Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.216 crt - AAA

  13.318.665,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.148 crt - AAA

  11.911.961,00 ₫
 3. Vòng tay Basilius Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.19 crt - AAA

  47.676.511,00 ₫
 4. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.192 crt - AAA

  43.861.677,00 ₫
 5. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  15.518.887,00 ₫
 6. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.328 crt - AAA

  28.797.270,00 ₫
 7. Vòng Tay Dobrota Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  6.520.635,00 ₫
 8. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.208 crt - AAA

  37.109.067,00 ₫
 9. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.256 crt - AAA

  12.120.953,00 ₫
 10. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  16.050.152,00 ₫
 11. Vòng tay Tumeplais Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.696 crt - AAA

  53.635.331,00 ₫
 12. Vòng tay Beschermen Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  1.998 crt - AAA

  53.967.338,00 ₫
 13. Vòng Tay Celjenje Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Celjenje

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  10.412.253,00 ₫
 14. Vòng tay Pagpalain Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.776 crt - AAA

  53.886.499,00 ₫
 15. Vòng Tay Vlinder Vàng 585 & Kim Cương Đen

  Vòng Tay GLAMIRA Vlinder

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.03 crt - AAA

  31.242.171,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...