Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.216 crt - AAAAA

  10.696.136,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.148 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
 3. Vòng tay Basilius Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.19 crt - AAAAA

  45.405.455,00 ₫
 4. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.192 crt - AAAAA

  41.509.511,00 ₫
 5. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  14.167.068,00 ₫
 6. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.328 crt - AAAAA

  25.606.976,00 ₫
 7. Vòng Tay Dobrota Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  6.304.344,00 ₫
 8. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.208 crt - AAAAA

  34.567.647,00 ₫
 9. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.256 crt - AAAAA

  9.633.606,00 ₫
 10. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.112 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫
 11. Vòng tay Tumeplais Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.696 crt - AAAAA

  46.822.161,00 ₫
 12. Vòng tay Beschermen Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  1.998 crt - AAAAA

  32.230.080,00 ₫
 13. Vòng tay Pagpalain Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.776 crt - AAAAA

  45.370.036,00 ₫
 14. Vòng Tay Vlinder Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  Vòng Tay GLAMIRA Vlinder

  Vàng 585 & Đá Swarovski Đỏ

  0.03 crt - AAAAA

  31.025.880,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...