Đang tải...
Tìm thấy 4442 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  25.430.427,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  29.710.829,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  103.093.002,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 750 & Đá Citrine

  12 crt - AAA

  61.435.330,00 ₫
 5. Bảo hành trọn đời
 6. GLAMIRA Diamonds Ring Fiona

  Nhẫn GLAMIRA Fiona

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.716 crt - VS

  49.307.886,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Lizmari

  Nhẫn GLAMIRA Lizmari

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  1.4 crt - VS

  125.252.027,00 ₫
 8. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 9. Nhẫn GLAMIRA Loberta

  Nhẫn GLAMIRA Loberta

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.84 crt - VS

  39.081.642,00 ₫
 10. Thiết kế mới nhất
 11. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Judith

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire

  1.92 crt - AAA

  32.748.637,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  30.234.253,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  105.999.954,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Nhẫn GLAMIRA Yurissa

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.258 crt - VS

  44.429.439,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Soria

  Nhẫn GLAMIRA Soria

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  3.031 crt - VS

  255.161.885,00 ₫
 16. Bảo hành trọn đời
 17. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  33.428.872,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Lisvette

  Nhẫn GLAMIRA Lisvette

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  35.815.646,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Janthina

  Nhẫn GLAMIRA Janthina

  Vàng Trắng 750 & Đá Sapphire

  0.065 crt - AAA

  16.519.234,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Lokavya

  Nhẫn GLAMIRA Lokavya

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.504 crt - VS

  26.701.136,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Evelina

  Nhẫn GLAMIRA Evelina

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  40.516.734,00 ₫
 22. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 23. Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.566 crt - SI

  60.537.722,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  24.220.279,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Wrangel

  Nhẫn GLAMIRA Wrangel

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.62 crt - SI

  64.135.723,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Nhẫn GLAMIRA Anselma

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  37.247.492,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Paras

  Nhẫn GLAMIRA Paras

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  105.023.398,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  52.067.760,00 ₫
 29. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 30. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng 750 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.790.636,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4442 products