Đang tải...
Tìm thấy 12734 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  8.632.033,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Keviona Ø8 mm

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.02 crt - VS

  7.499.964,00 ₫
  2.814.609  - 30.495.137  2.814.609 ₫ - 30.495.137 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.981.050,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 4. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  34.443.231,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.264.054,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  98.405.193,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.801.816,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Jinny

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  10.528.251,00 ₫
  3.509.416  - 60.806.309  3.509.416 ₫ - 60.806.309 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armetrice Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Armetrice

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  9.141.465,00 ₫
  2.886.778  - 1.756.406.766  2.886.778 ₫ - 1.756.406.766 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Yoselin

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  13.075.409,00 ₫
  5.235.824  - 58.683.681  5.235.824 ₫ - 58.683.681 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  87.876.940,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S Vàng Trắng 9K

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  9.990.517,00 ₫
  3.290.078  - 50.108.247  3.290.078 ₫ - 50.108.247 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  16.415.015,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  12.028.243,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  10.386.742,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  15.962.188,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Burier

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  8.518.827,00 ₫
  3.549.039  - 40.287.542  3.549.039 ₫ - 40.287.542 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Monissa

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  132.820.124,00 ₫
  5.441.860  - 1.180.367.042  5.441.860 ₫ - 1.180.367.042 ₫
 21. Dây chuyền nữ Sophie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  22.188.572,00 ₫
  4.052.810  - 151.230.408  4.052.810 ₫ - 151.230.408 ₫
 22. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.867.886,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Yvette

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  11.830.131,00 ₫
  3.035.362  - 43.683.750  3.035.362 ₫ - 43.683.750 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Frai

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  16.386.714,00 ₫
  3.527.530  - 68.207.219  3.527.530 ₫ - 68.207.219 ₫
 25. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Drucilla S Vàng Trắng 9K

  Dây chuyền nữ Drucilla S

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  11.179.191,00 ₫
  4.698.090  - 46.612.982  4.698.090 ₫ - 46.612.982 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Tranto

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  8.830.145,00 ₫
  4.000.735  - 44.292.234  4.000.735 ₫ - 44.292.234 ₫
 28. Dây chuyền nữ Luana

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.063 crt - VS

  13.839.556,00 ₫
  5.579.690  - 67.796.847  5.579.690 ₫ - 67.796.847 ₫
 29. Dây chuyền nữ Cebrina

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.36 crt - SI

  184.612.331,00 ₫
  4.799.976  - 374.601.992  4.799.976 ₫ - 374.601.992 ₫
 30. Dây chuyền nữ Finelia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  59.631.792,00 ₫
  7.563.643  - 1.095.858.012  7.563.643 ₫ - 1.095.858.012 ₫
 31. Mặt dây chuyền nữ Naagmani

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.113.164,00 ₫
  4.151.300  - 47.730.903  4.151.300 ₫ - 47.730.903 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Pusan

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.132.027,00 ₫
  4.086.773  - 192.027.390  4.086.773 ₫ - 192.027.390 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Dimanche

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.150.890,00 ₫
  5.540.067  - 62.164.795  5.540.067 ₫ - 62.164.795 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Lucie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.084.805,00 ₫
  7.112.230  - 93.947.665  7.112.230 ₫ - 93.947.665 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  8.745.241,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 36. Dây chuyền nữ Bangunn

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.336 crt - VS

  19.188.588,00 ₫
  13.550.879  - 67.833.640  13.550.879 ₫ - 67.833.640 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  11.292.397,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Biblioteca

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.5 crt - AAA

  10.584.855,00 ₫
  4.627.336  - 1.077.815.645  4.627.336 ₫ - 1.077.815.645 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Hobby

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  12.481.071,00 ₫
  3.247.908  - 190.739.655  3.247.908 ₫ - 190.739.655 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Paragrafon

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  14.716.910,00 ₫
  5.073.088  - 173.701.999  5.073.088 ₫ - 173.701.999 ₫
 41. Dây chuyền nữ Galactica

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  7.669.773,00 ₫
  4.301.866  - 55.726.146  4.301.866 ₫ - 55.726.146 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Lena

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  8.320.714,00 ₫
  3.489.604  - 40.641.309  3.489.604 ₫ - 40.641.309 ₫
 43. Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  10.698.062,00 ₫
  4.581.487  - 51.127.112  4.581.487 ₫ - 51.127.112 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Carica

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.877.325,00 ₫
  2.430.554  - 28.372.506  2.430.554 ₫ - 28.372.506 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Anomop

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  7.952.791,00 ₫
  2.624.137  - 129.169.192  2.624.137 ₫ - 129.169.192 ₫
 47. Dây chuyền nữ Henna

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.53 crt - SI

  33.763.989,00 ₫
  4.777.335  - 91.895.786  4.777.335 ₫ - 91.895.786 ₫
 48. Dây chuyền nữ Tirrena Vàng Trắng 9K
  Mới

  Dây chuyền nữ Tirrena

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.414 crt - VS

  21.481.028,00 ₫
  9.551.840  - 120.126.781  9.551.840 ₫ - 120.126.781 ₫
 49. Dây chuyền nữ Harvey

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  20.688.580,00 ₫
  5.015.070  - 286.894.861  5.015.070 ₫ - 286.894.861 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Dulcinia Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Dulcinia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  102.310.835,00 ₫
  5.487.709  - 1.617.232.896  5.487.709 ₫ - 1.617.232.896 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Pirouette

  Vàng Trắng 9K & Đá Aquamarine

  0.25 crt - AAA

  8.433.921,00 ₫
  3.269.418  - 243.055.448  3.269.418 ₫ - 243.055.448 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ordelie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.208 crt - VS

  117.225.858,00 ₫
  5.841.481  - 1.819.830.994  5.841.481 ₫ - 1.819.830.994 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Idelia

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.82 crt - VS

  60.877.069,00 ₫
  6.637.326  - 507.761.740  6.637.326 ₫ - 507.761.740 ₫
 54. Dây chuyền nữ Velours

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  15.367.850,00 ₫
  5.568.369  - 209.843.341  5.568.369 ₫ - 209.843.341 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Margid Ø4 mm

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Trai Trắng
  6.566.006,00 ₫
  2.119.800  - 26.674.397  2.119.800 ₫ - 26.674.397 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Eartha

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  12.113.149,00 ₫
  4.584.883  - 58.641.226  4.584.883 ₫ - 58.641.226 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Murdrum

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.54 crt - VS

  65.065.728,00 ₫
  4.215.828  - 834.109.248  4.215.828 ₫ - 834.109.248 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arnardia Vàng Trắng 9K

  Mặt dây chuyền nữ Arnardia

  Vàng Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  11.943.338,00 ₫
  3.714.604  - 3.013.047.035  3.714.604 ₫ - 3.013.047.035 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Millicent

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.594.279,00 ₫
  6.304.215  - 69.608.156  6.304.215 ₫ - 69.608.156 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Maillec

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  8.179.205,00 ₫
  2.731.684  - 46.683.736  2.731.684 ₫ - 46.683.736 ₫
 61. Dây chuyền nữ Dalene

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  8.207.507,00 ₫
  3.594.322  - 176.319.915  3.594.322 ₫ - 176.319.915 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Maghunars

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  7.613.171,00 ₫
  2.860.741  - 33.495.122  2.860.741 ₫ - 33.495.122 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Ywain

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.06 crt - AAA

  9.141.465,00 ₫
  3.893.188  - 47.589.394  3.893.188 ₫ - 47.589.394 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Olena

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  10.528.250,00 ₫
  3.028.287  - 68.971.363  3.028.287 ₫ - 68.971.363 ₫

You’ve viewed 60 of 12734 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng