Đang tải...
Tìm thấy 54 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng Tay Kenji Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Kenji

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.216 crt - AAA

  12.156.101,00 ₫
 2. Vòng Tay Qibult Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Qibult

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.148 crt - AAA

  11.884.924,00 ₫
 3. Vòng tay Tethys Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Tethys

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.192 crt - AAA

  42.807.257,00 ₫
 4. Vòng Tay Sereia Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Sereia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  15.681.105,00 ₫
 5. Vòng Tay Hedvika Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Hedvika

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.328 crt - AAA

  27.850.996,00 ₫
 6. Vòng tay Cervus Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Cervus

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.208 crt - AAA

  35.973.539,00 ₫
 7. Vòng Tay Heades Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Heades

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.256 crt - AAA

  11.363.935,00 ₫
 8. Vòng Tay Mooier Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Mooier

  Vàng 585 & Đá Sapphire Hồng

  0.112 crt - AAA

  16.212.370,00 ₫

You’ve viewed 54 of 54 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...