Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.216 crt - AAAAA

  10.696.136,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.148 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
 3. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.192 crt - AAAAA

  41.509.511,00 ₫
 4. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  14.167.068,00 ₫
 5. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.328 crt - AAAAA

  25.606.976,00 ₫
 6. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.208 crt - AAAAA

  34.567.647,00 ₫
 7. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.256 crt - AAAAA

  9.633.606,00 ₫
 8. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Swarovski Xanh Lam

  0.112 crt - AAAAA

  14.698.333,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...