Đang tải...
Tìm thấy 4493 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. GLAMIRA Diamonds Ring Stella

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  18.413.944,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
 3. Bảo hành trọn đời
 4. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 5. Thiết kế mới nhất
 6. Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  12.442.145,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. GLAMIRA Ring Jane

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  23.514.087,00 ₫
 9. GLAMIRA Ring Dalila

  Nhẫn GLAMIRA Dalila

  Vàng Hồng 750 & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  23.826.629,00 ₫
 10. GLAMIRA Diamonds Ring Mila

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  21.110.011,00 ₫
 11. GLAMIRA Diamonds Ring Scarlett

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  49.055.907,00 ₫
 12. GLAMIRA Diamonds Ring Rebecca

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  29.865.476,00 ₫
 13. GLAMIRA Diamonds Ring Olivia

  Nhẫn GLAMIRA Olivia

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  20.152.924,00 ₫
 14. GLAMIRA Diamonds Ring Kaya

  Nhẫn GLAMIRA Kaya

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  24.091.585,00 ₫
 15. GLAMIRA Diamonds Ring Odetta

  Nhẫn GLAMIRA Odetta

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  25.082.198,00 ₫
 16. GLAMIRA Diamonds Ring Adalyn

  Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  20.484.930,00 ₫
 17. GLAMIRA Diamonds Ring Brooke

  Nhẫn GLAMIRA Brooke

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.314.365,00 ₫
 18. GLAMIRA Diamonds Ring Molly

  Nhẫn GLAMIRA Molly

  Vàng Hồng 750 & Ngọc Lục Bảo

  0.245 crt - AAA

  20.146.436,00 ₫
 19. GLAMIRA Diamonds Ring Hazel

  Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  20.837.486,00 ₫
 20. GLAMIRA Diamonds Ring Megan

  Nhẫn GLAMIRA Megan

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  26.506.475,00 ₫
 21. GLAMIRA Diamonds Ring Gabrielle

  Nhẫn GLAMIRA Gabrielle

  Vàng Hồng 750 & Đá Sapphire

  0.208 crt - AAA

  22.549.429,00 ₫
 22. GLAMIRA Diamonds Ring Angelina

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.325.652,00 ₫
 23. GLAMIRA Diamonds Ring Aurora

  Nhẫn GLAMIRA Aurora

  Vàng Hồng 750 & Đá Garnet

  0.29 crt - AAA

  23.357.277,00 ₫
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Keshia

  Nhẫn GLAMIRA Keshia

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  23.631.966,00 ₫
 25. GLAMIRA Diamonds Ring Luna

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  26.595.155,00 ₫
 26. GLAMIRA Diamonds Ring Lorelei

  Nhẫn GLAMIRA Lorelei

  Vàng Hồng 750 & Đá Sapphire

  0.59 crt - AAA

  29.829.789,00 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. GLAMIRA Diamonds Ring Rosalie

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  20.196.183,00 ₫
 29. GLAMIRA Diamonds Ring Madison

  Nhẫn GLAMIRA Madison

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.306 crt - VS

  29.653.511,00 ₫
 30. GLAMIRA Diamonds Ring Eve

  Nhẫn GLAMIRA Eve

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.727.523,00 ₫
 31. GLAMIRA Diamonds Ring Ara

  Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  22.592.687,00 ₫
 32. GLAMIRA Diamonds Ring Freya

  Nhẫn GLAMIRA Freya

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.142 crt - VS

  64.402.843,00 ₫
 33. GLAMIRA Diamonds Ring Erin

  Nhẫn GLAMIRA Erin

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.808 crt - SI

  69.717.117,00 ₫
 34. GLAMIRA Ring Shelly

  Nhẫn GLAMIRA Beatrix

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.635 crt - VS

  41.904.240,00 ₫
 35. GLAMIRA Diamonds Ring Hera

  Nhẫn GLAMIRA Hera

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  138.898.915,00 ₫
 36. LAMIRA Diamonds Ring Irina

  Nhẫn GLAMIRA Irina

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  65.911.475,00 ₫
 37. GLAMIRA Diamonds Ring Zoe

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.202.671,00 ₫
 38. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 39. GLAMIRA Diamonds Ring Tilly

  Nhẫn GLAMIRA Tilly

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  37.290.751,00 ₫
 40. GLAMIRA Diamonds Ring Evelyn

  Nhẫn GLAMIRA Evelyn

  Vàng Hồng 750 & Kim Cương

  1.53 crt - VS

  81.317.891,00 ₫
 41. GLAMIRA Diamonds Ring Fayola

  Nhẫn GLAMIRA Fayola

  Vàng Hồng 750 & Hồng Ngọc

  0.912 crt - AAA

  39.839.742,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4493 products