Đang tải...
Tìm thấy 49 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Beschermen Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  1.998 crt - VS1

  82.707.021,00 ₫
 2. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  17.671.524,00 ₫
 3. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.148 crt - VS1

  14.480.418,00 ₫
 4. Vòng tay Basilius Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.19 crt - VS1

  51.407.533,00 ₫
 5. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  47.700.844,00 ₫
 6. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  17.762.907,00 ₫
 7. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.328 crt - VS1

  36.205.241,00 ₫
 8. Vòng Tay Dobrota Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.142.472,00 ₫
 9. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.208 crt - VS1

  41.272.671,00 ₫
 10. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.256 crt - VS1

  17.906.741,00 ₫
 11. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  18.294.172,00 ₫
 12. Vòng tay Tumeplais Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.696 crt - VS1

  69.316.438,00 ₫
 13. Vòng Tay Celjenje Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Celjenje

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.16 crt - VS1

  14.548.821,00 ₫
 14. Vòng tay Pagpalain Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.776 crt - VS1

  65.349.928,00 ₫
 15. Vòng Tay Vlinder Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Vòng Tay GLAMIRA Vlinder

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  31.864.008,00 ₫

You’ve viewed 49 of 49 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...