Đang tải...
Tìm thấy 12514 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt Dây Chuyền Zoya Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoya

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  4.582.666,00 ₫
  3.041.593  - 35.769.139  3.041.593 ₫ - 35.769.139 ₫
 2. Mặt Dây Chuyền Elsie Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elsie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  8.805.209,00 ₫
  6.074.534  - 55.789.584  6.074.534 ₫ - 55.789.584 ₫
 3. Mặt Dây Chuyền Olga Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Olga

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  91.159.949,00 ₫
  2.183.188  - 229.985.056  2.183.188 ₫ - 229.985.056 ₫
 4. Mặt Dây Chuyền Monissa Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Monissa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  122.510.535,00 ₫
  4.767.055  - 1.123.334.998  4.767.055 ₫ - 1.123.334.998 ₫
 5. Mặt Dây Chuyền Agatane Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agatane

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.442 crt - AAA

  12.717.916,00 ₫
  9.581.696  - 132.113.320  9.581.696 ₫ - 132.113.320 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Yoshie Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Yoshie

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  11.755.421,00 ₫
  3.590.432  - 319.705.314  3.590.432 ₫ - 319.705.314 ₫
 7. Dây Chuyền Balloch Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Balloch

  Bạc 925 & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  15.627.030,00 ₫
  13.085.611  - 162.826.655  13.085.611 ₫ - 162.826.655 ₫
 8. Mặt Dây Chuyền Kesha Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Kesha

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AAA

  12.869.320,00 ₫
  9.841.245  - 140.791.997  9.841.245 ₫ - 140.791.997 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armetrice Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armetrice

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  5.312.649,00 ₫
  2.554.938  - 1.675.850.685  2.554.938 ₫ - 1.675.850.685 ₫
 11. Mặt Dây Chuyền Buroo Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Buroo

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.544 crt - VS

  17.887.274,00 ₫
  9.451.921  - 146.037.058  9.451.921 ₫ - 146.037.058 ₫
 12. Mặt Dây Chuyền Maria Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Maria

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  13.141.036,00 ₫
  3.056.463  - 108.375.364  3.056.463 ₫ - 108.375.364 ₫
 13. Mặt Dây Chuyền Cupide Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cupide

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  4.771.380,00 ₫
  3.041.052  - 42.744.526  3.041.052 ₫ - 42.744.526 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Armelda Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Armelda

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  12.416.461,00 ₫
  2.331.888  - 1.008.741.254  2.331.888 ₫ - 1.008.741.254 ₫
 15. Dây Chuyền Ardentii Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Ardentii

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen & Kim Cương Đen

  0.935 crt - AAA

  19.212.058,00 ₫
  13.777.744  - 98.699.046  13.777.744 ₫ - 98.699.046 ₫
 16. Mặt Dây Chuyền Ming Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Ming

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  15.416.148,00 ₫
  4.628.629  - 236.919.887  4.628.629 ₫ - 236.919.887 ₫
 17. Mặt Dây Chuyền Bluey Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Bluey

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  4.517.238,00 ₫
  3.246.529  - 39.283.869  3.246.529 ₫ - 39.283.869 ₫
 18. Mặt Dây Chuyền Litho Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Litho

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  1.48 crt - VS

  19.644.639,00 ₫
  12.479.997  - 207.598.922  12.479.997 ₫ - 207.598.922 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt Dây Chuyền Levite Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Levite

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  10.430.638,00 ₫
  5.645.198  - 83.528.928  5.645.198 ₫ - 83.528.928 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlenys Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlenys

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  5.319.409,00 ₫
  1.885.788  - 220.224.918  1.885.788 ₫ - 220.224.918 ₫
 22. Mặt Dây Chuyền Winona Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Winona

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  6.021.543,00 ₫
  4.047.888  - 45.596.871  4.047.888 ₫ - 45.596.871 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arlecia Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arlecia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  6.941.591,00 ₫
  1.804.678  - 30.780.924  1.804.678 ₫ - 30.780.924 ₫
 24. Mặt Dây Chuyền Arkadi Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arkadi

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  1.296 crt - VS

  15.686.511,00 ₫
  9.170.743  - 164.164.958  9.170.743 ₫ - 164.164.958 ₫
 25. Mặt Dây Chuyền Croce Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Croce

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  9.176.149,00 ₫
  3.309.253  - 66.928.578  3.309.253 ₫ - 66.928.578 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnecia Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnecia

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  11.571.573,00 ₫
  3.812.130  - 3.491.749.877  3.812.130 ₫ - 3.491.749.877 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Arnardia Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Arnardia

  Bạc 925 & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  7.624.260,00 ₫
  3.244.366  - 2.875.293.129  3.244.366 ₫ - 2.875.293.129 ₫
 29. Mặt Dây Chuyền Lena Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lena

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  4.838.160,00 ₫
  3.080.795  - 36.593.749  3.080.795 ₫ - 36.593.749 ₫
 30. Dây Chuyền Balzer Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Balzer

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  47.060.621,00 ₫
  4.964.961  - 1.003.361.012  4.964.961 ₫ - 1.003.361.012 ₫
 31. Mặt Dây Chuyền Frescura Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Frescura

  Bạc 925 & Đá Swarovski

  5.24 crt - AAAAA

  6.177.814,00 ₫
  5.096.359  - 99.169.477  5.096.359 ₫ - 99.169.477 ₫
 32. Mặt Dây Chuyền Zoila Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zoila

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  7.490.160,00 ₫
  5.489.468  - 64.698.080  5.489.468 ₫ - 64.698.080 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Loyal Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Loyal

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.04 crt - VS

  5.637.085,00 ₫
  3.311.957  - 43.920.612  3.311.957 ₫ - 43.920.612 ₫
 34. Mặt Dây Chuyền Rufina Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Rufina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  7.481.508,00 ₫
  4.047.888  - 51.112.295  4.047.888 ₫ - 51.112.295 ₫
 35. Mặt Dây Chuyền Agen Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Agen

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.22 crt - VS

  29.602.683,00 ₫
  6.053.988  - 881.616.146  6.053.988 ₫ - 881.616.146 ₫
 36. Mặt Dây Chuyền Carica Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Carica

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  3.435.782,00 ₫
  2.219.146  - 26.090.114  2.219.146 ₫ - 26.090.114 ₫
 37. Mặt Dây Chuyền Could Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Could

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.251.200,00 ₫
  2.547.909  - 31.416.281  2.547.909 ₫ - 31.416.281 ₫
 38. Dây Chuyền Velours Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Velours

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  10.665.854,00 ₫
  5.015.249  - 197.419.718  5.015.249 ₫ - 197.419.718 ₫
 39. Dây Chuyền Kinsey Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Kinsey

  Bạc 925 & Kim Cương

  1.186 crt - SI

  131.438.764,00 ₫
  4.205.510  - 275.162.862  4.205.510 ₫ - 275.162.862 ₫
 40. Dây Chuyền Lamyra Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Lamyra

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  5.174.764,00 ₫
  4.877.364  - 43.420.440  4.877.364 ₫ - 43.420.440 ₫
 41. Dây Chuyền Lovisa Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Lovisa

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  9.097.743,00 ₫
  2.527.901  - 182.657.848  2.527.901 ₫ - 182.657.848 ₫
 42. Dây Chuyền Harvey Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Harvey

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  15.610.810,00 ₫
  4.525.891  - 271.229.070  4.525.891 ₫ - 271.229.070 ₫
 43. Mặt Dây Chuyền Lynda Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lynda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  3.715.879,00 ₫
  2.445.170  - 28.618.015  2.445.170 ₫ - 28.618.015 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Dây Chuyền Goblon Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Goblon

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  3.536.358,00 ₫
  3.238.958  - 26.319.924  3.238.958 ₫ - 26.319.924 ₫
 46. Mặt Dây Chuyền Zykadial Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zykadial

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  7.989.251,00 ₫
  3.203.811  - 233.405.155  3.203.811 ₫ - 233.405.155 ₫
 47. Mặt Dây Chuyền Elois Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Elois

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  5.934.486,00 ₫
  3.284.921  - 42.257.875  3.284.921 ₫ - 42.257.875 ₫
 48. Mặt Dây Chuyền Deft Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Deft

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  3.947.311,00 ₫
  2.568.456  - 30.375.377  2.568.456 ₫ - 30.375.377 ₫
 49. Mặt Dây Chuyền Lisa Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lisa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  4.562.389,00 ₫
  3.264.643  - 37.296.693  3.264.643 ₫ - 37.296.693 ₫
 50. Mặt Dây Chuyền Lichas Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Lichas

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  4.505.342,00 ₫
  2.342.432  - 31.199.990  2.342.432 ₫ - 31.199.990 ₫
 51. Mặt Dây Chuyền Clovis Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Clovis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  9.576.288,00 ₫
  3.493.101  - 58.155.272  3.493.101 ₫ - 58.155.272 ₫
 52. Mặt Dây Chuyền Vignale Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Vignale

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  7.864.343,00 ₫
  3.349.267  - 50.517.489  3.349.267 ₫ - 50.517.489 ₫
 53. Mặt Dây Chuyền Danny Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Danny

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  4.136.566,00 ₫
  2.514.383  - 38.256.487  2.514.383 ₫ - 38.256.487 ₫
 54. Mặt Dây Chuyền Alyssa Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Alyssa

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  9.810.153,00 ₫
  3.321.420  - 47.516.449  3.321.420 ₫ - 47.516.449 ₫
 55. Mặt Dây Chuyền Aiello Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Aiello

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  8.233.120,00 ₫
  3.636.935  - 52.328.931  3.636.935 ₫ - 52.328.931 ₫
 56. Mặt Dây Chuyền Nixola Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Nixola

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.975 crt - VS

  123.333.523,00 ₫
  5.022.279  - 1.129.607.439  5.022.279 ₫ - 1.129.607.439 ₫
 57. Dây Chuyền Forbye Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Forbye

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  4.783.276,00 ₫
  3.999.221  - 35.255.448  3.999.221 ₫ - 35.255.448 ₫
 58. Mặt Dây Chuyền Zenitha Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Zenitha

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  7.343.081,00 ₫
  2.773.933  - 39.378.496  2.773.933 ₫ - 39.378.496 ₫
 59. Mặt Dây Chuyền Cassini Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Cassini

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  7.167.886,00 ₫
  3.328.720  - 43.312.294  3.328.720 ₫ - 43.312.294 ₫
 60. Dây Chuyền Emanuel Bạc

  Dây Chuyền GLAMIRA Emanuel

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.536 crt - VS

  58.128.238,00 ₫
  4.650.258  - 795.897.267  4.650.258 ₫ - 795.897.267 ₫
 61. Mặt Dây Chuyền Abusage Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Abusage

  Bạc 925 & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.48 crt - AAA

  11.663.498,00 ₫
  9.257.260  - 118.121.988  9.257.260 ₫ - 118.121.988 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt Dây Chuyền Margid Ø4 mm Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Margid Ø4 mm

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  3.030.778,00 ₫
  1.949.323  - 24.670.704  1.949.323 ₫ - 24.670.704 ₫
 63. Ceramic Jewellery
 64. Mặt Dây Chuyền Targent Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Targent

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.06 crt - AAA

  4.047.886,00 ₫
  2.506.813  - 33.876.591  2.506.813 ₫ - 33.876.591 ₫
 65. Mặt Dây Chuyền Daiki Bạc

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Daiki

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.287 crt - VS

  24.479.828,00 ₫
  2.958.862  - 232.323.703  2.958.862 ₫ - 232.323.703 ₫

You’ve viewed 60 of 12514 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng