Đang tải...
Tìm thấy 948 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Elsie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.122 crt - VS

  14.801.816,00 ₫
  6.918.079  - 64.711.953  6.918.079 ₫ - 64.711.953 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Sipura

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  8.858.448,00 ₫
  5.309.408  - 43.641.298  5.309.408 ₫ - 43.641.298 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Apothem

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.830.145,00 ₫
  3.914.697  - 43.018.656  3.914.697 ₫ - 43.018.656 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Diacid

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  33.480.971,00 ₫
  5.943.367  - 273.111.906  5.943.367 ₫ - 273.111.906 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Emoryer

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  15.028.230,00 ₫
  3.549.039  - 48.353.542  3.549.039 ₫ - 48.353.542 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Jolandi

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.028.229,00 ₫
  6.249.026  - 75.792.087  6.249.026 ₫ - 75.792.087 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Bien

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.792.405,00 ₫
  2.525.931  - 36.212.087  2.525.931 ₫ - 36.212.087 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  54.339.364,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Lidiya

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  10.556.552,00 ₫
  4.301.866  - 49.895.988  4.301.866 ₫ - 49.895.988 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Delmira

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.88 crt - VS

  42.197.912,00 ₫
  6.033.933  - 144.508.741  6.033.933 ₫ - 144.508.741 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Dyta

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.306 crt - SI

  21.594.236,00 ₫
  3.079.230  - 64.811.010  3.079.230 ₫ - 64.811.010 ₫
 13. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  98.405.193,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 14. Dây chuyền nữ Lamyra

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  9.424.483,00 ₫
  5.480.917  - 49.061.085  5.480.917 ₫ - 49.061.085 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Yapenaly

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.968 crt - AA

  24.452.713,00 ₫
  7.429.209  - 318.734.333  7.429.209 ₫ - 318.734.333 ₫
 16. Mặt dây chuyền nữ Laima

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  10.471.647,00 ₫
  3.711.491  - 65.575.153  3.711.491 ₫ - 65.575.153 ₫
 17. Mặt dây chuyền nữ Lisa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.745.241,00 ₫
  3.735.831  - 42.226.211  3.735.831 ₫ - 42.226.211 ₫
 18. Mặt dây chuyền nữ Niger

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.103 crt - AAA

  10.839.570,00 ₫
  5.162.239  - 55.414.826  5.162.239 ₫ - 55.414.826 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Telema Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Telema

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.051 crt - AAA

  9.113.164,00 ₫
  4.717.901  - 44.759.219  4.717.901 ₫ - 44.759.219 ₫
 21. Mặt dây chuyền nữ Danny

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  8.943.353,00 ₫
  2.632.062  - 43.655.447  2.632.062 ₫ - 43.655.447 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Olena

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  10.528.250,00 ₫
  3.028.287  - 68.971.363  3.028.287 ₫ - 68.971.363 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Larisa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.084.861,00 ₫
  3.453.096  - 38.787.546  3.453.096 ₫ - 38.787.546 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Mecole

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.225 crt - VS

  21.339.520,00 ₫
  4.318.847  - 204.338.652  4.318.847 ₫ - 204.338.652 ₫
 25. Mặt dây chuyền nữ Sidania

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  10.528.251,00 ₫
  4.835.354  - 51.212.018  4.835.354 ₫ - 51.212.018 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Aria

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.075 crt - VS

  9.481.086,00 ₫
  3.391.964  - 40.768.672  3.391.964 ₫ - 40.768.672 ₫
 28. Mặt dây chuyền nữ Lodyma

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.858.433,00 ₫
  7.584.869  - 63.565.730  7.584.869 ₫ - 63.565.730 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Peleng

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.246 crt - VS

  20.999.899,00 ₫
  4.839.033  - 65.688.365  4.839.033 ₫ - 65.688.365 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Rada

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  11.716.924,00 ₫
  6.113.178  - 64.641.197  6.113.178 ₫ - 64.641.197 ₫
 31. Dây chuyền nữ Ommiads

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.02 crt - AAA

  8.122.602,00 ₫
  4.466.015  - 38.504.528  4.466.015 ₫ - 38.504.528 ₫
 32. Mặt dây chuyền nữ Aceline

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.025 crt - VS

  9.537.689,00 ₫
  4.402.337  - 44.929.026  4.402.337 ₫ - 44.929.026 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Daina

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.165 crt - AAA

  10.443.345,00 ₫
  4.777.335  - 28.793.068  4.777.335 ₫ - 28.793.068 ₫
 34. Dây chuyền nữ Turtle

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh

  0.16 crt - AAA

  7.867.886,00 ₫
  4.668.373  - 42.551.679  4.668.373 ₫ - 42.551.679 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Despina

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  11.801.830,00 ₫
  3.339.606  - 55.740.298  3.339.606 ₫ - 55.740.298 ₫
 36. Dây chuyền nữ Azade

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.191 crt - VS

  19.726.320,00 ₫
  6.765.250  - 81.226.022  6.765.250 ₫ - 81.226.022 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Longan

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  12.141.450,00 ₫
  3.958.282  - 151.626.636  3.958.282 ₫ - 151.626.636 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Neta Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Dây chuyền nữ Neta

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.895 crt - VS

  110.207.022,00 ₫
  7.174.493  - 1.800.515.045  7.174.493 ₫ - 1.800.515.045 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Vesna

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  8.745.241,00 ₫
  3.312.154  - 43.061.114  3.312.154 ₫ - 43.061.114 ₫
 40. Mặt dây chuyền nữ Nager

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.6 crt - VS

  69.056.275,00 ₫
  6.665.062  - 865.156.273  6.665.062 ₫ - 865.156.273 ₫
 41. Mặt dây chuyền nữ Ventura

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  15.169.737,00 ₫
  5.796.198  - 62.688.375  5.796.198 ₫ - 62.688.375 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Edona

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  8.915.051,00 ₫
  3.453.096  - 42.551.679  3.453.096 ₫ - 42.551.679 ₫
 43. Dây chuyền nữ Lovissa

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.773.527,00 ₫
  4.983.371  - 51.594.086  4.983.371 ₫ - 51.594.086 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Chanette

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.125 crt - VS

  14.009.367,00 ₫
  4.457.525  - 62.334.607  4.457.525 ₫ - 62.334.607 ₫
 46. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Jeanmarie I Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Mặt dây chuyền nữ Jeanmarie I

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Tourmaline Hồng

  0.1 crt - AAA

  9.594.293,00 ₫
  4.021.678  - 56.419.537  4.021.678 ₫ - 56.419.537 ₫
 47. Mặt dây chuyền nữ Shellos

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.44 crt - AA

  17.122.559,00 ₫
  4.299.601  - 828.802.668  4.299.601 ₫ - 828.802.668 ₫
 48. Chữ viết tắt
  Mặt dây chuyền nữ Eynan - K Vàng Trắng-Đỏ 9K

  Mặt dây chuyền nữ Eynan - K

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.194 crt - VS

  19.839.526,00 ₫
  6.969.023  - 166.751.091  6.969.023 ₫ - 166.751.091 ₫
 49. Dây chuyền nữ Unsigned

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.3 crt - VS

  13.726.349,00 ₫
  7.061.853  - 93.834.460  7.061.853 ₫ - 93.834.460 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Trimly

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  25.641.387,00 ₫
  7.804.491  - 125.730.533  7.804.491 ₫ - 125.730.533 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Erika

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  17.688.593,00 ₫
  5.474.690  - 67.839.294  5.474.690 ₫ - 67.839.294 ₫
 52. Dây chuyền nữ Lona

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  15.933.886,00 ₫
  5.688.652  - 74.518.513  5.688.652 ₫ - 74.518.513 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Araxie

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  12.311.261,00 ₫
  5.999.971  - 56.207.275  5.999.971 ₫ - 56.207.275 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Brianah

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.698.062,00 ₫
  4.635.827  - 57.707.272  4.635.827 ₫ - 57.707.272 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Bertina

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá Moissanite

  1.858 crt - VS

  32.547.014,00 ₫
  8.496.185  - 3.115.669.193  8.496.185 ₫ - 3.115.669.193 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Hora

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Đá London Blue Topaz (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.852 crt - AAA

  11.632.019,00 ₫
  6.116.007  - 76.230.762  6.116.007 ₫ - 76.230.762 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Ashlyn

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.462.194,00 ₫
  6.683.741  - 79.188.297  6.683.741 ₫ - 79.188.297 ₫
 58. Dây chuyền nữ Mentha

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  12.565.977,00 ₫
  6.837.702  - 62.461.962  6.837.702 ₫ - 62.461.962 ₫
 59. Mặt dây chuyền nữ Viola

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.18 crt - AAA

  9.594.293,00 ₫
  3.976.395  - 58.556.318  3.976.395 ₫ - 58.556.318 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Irma

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  10.839.570,00 ₫
  4.685.354  - 58.768.582  4.685.354 ₫ - 58.768.582 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Maarika

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.244 crt - VS

  20.575.373,00 ₫
  7.113.362  - 91.442.958  7.113.362 ₫ - 91.442.958 ₫
 62. Mặt dây chuyền nữ Cefalania

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  64.244.976,00 ₫
  3.800.924  - 188.772.682  3.800.924 ₫ - 188.772.682 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Hollis

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.688.637,00 ₫
  4.839.599  - 41.108.289  4.839.599 ₫ - 41.108.289 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Herlimes

  Vàng Hồng-Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.122 crt - VS

  37.952.649,00 ₫
  6.319.781  - 978.547.246  6.319.781 ₫ - 978.547.246 ₫

You’ve viewed 60 of 948 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng