Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.216 crt - AAA

  14.075.684,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.148 crt - AAA

  12.047.143,00 ₫
 3. Vòng tay Basilius Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Basilius

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.19 crt - AAA

  48.217.239,00 ₫
 4. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.192 crt - AAA

  44.510.550,00 ₫
 5. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  15.897.397,00 ₫
 6. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.328 crt - AAA

  30.743.890,00 ₫
 7. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.208 crt - AAA

  37.812.013,00 ₫
 8. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.256 crt - AAA

  13.634.991,00 ₫
 9. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  16.428.662,00 ₫
 10. Vòng tay Tumeplais Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Tumeplais

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.696 crt - AAA

  57.717.826,00 ₫
 11. Vòng Tay Celjenje Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Celjenje

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  10.358.180,00 ₫
 12. Vòng tay Pagpalain Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Pagpalain

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.776 crt - AAA

  52.507.643,00 ₫
 13. Vòng Tay Vlinder Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Vlinder

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  31.458.462,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...