Đang tải...
Tìm thấy 6813 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Edera Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.210.935,00 ₫
  6.368.692  - 88.003.451  6.368.692 ₫ - 88.003.451 ₫
 2. Nhẫn Soderman Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  30.688.466,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 3. Nhẫn Lorenz Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  14.519.622,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 4. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng Hồng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  35.601.517,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Vàng Hồng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  13.695.552,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 6. Nhẫn Vontasia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.504.438,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 7. Nhẫn Danita Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Danita

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  40.236.635,00 ₫
  6.062.910  - 93.505.350  6.062.910 ₫ - 93.505.350 ₫
 8. Nhẫn Crownn Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Crownn

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.166 crt - VS

  15.535.108,00 ₫
  5.342.390  - 67.482.826  5.342.390 ₫ - 67.482.826 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Tanazia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.752.869,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 11. Bộ Nhẫn Cưới Graceful-Nhẫn B Vàng Hồng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Graceful-Nhẫn B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  19.601.382,00 ₫
  5.839.860  - 81.974.334  5.839.860 ₫ - 81.974.334 ₫
 12. Nhẫn Holz Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  25.537.491,00 ₫
  4.684.054  - 180.265.133  4.684.054 ₫ - 180.265.133 ₫
 13. Nhẫn Amelie Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.477.318,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Julee Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.437.777,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 16. Nhẫn Consecratedness B Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  14.142.192,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 17. Nhẫn Miuysa Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Miuysa

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.187 crt - VS

  22.904.148,00 ₫
  8.819.270  - 110.903.273  8.819.270 ₫ - 110.903.273 ₫
 18. Nhẫn Langas Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Langas

  18K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương

  0.032 crt - VS

  16.391.622,00 ₫
  6.650.952  - 69.321.304  6.650.952 ₫ - 69.321.304 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Zurgena Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Zurgena

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.752 crt - VS

  33.582.439,00 ₫
  7.340.379  - 845.995.702  7.340.379 ₫ - 845.995.702 ₫
 21. Nhẫn SYLVIE Kijany Vàng Hồng 18K

  Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  51.017.668,00 ₫
  14.052.163  - 210.545.890  14.052.163 ₫ - 210.545.890 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Mulia Ø10 mm Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mulia Ø10 mm

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.112 crt - AAA

  26.761.699,00 ₫
  10.106.202  - 118.121.986  10.106.202 ₫ - 118.121.986 ₫
 23. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Vàng Hồng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  28.740.763,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 24. Nhẫn Mirkos Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.855.649,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 25. Nhẫn Adedma Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Adedma

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.72 crt - VS

  25.349.318,00 ₫
  6.521.176  - 355.866.487  6.521.176 ₫ - 355.866.487 ₫
 26. Nhẫn Peristeri Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Peristeri

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  16.842.588,00 ₫
  5.495.145  - 68.956.307  5.495.145 ₫ - 68.956.307 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Mcatee Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mcatee

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.724.667,00 ₫
  6.204.851  - 79.297.729  6.204.851 ₫ - 79.297.729 ₫
 29. Nhẫn Gaby Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  18.644.293,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 30. Nhẫn Cristen Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cristen

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  7.06 crt - AA

  126.881.780,00 ₫
  11.760.829  - 3.923.291.231  11.760.829 ₫ - 3.923.291.231 ₫
 31. Nhẫn Asumea Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Asumea

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  13.200.246,00 ₫
  5.555.978  - 59.777.458  5.555.978 ₫ - 59.777.458 ₫
 32. Nhẫn Kellye Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kellye

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  17.542.290,00 ₫
  6.265.683  - 67.577.453  6.265.683 ₫ - 67.577.453 ₫
 33. Nhẫn Sifnas Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  103.093.002,00 ₫
  7.847.312  - 259.752.122  7.847.312 ₫ - 259.752.122 ₫
 34. Nhẫn Kohtuda Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.672.453,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.514.950,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 36. Nhẫn Travis Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  3.19 crt - AAA

  58.953.388,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 37. Nhẫn Amberly Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amberly

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.285 crt - VS

  24.934.038,00 ₫
  7.876.239  - 104.536.197  7.876.239 ₫ - 104.536.197 ₫
 38. Nhẫn Cgani Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cgani

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.632 crt - AAA

  40.126.326,00 ₫
  9.292.406  - 864.637.290  9.292.406 ₫ - 864.637.290 ₫
 39. Nhẫn Lytop Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  10.150.540,00 ₫
  3.986.244  - 54.397.211  3.986.244 ₫ - 54.397.211 ₫
 40. Nhẫn Benumb Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  14.242.769,00 ₫
  5.677.641  - 60.507.438  5.677.641 ₫ - 60.507.438 ₫
 41. Nhẫn Maclovia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.837.831,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 42. Nhẫn Geneva Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Geneva

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  30.732.804,00 ₫
  8.932.823  - 115.742.785  8.932.823 ₫ - 115.742.785 ₫
 43. Nhẫn Akane Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  94.557.071,00 ₫
  11.485.058  - 210.991.989  11.485.058 ₫ - 210.991.989 ₫
 44. Nhẫn Sonnett Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  46.513.405,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 45. Nhẫn Moltestelle Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Moltestelle

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.04 crt - VS

  16.241.298,00 ₫
  6.268.116  - 68.429.098  6.268.116 ₫ - 68.429.098 ₫
 46. Nhẫn Rosario Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rosario

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.456.813,00 ₫
  6.396.809  - 81.920.262  6.396.809 ₫ - 81.920.262 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Torrecampo Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Torrecampo

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  16.655.496,00 ₫
  6.164.296  - 79.054.400  6.164.296 ₫ - 79.054.400 ₫
 49. Nhẫn Naolin Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  26.034.961,00 ₫
  6.319.215  - 96.506.396  6.319.215 ₫ - 96.506.396 ₫
 50. Nhẫn Cellenam Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cellenam

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.81 crt - VS

  36.410.446,00 ₫
  8.932.823  - 1.383.857.663  8.932.823 ₫ - 1.383.857.663 ₫
 51. Nhẫn Azaria Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  4.858 crt - VS

  2.219.640.105,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 52. Nhẫn Dosia Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Dosia

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  16.532.211,00 ₫
  6.549.565  - 69.713.331  6.549.565 ₫ - 69.713.331 ₫
 53. Nhẫn Jagoda Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Jagoda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.688 crt - VS

  51.722.777,00 ₫
  12.881.488  - 209.085.925  12.881.488 ₫ - 209.085.925 ₫
 54. Nhẫn xếp chồng Druggr Vàng Hồng 18K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Druggr

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.066 crt - VS

  11.694.860,00 ₫
  4.746.508  - 51.058.221  4.746.508 ₫ - 51.058.221 ₫
 55. Nhẫn Thetissa Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Thetissa

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  13.513.869,00 ₫
  5.321.843  - 60.250.594  5.321.843 ₫ - 60.250.594 ₫
 56. Nhẫn Josafina Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  4.8 crt - VS

  2.220.234.906,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 57. Nhẫn Domonique Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Domonique

  Vàng Hồng 18K & Đá Opal Đen

  4 crt - AAA

  23.696.854,00 ₫
  9.694.167  - 2.374.741.388  9.694.167 ₫ - 2.374.741.388 ₫
 58. Nhẫn Tesarotob Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tesarotob

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  23.246.968,00 ₫
  6.988.366  - 89.531.005  6.988.366 ₫ - 89.531.005 ₫
 59. Nhẫn Keyser A Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Keyser A

  Vàng Hồng 18K & Đá Garnet

  0.1 crt - AAA

  12.716.836,00 ₫
  5.362.938  - 61.872.780  5.362.938 ₫ - 61.872.780 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Hrundl Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Hrundl

  Vàng Hồng 18K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.29 crt - AAA

  13.763.684,00 ₫
  5.738.473  - 210.870.325  5.738.473 ₫ - 210.870.325 ₫
 62. Nhẫn Tinka Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  21.518.802,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Leda Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Leda

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.25 crt - VS

  21.033.229,00 ₫
  7.021.350  - 81.960.818  7.021.350 ₫ - 81.960.818 ₫
 64. Nhẫn Bavegels - L Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - L

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.78 crt - AAA

  25.261.719,00 ₫
  9.197.779  - 168.139.307  9.197.779 ₫ - 168.139.307 ₫
 65. Nhẫn Taveras Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Taveras

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.786 crt - VS

  28.170.836,00 ₫
  7.221.960  - 144.414.881  7.221.960 ₫ - 144.414.881 ₫
 66. Nhẫn Keble Vàng Hồng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Keble

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  0.37 crt - AAA

  16.963.710,00 ₫
  5.961.523  - 87.841.226  5.961.523 ₫ - 87.841.226 ₫

You’ve viewed 60 of 6813 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng