Đang tải...
Tìm thấy 7052 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  19.608.868,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  25.697.990,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  10.450.421,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 4. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  23.728.188,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 5. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  7.777.319,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 6. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  12.299.941,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 7. Nhẫn Tecotta Bạc
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Tecotta

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.105 crt - VS

  6.686.288,00 ₫
  6.261.762  - 71.730.791  6.261.762 ₫ - 71.730.791 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  29.976.083,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Marileno

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  36.166.809,00 ₫
  8.261.281  - 187.003.824  8.261.281 ₫ - 187.003.824 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Bạc 925 & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  16.563.600,00 ₫
  7.195.720  - 81.325.085  7.195.720 ₫ - 81.325.085 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Talmeri - A

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.146 crt - VS

  7.896.187,00 ₫
  5.943.367  - 74.971.337  5.943.367 ₫ - 74.971.337 ₫
 13. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  11.349.001,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  7.287.700,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 16. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  9.588.632,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  5.581.104,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  36.806.428,00 ₫
  8.900.900  - 313.795.676  8.900.900 ₫ - 313.795.676 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn xếp chồng Siorgr - B Bạc

  Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Siorgr - B

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  5.964.593,00 ₫
  4.860.825  - 56.702.558  4.860.825 ₫ - 56.702.558 ₫
 21. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  5.620.728,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  7.938.641,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.137.673,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 24. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Agungo - A

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  12.108.620,00 ₫
  5.542.614  - 80.659.989  5.542.614 ₫ - 80.659.989 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  10.467.119,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  12.395.035,00 ₫
  10.045.990  - 118.230.571  10.045.990 ₫ - 118.230.571 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  10.625.608,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Dietmar

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  8.176.941,00 ₫
  7.356.191  - 75.395.865  7.356.191 ₫ - 75.395.865 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Bạc

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  8.428.260,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 31. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING B

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  16.010.300,00 ₫
  7.689.585  - 139.499.334  7.689.585 ₫ - 139.499.334 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  11.255.040,00 ₫
  4.689.034  - 71.178.907  4.689.034 ₫ - 71.178.907 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  41.699.800,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Bạc 925 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  97.662.271,00 ₫
  9.021.183  - 279.975.080  9.021.183 ₫ - 279.975.080 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  24.752.711,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  9.045.239,00 ₫
  7.743.359  - 77.178.875  7.743.359 ₫ - 77.178.875 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  25.600.632,00 ₫
  8.619.581  - 120.947.536  8.619.581 ₫ - 120.947.536 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Diseura

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.123 crt - VS

  7.768.829,00 ₫
  6.070.725  - 71.858.146  6.070.725 ₫ - 71.858.146 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  4.975.447,00 ₫
  4.409.412  - 44.985.633  4.409.412 ₫ - 44.985.633 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Holz

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  20.320.657,00 ₫
  5.094.315  - 190.612.299  5.094.315 ₫ - 190.612.299 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Botello

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  13.247.482,00 ₫
  5.549.407  - 79.471.319  5.549.407 ₫ - 79.471.319 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Bạc 925 & Kim Cương

  4.68 crt - VS

  2.306.754.159,00 ₫
  10.123.536  - 2.710.812.618  10.123.536 ₫ - 2.710.812.618 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.679.198,00 ₫
  7.641.472  - 83.773.180  7.641.472 ₫ - 83.773.180 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  9.899.951,00 ₫
  5.484.878  - 70.428.904  5.484.878 ₫ - 70.428.904 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  7.382.228,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Roosevelt

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  2 crt - AAA

  10.726.363,00 ₫
  6.622.609  - 2.052.443.096  6.622.609 ₫ - 2.052.443.096 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Clare

  Bạc 925 & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  13.706 crt - A

  283.039.601,00 ₫
  18.757.835  - 11.397.016.734  18.757.835 ₫ - 11.397.016.734 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Chasm

  Bạc 925 & Ngọc Trai Trắng
  5.476.389,00 ₫
  5.476.389  - 54.763.890  5.476.389 ₫ - 54.763.890 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  7.669.773,00 ₫
  5.943.367  - 71.943.049  5.943.367 ₫ - 71.943.049 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Umika

  Bạc 925 & Kim Cương

  28.42 crt - VS

  10.038.953.115,00 ₫
  29.783.349  - 69.480.816.925  29.783.349 ₫ - 69.480.816.925 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.26 crt - VS

  22.579.702,00 ₫
  8.966.560  - 109.697.588  8.966.560 ₫ - 109.697.588 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Does

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  11.985.791,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  9.551.840,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Edwardo

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  7.733.453,00 ₫
  6.771.194  - 167.022.792  6.771.194 ₫ - 167.022.792 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Chiefly

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  7.331.284,00 ₫
  4.387.903  - 51.084.658  4.387.903 ₫ - 51.084.658 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  9.412.029,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.106.087,00 ₫
  7.153.267  - 79.343.958  7.153.267 ₫ - 79.343.958 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  9.275.898,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Julee

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  7.567.888,00 ₫
  6.350.913  - 217.781.983  6.350.913 ₫ - 217.781.983 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Carnssier

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  5.660.349,00 ₫
  5.518.841  - 55.612.938  5.518.841 ₫ - 55.612.938 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Pullapli

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  5.971.669,00 ₫
  5.858.462  - 61.131.779  5.858.462 ₫ - 61.131.779 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Charlize

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  11.568.340,00 ₫
  6.643.836  - 84.098.653  6.643.836 ₫ - 84.098.653 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Creasez

  Bạc 925 & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  6.353.742,00 ₫
  6.325.441  - 63.990.260  6.325.441 ₫ - 63.990.260 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Bạc 925 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  9.469.764,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫

You’ve viewed 60 of 7052 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng