Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Mioruilt

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.272 crt - VS

  20.115.751,00 ₫
  6.919.778  - 94.216.530  6.919.778 ₫ - 94.216.530 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Blue Shifted

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - VS1

  36.933.785,00 ₫
  9.905.613  - 133.074.837  9.905.613 ₫ - 133.074.837 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Manjari

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  16.807.843,00 ₫
  6.732.420  - 75.608.127  6.732.420 ₫ - 75.608.127 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Armstrang

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.448 crt - VS

  35.406.622,00 ₫
  11.470.699  - 354.012.466  11.470.699 ₫ - 354.012.466 ₫
 5. Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  58.585.759,00 ₫
  16.564.166  - 242.475.264  16.564.166 ₫ - 242.475.264 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  21.409.707,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Mutia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.222 crt - VS

  27.545.528,00 ₫
  9.448.257  - 111.848.525  9.448.257 ₫ - 111.848.525 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  44.355.636,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  37.782.839,00 ₫
  9.360.804  - 147.466.280  9.360.804 ₫ - 147.466.280 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Fecko

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.526 crt - VS

  32.825.502,00 ₫
  11.203.248  - 180.749.139  11.203.248 ₫ - 180.749.139 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  42.826.209,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Polyaigos

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  25.436.482,00 ₫
  9.190.144  - 114.862.659  9.190.144 ₫ - 114.862.659 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Laia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.262 crt - VS

  41.546.971,00 ₫
  11.957.490  - 158.829.433  11.957.490 ₫ - 158.829.433 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Taldina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.435 crt - VS

  48.642.786,00 ₫
  7.561.945  - 391.880.216  7.561.945 ₫ - 391.880.216 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  17.856.140,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Ekaterina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.568 crt - VS

  73.564.177,00 ₫
  6.793.552  - 866.755.320  6.793.552 ₫ - 866.755.320 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  26.663.645,00 ₫
  9.152.786  - 101.716.493  9.152.786 ₫ - 101.716.493 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Dorenda

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.945 crt - VS

  113.975.683,00 ₫
  11.429.096  - 1.495.705.171  11.429.096 ₫ - 1.495.705.171 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  22.510.079,00 ₫
  7.607.510  - 85.301.475  7.607.510 ₫ - 85.301.475 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Venice

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  30.375.704,00 ₫
  12.113.150  - 99.905.185  12.113.150 ₫ - 99.905.185 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  18.337.270,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Caridad

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  11.66 crt - VS

  8.213.976.918,00 ₫
  15.967.848  - 11.320.248.230  15.967.848 ₫ - 11.320.248.230 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  34.687.758,00 ₫
  12.116.828  - 145.937.979  12.116.828 ₫ - 145.937.979 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Mother Vàng Trắng-Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Mother

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.058 crt - VS

  17.108.974,00 ₫
  6.941.004  - 72.381.731  6.941.004 ₫ - 72.381.731 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  22.014.233,00 ₫
  8.244.299  - 92.419.367  8.244.299 ₫ - 92.419.367 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  19.175.001,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Boss

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.08 crt - VS

  18.691.607,00 ₫
  7.832.509  - 85.117.515  7.832.509 ₫ - 85.117.515 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  29.310.425,00 ₫
  8.995.712  - 119.306.037  8.995.712 ₫ - 119.306.037 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Casimira

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.62 crt - VS

  67.049.115,00 ₫
  16.267.847  - 247.753.541  16.267.847 ₫ - 247.753.541 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Emblish

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  21.770.839,00 ₫
  8.639.958  - 92.942.954  8.639.958 ₫ - 92.942.954 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  15.166.341,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Hansika

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  16.201.054,00 ₫
  7.222.607  - 70.315.703  7.222.607 ₫ - 70.315.703 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Jesasia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.105 crt - VS

  27.297.604,00 ₫
  9.519.010  - 115.669.256  9.519.010 ₫ - 115.669.256 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Adanelia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Cabochon Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  7.168 crt - AAA

  45.347.331,00 ₫
  14.911.060  - 243.409.219  14.911.060 ₫ - 243.409.219 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Ailean

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  24.959.880,00 ₫
  9.006.749  - 105.537.230  9.006.749 ₫ - 105.537.230 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Beverly

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - VS

  69.694.761,00 ₫
  19.485.755  - 309.465.507  19.485.755 ₫ - 309.465.507 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  21.366.690,00 ₫
  7.769.963  - 85.740.157  7.769.963 ₫ - 85.740.157 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  22.709.323,00 ₫
  7.698.076  - 86.150.526  7.698.076 ₫ - 86.150.526 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Edera

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  24.844.409,00 ₫
  7.373.172  - 98.914.622  7.373.172 ₫ - 98.914.622 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  38.736.040,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  67.035.529,00 ₫
  11.589.567  - 3.506.403.190  11.589.567 ₫ - 3.506.403.190 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  35.231.151,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Bled

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.055 crt - VS

  40.735.277,00 ₫
  11.951.263  - 170.659.564  11.951.263 ₫ - 170.659.564 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Diell

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.77 crt - VS

  40.371.882,00 ₫
  9.509.388  - 163.584.128  9.509.388 ₫ - 163.584.128 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Alula

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.086 crt - VS

  28.254.203,00 ₫
  9.757.311  - 110.617.395  9.757.311 ₫ - 110.617.395 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Ellamay

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.184 crt - VS

  28.251.938,00 ₫
  9.390.521  - 117.140.948  9.390.521 ₫ - 117.140.948 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Eily

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.563 crt - VS

  66.251.004,00 ₫
  6.504.874  - 1.102.324.960  6.504.874 ₫ - 1.102.324.960 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Vaudis

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  32.472.297,00 ₫
  12.272.771  - 135.876.713  12.272.771 ₫ - 135.876.713 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  24.409.695,00 ₫
  9.370.710  - 108.607.975  9.370.710 ₫ - 108.607.975 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Mildy

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  28.136.468,00 ₫
  9.232.031  - 115.273.032  9.232.031 ₫ - 115.273.032 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Florestine

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  20.021.789,00 ₫
  7.728.076  - 83.928.842  7.728.076 ₫ - 83.928.842 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Nutmeg

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  32.751.919,00 ₫
  11.046.740  - 133.046.538  11.046.740 ₫ - 133.046.538 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Severina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  55.703.508,00 ₫
  20.394.242  - 225.465.908  20.394.242 ₫ - 225.465.908 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Callainus

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.053.869,00 ₫
  7.152.418  - 79.641.124  7.152.418 ₫ - 79.641.124 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Dalia

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  30.879.474,00 ₫
  9.654.293  - 128.985.236  9.654.293 ₫ - 128.985.236 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  24.948.559,00 ₫
  8.646.751  - 102.141.021  8.646.751 ₫ - 102.141.021 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Roverta

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  24.392.712,00 ₫
  7.906.377  - 89.405.235  7.906.377 ₫ - 89.405.235 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Kalonnie

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  23.648.943,00 ₫
  6.843.363  - 93.820.306  6.843.363 ₫ - 93.820.306 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Gianina

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Đá Sapphire (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.948 crt - AAA

  24.271.582,00 ₫
  9.403.256  - 133.343.703  9.403.256 ₫ - 133.343.703 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Vàng Trắng-Vàng 18K & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  113.252.292,00 ₫
  9.233.446  - 307.625.897  9.233.446 ₫ - 307.625.897 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng