Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.216 crt - AAA

  11.426.118,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.148 crt - AAA

  10.695.323,00 ₫
 3. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  42.158.384,00 ₫
 4. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  14.545.577,00 ₫
 5. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.208 crt - AAA

  35.270.593,00 ₫
 6. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.256 crt - AAA

  10.498.770,00 ₫
 7. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.112 crt - AAA

  15.076.842,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...