. Vòng đeo ngón tay Sambungan Vàng 18K

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  12.692.768,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 48. Bông Tai Samparka Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Samparka

  Vàng 18K
  11.805.226,00 ₫
  5.030.636  - 50.306.362  5.030.636 ₫ - 50.306.362 ₫
 49. Bông tai nữ Spolu Vàng 18K

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  20.974.993,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 50. Bông tai nữ Suhde Vàng 18K

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.132 crt - VS

  14.435.025,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 51. Nhẫn Tadafuq Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  25.207.803,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 52. Bông Tai Unitetin Vàng 18K

  Bông Tai GLAMIRA Unitetin

  Vàng 18K
  12.203.715,00 ₫
  5.200.446  - 52.004.467  5.200.446 ₫ - 52.004.467 ₫
 53. Bông tai nữ Veza Vàng 18K

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.568 crt - VS

  32.665.879,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 54. Nhẫn Vezu Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  35.587.754,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 55. Bông tai nữ Wahda Vàng 18K

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  35.865.111,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 56. Xỏ khuyên tai Wananga Vàng 18K

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  13.445.595,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 57. Bông tai nữ Yhteys Vàng 18K

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.74 crt - VS

  28.207.788,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 58. Bông tai nữ Zajedno Vàng 18K

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - VS

  30.367.779,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 59. Bông tai nữ Aikya Vàng 18K

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  19.365.190,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 60. Vòng Tay Bnakan Vàng 18K

  Vòng Tay GLAMIRA Bnakan

  Vàng 18K
  39.002.078,00 ₫
  12.409.752  - 39.002.078  12.409.752 ₫ - 39.002.078 ₫
 61. Nhẫn Chidones Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  23.706.678,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫

You’ve viewed 60 of 200 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng