Đang tải...
Tìm thấy 7058 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.844.409,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  17.651.235,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 3. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  31.829.281,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  32.672.673,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  16.685.580,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 6. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.994.265,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Xlifin - SET Vàng Hồng 18K
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Xlifin - SET

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  1.214 crt - VS

  60.669.899,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.106.979  - 625.426.275  20.106.979 ₫ - 625.426.275 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  26.817.608,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  15.691.622,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 11. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  15.830.868,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  17.424.822,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  28.292.694,00 ₫
  9.091.654  - 118.768.301  9.091.654 ₫ - 118.768.301 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  51.828.431,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Serami

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  27.784.394,00 ₫
  9.751.651  - 127.895.617  9.751.651 ₫ - 127.895.617 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  10.777.306,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Langas

  18K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  18.752.738,00 ₫
  7.641.472  - 79.358.107  7.641.472 ₫ - 79.358.107 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Voiron

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.218 crt - VS

  51.300.887,00 ₫
  9.687.689  - 2.638.275.230  9.687.689 ₫ - 2.638.275.230 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Liquidum

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  21.320.274,00 ₫
  7.274.682  - 85.372.230  7.274.682 ₫ - 85.372.230 ₫
 22. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Anethes - A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  21.579.520,00 ₫
  6.856.099  - 103.881.582  6.856.099 ₫ - 103.881.582 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  21.409.707,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Adedma

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  28.279.109,00 ₫
  7.539.586  - 379.951.025  7.539.586 ₫ - 379.951.025 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Peristeri

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  18.676.890,00 ₫
  6.198.083  - 76.641.139  6.198.083 ₫ - 76.641.139 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  13.861.065,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Cristen

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  7.06 crt - AA

  136.904.631,00 ₫
  13.703.708  - 4.124.315.354  13.703.708 ₫ - 4.124.315.354 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Kellye

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  19.409.341,00 ₫
  7.004.683  - 75.197.753  7.004.683 ₫ - 75.197.753 ₫
 30. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  22.013.102,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  109.810.797,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Masha

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  15.612.377,00 ₫
  6.134.404  - 65.759.118  6.134.404 ₫ - 65.759.118 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  41.844.705,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.805.578,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  16.254.261,00 ₫
  6.516.478  - 69.070.426  6.516.478 ₫ - 69.070.426 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  18.337.270,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Altruiste

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  43.250.736,00 ₫
  9.806.556  - 130.230.509  9.806.556 ₫ - 130.230.509 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Yohannes

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AAA

  40.888.106,00 ₫
  10.982.494  - 221.984.794  10.982.494 ₫ - 221.984.794 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  40.371.882,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  100.725.936,00 ₫
  12.735.788  - 228.296.083  12.735.788 ₫ - 228.296.083 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Cellenam

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.81 crt - VS

  40.605.087,00 ₫
  10.341.459  - 1.459.238.360  10.341.459 ₫ - 1.459.238.360 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  1.3 crt - AAA

  24.818.370,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Kujeclahay

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.624 crt - VS

  34.097.950,00 ₫
  10.290.517  - 164.588.840  10.290.517 ₫ - 164.588.840 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Jagoda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.688 crt - VS

  58.128.401,00 ₫
  14.956.060  - 235.852.648  14.956.060 ₫ - 235.852.648 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  29.119.105,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Faye

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  30.790.040,00 ₫
  8.969.390  - 98.532.545  8.969.390 ₫ - 98.532.545 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Brooke

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  27.992.695,00 ₫
  9.568.822  - 118.145.662  9.568.822 ₫ - 118.145.662 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  15.899.922,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Torrecampo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  18.779.909,00 ₫
  7.025.910  - 88.485.428  7.025.910 ₫ - 88.485.428 ₫
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kanyatta Ø8 mm Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kanyatta Ø8 mm

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.272 crt - VS

  43.075.266,00 ₫
  13.337.200  - 178.909.523  13.337.200 ₫ - 178.909.523 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Wonderflower

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.458 crt - VS

  58.830.286,00 ₫
  13.668.331  - 282.635.450  13.668.331 ₫ - 282.635.450 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  19.618.772,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Barsone

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.135 crt - VS

  13.716.160,00 ₫
  5.603.746  - 64.301.576  5.603.746 ₫ - 64.301.576 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Bliask

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.184 crt - VS

  21.410.839,00 ₫
  8.002.320  - 96.947.648  8.002.320 ₫ - 96.947.648 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Panized

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.215 crt - VS

  19.407.075,00 ₫
  7.580.340  - 87.367.502  7.580.340 ₫ - 87.367.502 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  55.187.283,00 ₫
  10.439.950  - 217.781.979  10.439.950 ₫ - 217.781.979 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAA

  29.233.444,00 ₫
  10.737.684  - 187.895.328  10.737.684 ₫ - 187.895.328 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Tesarotob

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  26.177.987,00 ₫
  8.069.395  - 101.574.989  8.069.395 ₫ - 101.574.989 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siennas - A

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.666 crt - AAA

  22.087.817,00 ₫
  7.519.209  - 139.060.656  7.519.209 ₫ - 139.060.656 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Abaciscus

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Trai Trắng
  47.569.584,00 ₫
  15.135.776  - 204.182.988  15.135.776 ₫ - 204.182.988 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Bangor

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  40.683.202,00 ₫
  12.891.165  - 162.041.683  12.891.165 ₫ - 162.041.683 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Blessing - B Vàng Hồng 18K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Blessing - B

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.38 crt - VS

  16.485.203,00 ₫
  6.325.441  - 95.291.998  6.325.441 ₫ - 95.291.998 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Feodraxr

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  21.421.028,00 ₫
  8.415.808  - 107.277.786  8.415.808 ₫ - 107.277.786 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Mjalte

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.124.440,00 ₫
  5.699.972  - 70.598.717  5.699.972 ₫ - 70.598.717 ₫

You’ve viewed 60 of 7058 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng