Đang tải...
Tìm thấy 12734 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Zena

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.824 crt - SI

  90.947.113,00 ₫
  2.924.136  - 196.173.592  2.924.136 ₫ - 196.173.592 ₫
 2. Mặt dây chuyền nữ Maria

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  20.459.900,00 ₫
  3.416.020  - 115.357.936  3.416.020 ₫ - 115.357.936 ₫
 3. Dây chuyền nữ Lovisa

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.8 crt - AA

  15.485.585,00 ₫
  2.790.552  - 192.480.216  2.790.552 ₫ - 192.480.216 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Maillec

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.05 crt - AAA

  11.335.415,00 ₫
  2.731.684  - 46.683.736  2.731.684 ₫ - 46.683.736 ₫
 5. Mặt dây chuyền nữ Yoshie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  20.193.865,00 ₫
  4.007.528  - 337.003.117  4.007.528 ₫ - 337.003.117 ₫
 6. Mặt dây chuyền nữ Kritpu

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.105.167,00 ₫
  6.834.873  - 87.027.886  6.834.873 ₫ - 87.027.886 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Ming

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  25.678.744,00 ₫
  5.252.804  - 251.828.990  5.252.804 ₫ - 251.828.990 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlecia Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Arlecia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.790.126,00 ₫
  1.952.820  - 32.858.332  1.952.820 ₫ - 32.858.332 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Mặt dây chuyền nữ Zoya

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  12.562.579,00 ₫
  3.459.888  - 40.202.633  3.459.888 ₫ - 40.202.633 ₫
 11. Mặt dây chuyền nữ Inga

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.558 crt - SI

  58.786.134,00 ₫
  4.392.714  - 218.701.787  4.392.714 ₫ - 218.701.787 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Dây chuyền nữ Positively Vàng Trắng 18K

  Dây chuyền nữ Positively

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.604 crt - AAA

  25.633.460,00 ₫
  6.905.627  - 113.942.849  6.905.627 ₫ - 113.942.849 ₫
 13. Dây chuyền nữ Sylenad

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  27.762.886,00 ₫
  8.482.035  - 101.843.854  8.482.035 ₫ - 101.843.854 ₫
 14. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Arlenys Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Arlenys

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  11.256.172,00 ₫
  2.058.952  - 231.380.978  2.058.952 ₫ - 231.380.978 ₫
 15. Mặt dây chuyền nữ Accentc

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  18.254.628,00 ₫
  5.094.315  - 63.650.640  5.094.315 ₫ - 63.650.640 ₫
 16. Dây chuyền nữ Liezel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  15.517.282,00 ₫
  5.414.124  - 51.395.973  5.414.124 ₫ - 51.395.973 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Adela Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Adela

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  39.694.903,00 ₫
  2.249.988  - 1.472.625.089  2.249.988 ₫ - 1.472.625.089 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Albina Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Albina

  Vàng Trắng 18K & Đá Aquamarine

  1.25 crt - AAA

  23.105.549,00 ₫
  3.502.341  - 3.350.715.249  3.502.341 ₫ - 3.350.715.249 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Dusknoir

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  23.374.981,00 ₫
  4.129.791  - 78.339.247  4.129.791 ₫ - 78.339.247 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Armelda Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Armelda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.463.678,00 ₫
  2.589.609  - 1.057.438.377  2.589.609 ₫ - 1.057.438.377 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Mazhira

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  1.8 crt - AA

  32.082.865,00 ₫
  3.056.588  - 4.444.153.460  3.056.588 ₫ - 4.444.153.460 ₫
 23. Mặt dây chuyền nữ Olga

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.79 crt - SI

  101.002.161,00 ₫
  2.429.705  - 242.022.436  2.429.705 ₫ - 242.022.436 ₫
 24. Mặt dây chuyền nữ Zenitha

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  14.792.757,00 ₫
  3.075.834  - 42.919.601  3.075.834 ₫ - 42.919.601 ₫
 25. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.13 crt - VS

  39.454.905,00 ₫
  4.747.901  - 2.242.503.519  4.747.901 ₫ - 2.242.503.519 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Mặt dây chuyền nữ Devonda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.42 crt - VS

  17.112.368,00 ₫
  2.753.760  - 256.654.437  2.753.760 ₫ - 256.654.437 ₫
 28. Dây chuyền nữ Eonstar

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AAA

  30.880.606,00 ₫
  8.499.015  - 97.955.760  8.499.015 ₫ - 97.955.760 ₫
 29. Mặt dây chuyền nữ Winona

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.034 crt - VS

  15.704.075,00 ₫
  4.581.487  - 51.127.112  4.581.487 ₫ - 51.127.112 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Imene Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Imene

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  1 crt - AA

  18.792.362,00 ₫
  2.653.289  - 2.297.833.447  2.653.289 ₫ - 2.297.833.447 ₫
 31. Dây chuyền nữ Dina

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.892 crt - SI

  108.642.501,00 ₫
  3.894.320  - 259.215.747  3.894.320 ₫ - 259.215.747 ₫
 32. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  19.169.342,00 ₫
  4.509.035  - 62.504.418  4.509.035 ₫ - 62.504.418 ₫
 33. Mặt dây chuyền nữ Clovis

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  18.213.874,00 ₫
  3.893.188  - 63.211.961  3.893.188 ₫ - 63.211.961 ₫
 34. Dây chuyền nữ Harvey

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  25.328.934,00 ₫
  5.015.070  - 286.894.861  5.015.070 ₫ - 286.894.861 ₫
 35. Mặt dây chuyền nữ Kyuso

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  50.112.213,00 ₫
  6.134.404  - 142.202.151  6.134.404 ₫ - 142.202.151 ₫
 36. Dây chuyền nữ Henna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.53 crt - SI

  38.146.231,00 ₫
  4.777.335  - 91.895.786  4.777.335 ₫ - 91.895.786 ₫
 37. Mặt dây chuyền nữ Annayo

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.124 crt - AAA

  16.828.219,00 ₫
  4.988.183  - 61.768.567  4.988.183 ₫ - 61.768.567 ₫
 38. Mặt dây chuyền nữ Milessa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1 crt - VS

  198.325.096,00 ₫
  5.420.351  - 2.324.790.862  5.420.351 ₫ - 2.324.790.862 ₫
 39. Mặt dây chuyền nữ Levni

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AAA

  14.371.627,00 ₫
  2.796.212  - 428.799.847  2.796.212 ₫ - 428.799.847 ₫
 40. Dây chuyền nữ Ozean

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.032 crt - VS

  11.089.756,00 ₫
  4.014.319  - 35.348.882  4.014.319 ₫ - 35.348.882 ₫
 41. Dây chuyền nữ Harville

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  10.300.705,00 ₫
  3.734.699  - 30.947.965  3.734.699 ₫ - 30.947.965 ₫
 42. Mặt dây chuyền nữ Elgerha

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.763.677,00 ₫
  4.924.504  - 62.575.170  4.924.504 ₫ - 62.575.170 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Reinvest Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Reinvest

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.274 crt - VS

  23.402.151,00 ₫
  6.643.836  - 85.145.817  6.643.836 ₫ - 85.145.817 ₫
 44. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 45. Mặt dây chuyền nữ Annsi

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  16.970.861,00 ₫
  4.065.263  - 58.400.663  4.065.263 ₫ - 58.400.663 ₫
 46. Mặt dây chuyền nữ Bluey

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  12.727.862,00 ₫
  3.699.604  - 44.094.126  3.699.604 ₫ - 44.094.126 ₫
 47. Dây chuyền nữ Wisa

  Vàng Trắng 18K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  1.3 crt - AAA

  52.471.448,00 ₫
  10.400.894  - 161.617.157  10.400.894 ₫ - 161.617.157 ₫
 48. Mặt dây chuyền nữ Brenasia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.101.444,00 ₫
  3.544.794  - 42.212.058  3.544.794 ₫ - 42.212.058 ₫
 49. Dây chuyền nữ Hayward

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Hồng

  0.44 crt - AAA

  13.667.479,00 ₫
  4.724.127  - 819.463.091  4.724.127 ₫ - 819.463.091 ₫
 50. Dây chuyền nữ Bellator

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  20.367.071,00 ₫
  6.220.725  - 54.329.174  6.220.725 ₫ - 54.329.174 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Rufina

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.085 crt - VS

  17.034.256,00 ₫
  4.581.487  - 56.900.670  4.581.487 ₫ - 56.900.670 ₫
 52. Mặt dây chuyền nữ Ceceyen

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  15.949.733,00 ₫
  4.903.278  - 54.806.337  4.903.278 ₫ - 54.806.337 ₫
 53. Mặt dây chuyền nữ Levite

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  22.234.987,00 ₫
  6.543.364  - 93.381.628  6.543.364 ₫ - 93.381.628 ₫
 54. Mặt dây chuyền nữ Donitra

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.345 crt - VS

  48.326.938,00 ₫
  3.585.831  - 916.566.407  3.585.831 ₫ - 916.566.407 ₫
 55. Mặt dây chuyền nữ Cuddy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.638 crt - VS

  60.330.277,00 ₫
  6.219.309  - 1.303.423.062  6.219.309 ₫ - 1.303.423.062 ₫
 56. Mặt dây chuyền nữ Wellness

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.86 crt - VS

  62.780.077,00 ₫
  4.280.356  - 491.106.155  4.280.356 ₫ - 491.106.155 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Fayanna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.173 crt - SI

  224.197.425,00 ₫
  7.571.850  - 406.965.049  7.571.850 ₫ - 406.965.049 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Lea Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Lea

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  122.692.624,00 ₫
  5.269.786  - 1.801.265.045  5.269.786 ₫ - 1.801.265.045 ₫
 59. Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  3.98 crt - VS

  702.912.516,00 ₫
  18.190.102  - 5.272.853.121  18.190.102 ₫ - 5.272.853.121 ₫
 60. Mặt dây chuyền nữ Salinas

  Vàng Trắng 18K & Đá Aquamarine

  0.36 crt - AAA

  14.883.324,00 ₫
  3.990.546  - 1.246.918.614  3.990.546 ₫ - 1.246.918.614 ₫
 61. Mặt dây chuyền nữ Thetsa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  30.164.006,00 ₫
  4.409.412  - 63.466.677  4.409.412 ₫ - 63.466.677 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Mặt dây chuyền nữ Ruperta Ø8 mm Vàng Trắng 18K

  Mặt dây chuyền nữ Ruperta Ø8 mm

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.192 crt - VS

  20.044.430,00 ₫
  4.437.714  - 69.169.478  4.437.714 ₫ - 69.169.478 ₫
 63. Trang sức gốm sứ
 64. Mặt dây chuyền nữ Enginedas

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  18.151.610,00 ₫
  5.540.067  - 68.730.802  5.540.067 ₫ - 68.730.802 ₫
 65. Mặt dây chuyền nữ Alwyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.562 crt - VS

  36.456.051,00 ₫
  4.559.977  - 86.292.038  4.559.977 ₫ - 86.292.038 ₫

You’ve viewed 60 of 12734 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng