Đang tải...
Tìm thấy 7030 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  32.672.673,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.568.962,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  41.837.913,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  16.685.580,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.994.265,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  47.089.587,00 ₫
  13.018.805  - 181.187.818  13.018.805 ₫ - 181.187.818 ₫
 7. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  19.467.075,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  48.642.786,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  31.829.281,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Vàng Trắng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  19.644.810,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  48.064.299,00 ₫
  10.955.608  - 170.730.320  10.955.608 ₫ - 170.730.320 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng Trắng 18K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  19.618.772,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  26.343.271,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  14.842.569,00 ₫
  5.709.878  - 59.532.732  5.709.878 ₫ - 59.532.732 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.962.159,00 ₫
  7.641.473  - 92.617.483  7.641.473 ₫ - 92.617.483 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  38.051.139,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  29.141.747,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Lytop

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.05 crt - AAA

  11.273.152,00 ₫
  4.452.431  - 59.702.541  4.452.431 ₫ - 59.702.541 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  21.068.954,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  15.691.622,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  27.181.001,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  27.545.528,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 26. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  20.517.637,00 ₫
  7.344.304  - 387.394.387  7.344.304 ₫ - 387.394.387 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Dored

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  19.825.941,00 ₫
  7.471.662  - 83.829.784  7.471.662 ₫ - 83.829.784 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.805.578,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.844.409,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  22.309.704,00 ₫
  7.983.924  - 93.636.346  7.983.924 ₫ - 93.636.346 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Treecko

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.774 crt - VS

  49.079.766,00 ₫
  10.514.666  - 191.291.542  10.514.666 ₫ - 191.291.542 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  29.968.157,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  24.054.224,00 ₫
  8.756.561  - 101.178.760  8.756.561 ₫ - 101.178.760 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  53.326.159,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Lecta

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  33.970.025,00 ₫
  6.962.230  - 91.216.542  6.962.230 ₫ - 91.216.542 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Sharalyn

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.124 crt - VS

  21.653.103,00 ₫
  8.105.621  - 89.575.042  8.105.621 ₫ - 89.575.042 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Mandisa

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  28.365.146,00 ₫
  9.885.801  - 128.305.991  9.885.801 ₫ - 128.305.991 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  109.810.797,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Trắng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  13.584.840,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Edrie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  18.690.476,00 ₫
  6.237.706  - 78.480.758  6.237.706 ₫ - 78.480.758 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Kinkade

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  17.744.064,00 ₫
  5.829.028  - 74.447.753  5.829.028 ₫ - 74.447.753 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Vena

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.756 crt - VS

  81.496.591,00 ₫
  7.813.547  - 1.132.805.945  7.813.547 ₫ - 1.132.805.945 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  41.014.898,00 ₫
  8.049.018  - 156.692.651  8.049.018 ₫ - 156.692.651 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  17.424.822,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  17.651.235,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  23.648.943,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Taveras

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.786 crt - VS

  31.182.868,00 ₫
  8.252.790  - 158.390.751  8.252.790 ₫ - 158.390.751 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Gunhild

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  25.805.537,00 ₫
  7.743.359  - 103.641.018  7.743.359 ₫ - 103.641.018 ₫
 51. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.161.404,00 ₫
  8.575.431  - 93.112.765  8.575.431 ₫ - 93.112.765 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Aslaug

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  20.393.108,00 ₫
  7.556.567  - 85.131.664  7.556.567 ₫ - 85.131.664 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  26.817.608,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Gaal

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  18.730.098,00 ₫
  7.004.683  - 79.159.999  7.004.683 ₫ - 79.159.999 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  23.553.849,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  18.337.270,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Htingi - B Vàng Trắng 18K

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Htingi - B

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  16.429.732,00 ₫
  5.420.351  - 67.471.372  5.420.351 ₫ - 67.471.372 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Eboker

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  2.15 crt - VS

  151.875.127,00 ₫
  20.670.467  - 352.951.152  20.670.467 ₫ - 352.951.152 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Adama

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.336 crt - VS

  37.853.025,00 ₫
  7.386.756  - 100.754.231  7.386.756 ₫ - 100.754.231 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Wynari - A

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương Vàng

  0.192 crt - VS1

  24.919.126,00 ₫
  6.856.099  - 86.221.288  6.856.099 ₫ - 86.221.288 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  41.844.705,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Kalicia

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  1.3 crt - VS

  61.242.726,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.014.233,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Antonia Vàng Trắng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Antonia

  Vàng Trắng 18K & Đá Sapphire

  1.3 crt - AAA

  24.818.370,00 ₫
  8.969.390  - 203.305.633  8.969.390 ₫ - 203.305.633 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng Trắng 18K & Kim Cương

  7.05 crt - VS

  5.333.309.061,00 ₫
  11.027.494  - 6.199.767.783  11.027.494 ₫ - 6.199.767.783 ₫

You’ve viewed 60 of 7030 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng