Đang tải...
Tìm thấy 6807 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Bạc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  4.882.771,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  7.080.289,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 3. Chữ viết tắt
  Nhẫn M Bạc

  Nhẫn GLAMIRA M

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  5.272.096,00 ₫
  4.569.150  - 69.105.013  4.569.150 ₫ - 69.105.013 ₫
 4. Nhẫn Mindy Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Mindy

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.513.758,00 ₫
  7.080.829  - 79.770.867  7.080.829 ₫ - 79.770.867 ₫
 5. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Bạc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  18.117.084,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 6. Nhẫn Tanazia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  6.434.660,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 7. Nhẫn Amelie Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  11.698.645,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 8. Nhẫn Lorenz Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  6.901.037,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Leanne Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  9.043.671,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 11. Nhẫn Vontasia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  9.476.253,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 12. Nhẫn Marguerita Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Marguerita

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  9.774.195,00 ₫
  6.637.974  - 81.582.306  6.637.974 ₫ - 81.582.306 ₫
 13. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Bạc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  21.946.789,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn xếp chồng Fatint - C Bạc

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  10.496.878,00 ₫
  5.414.037  - 72.416.970  5.414.037 ₫ - 72.416.970 ₫
 16. Nhẫn Soderman Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  24.325.992,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 17. Nhẫn Chiefly Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  6.513.606,00 ₫
  3.945.150  - 46.367.409  3.945.150 ₫ - 46.367.409 ₫
 18. Nhẫn Hauters Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Hauters

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  12.828.766,00 ₫
  5.637.087  - 159.676.918  5.637.087 ₫ - 159.676.918 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Desierto Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  15.214.728,00 ₫
  6.265.683  - 71.605.875  6.265.683 ₫ - 71.605.875 ₫
 21. Nhẫn Giorgetta Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  4.485.877,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 22. Nhẫn Mirkos Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  4.957.391,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 23. Nhẫn Pullapli Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  5.258.577,00 ₫
  5.150.432  - 53.937.597  5.150.432 ₫ - 53.937.597 ₫
 24. Nhẫn Violinda Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.206.777,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 25. Nhẫn Rebecca Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  11.941.161,00 ₫
  7.723.485  - 123.407.601  7.723.485 ₫ - 123.407.601 ₫
 26. Nhẫn Rozarano Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  6.764.503,00 ₫
  4.006.792  - 46.218.708  4.006.792 ₫ - 46.218.708 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Judith Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Judith

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  1.92 crt - AAA

  16.809.063,00 ₫
  11.564.004  - 288.505.319  11.564.004 ₫ - 288.505.319 ₫
 29. Nhẫn đeo ngón áp út Inneffable Bạc

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Inneffable

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.327.554,00 ₫
  7.380.934  - 80.838.806  7.380.934 ₫ - 80.838.806 ₫
 30. Nhẫn Talmeri - A Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  7.097.051,00 ₫
  5.231.541  - 67.158.388  5.231.541 ₫ - 67.158.388 ₫
 31. Nhẫn Cedille Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  10.945.411,00 ₫
  8.701.391  - 103.616.962  8.701.391 ₫ - 103.616.962 ₫
 32. Chữ viết tắt
  Nhẫn A Bạc

  Nhẫn GLAMIRA A

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.039 crt - VS

  5.812.823,00 ₫
  4.569.150  - 76.269.653  4.569.150 ₫ - 76.269.653 ₫
 33. Nhẫn Diseura Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Diseura

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  6.975.387,00 ₫
  5.353.205  - 64.184.389  5.353.205 ₫ - 64.184.389 ₫
 34. Nhẫn Verde Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  12.375.906,00 ₫
  7.644.539  - 103.022.167  7.644.539 ₫ - 103.022.167 ₫
 35. Nhẫn Sueann Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  39.173.566,00 ₫
  7.027.298  - 385.282.086  7.027.298 ₫ - 385.282.086 ₫
 36. Nhẫn Roplat Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Roplat

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.182 crt - VS

  16.059.614,00 ₫
  6.488.733  - 207.693.553  6.488.733 ₫ - 207.693.553 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  8.810.618,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 38. Nhẫn Stella Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  9.410.826,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 39. Nhẫn Kafala Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  8.741.405,00 ₫
  7.416.622  - 89.206.564  7.416.622 ₫ - 89.206.564 ₫
 40. Nhẫn Bagutwo Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Bagutwo

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.22 crt - AAA

  9.800.690,00 ₫
  5.880.414  - 68.996.866  5.880.414 ₫ - 68.996.866 ₫
 41. Nhẫn Eira Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Eira

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.92 crt - AAA

  14.108.939,00 ₫
  6.484.678  - 148.551.447  6.484.678 ₫ - 148.551.447 ₫
 42. Nhẫn Creasez Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  5.542.459,00 ₫
  5.515.423  - 55.857.181  5.515.423 ₫ - 55.857.181 ₫
 43. Nhẫn Jetaime Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Jetaime

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  13.491.157,00 ₫
  6.164.296  - 212.641.207  6.164.296 ₫ - 212.641.207 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Equa - B Bạc

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Equa - B

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.5 crt - VS

  9.696.330,00 ₫
  6.560.109  - 113.079.698  6.560.109 ₫ - 113.079.698 ₫
 45. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Bạc

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  14.626.686,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 46. Nhẫn Cosete Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Cosete

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  6.856.428,00 ₫
  5.937.191  - 156.716.437  5.937.191 ₫ - 156.716.437 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Upoznati Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  8.557.017,00 ₫
  6.610.397  - 73.133.433  6.610.397 ₫ - 73.133.433 ₫
 49. Nhẫn Gaby Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  8.327.207,00 ₫
  7.137.606  - 83.055.787  7.137.606 ₫ - 83.055.787 ₫
 50. Nhẫn Maclovia Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  11.705.674,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 51. Nhẫn Kambelle Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  18.359.330,00 ₫
  7.382.556  - 112.295.646  7.382.556 ₫ - 112.295.646 ₫
 52. Nhẫn Chasm Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  4.805.718,00 ₫
  4.805.718  - 48.057.180  4.805.718 ₫ - 48.057.180 ₫
 53. Nhẫn Millau Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Millau

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  1.01 crt - VS

  27.909.665,00 ₫
  9.443.811  - 161.718.170  9.443.811 ₫ - 161.718.170 ₫
 54. Nhẫn Resaixa Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Resaixa

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.225 crt - VS

  6.104.816,00 ₫
  5.239.652  - 70.362.201  5.239.652 ₫ - 70.362.201 ₫
  Mới

 55. Nhẫn Pintius Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Pintius

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.711.783,00 ₫
  6.062.910  - 69.578.145  6.062.910 ₫ - 69.578.145 ₫
 56. Nhẫn Verbintenis Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  6.880.760,00 ₫
  5.231.541  - 64.265.494  5.231.541 ₫ - 64.265.494 ₫
 57. Nhẫn Kalolimnos Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Kalolimnos

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.902.111,00 ₫
  9.576.289  - 120.122.677  9.576.289 ₫ - 120.122.677 ₫
 58. Nhẫn Vind - A Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  23.169.104,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Douce Ø8 mm Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Douce Ø8 mm

  Bạc 925 & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.018 crt - VS

  9.405.959,00 ₫
  8.838.195  - 96.803.793  8.838.195 ₫ - 96.803.793 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Mannas - B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  16.373.237,00 ₫
  7.397.156  - 135.073.804  7.397.156 ₫ - 135.073.804 ₫
 62. Nhẫn Fresnes Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Fresnes

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.254 crt - VS

  10.970.015,00 ₫
  6.022.356  - 210.491.820  6.022.356 ₫ - 210.491.820 ₫
 63. Nhẫn Does Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Does

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  10.821.314,00 ₫
  7.117.329  - 83.617.067  7.117.329 ₫ - 83.617.067 ₫
 64. Nhẫn Edwardo Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Edwardo

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  6.799.651,00 ₫
  5.880.414  - 153.674.842  5.880.414 ₫ - 153.674.842 ₫
 65. Nhẫn Varenza Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  6.272.441,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 66. Nhẫn Ylua Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Ylua

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.07 crt - AAA

  5.099.062,00 ₫
  4.315.007  - 49.260.303  4.315.007 ₫ - 49.260.303 ₫

You’ve viewed 60 of 6807 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng