Đang tải...
Tìm thấy 49 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  20.185.909,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.148 crt - VS1

  14.696.709,00 ₫
 3. Vòng tay Basilius Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.19 crt - VS1

  51.731.970,00 ₫
 4. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  49.944.864,00 ₫
 5. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  19.087.691,00 ₫
 6. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.328 crt - VS1

  40.017.372,00 ₫
 7. Vòng Tay Dobrota Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Dobrota

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  7.250.617,00 ₫
 8. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.208 crt - VS1

  43.705.947,00 ₫
 9. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.256 crt - VS1

  20.880.744,00 ₫
 10. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.112 crt - VS1

  19.618.956,00 ₫
 11. Vòng tay Tumeplais Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.696 crt - VS1

  77.400.319,00 ₫
 12. Vòng tay Beschermen Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Beschermen

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  1.998 crt - VS1

  83.247.749,00 ₫
 13. Vòng Tay Celjenje Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Celjenje

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  14.873.257,00 ₫
 14. Vòng tay Pagpalain Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.776 crt - VS1

  66.106.947,00 ₫
 15. Vòng Tay Vlinder Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Vlinder

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  31.972.153,00 ₫

You’ve viewed 49 of 49 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...