Nhẫn - bạc 925

1742 sản phẩm [i]
Mục Nhẫn kim Cương

Mục Nhẫn kim Cương

Mục Nhẫn kim Cương
Mục Nhẫn Cabochon Mục Nhẫn Cabochon

Mục Nhẫn Cabochon

Mục Nhẫn Cabochon

Mục Nhẫn Thiết Kế

Mục Nhẫn Thiết Kế
Mục Nhẫn Thiết Kế
Quick Filter
Chọn đá <span>Chọn</span> đá
Xóa
Carat Carat
 • Lọc
  Bộ lọc
Nhiều hơn mẫu nhẫn
Mục Nhẫn kim Cương

Mục Nhẫn kim Cương

Mục Nhẫn kim Cương
Mục Nhẫn Cabochon Mục Nhẫn Cabochon

Mục Nhẫn Cabochon

Mục Nhẫn Cabochon

Mục Nhẫn Thiết Kế

Mục Nhẫn Thiết Kế
Mục Nhẫn Thiết Kế
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
Từ 1 Đến 60 của 1742 sản phẩm
trang
 • Sắp xếp theo
 • Bộ lọc
  Nâng cao
 1. Màu Sắc / Hợp Kim Bạc X
1742 sản phẩm tùy biến được tìm thấy. [i]
Loại
Đá Quý
Hợp kim
Màu sắc
Carat
Bộ lọc
Nâng cao
 • Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Bạc 925
  Kim Cương

  0.084 crt - VVS

  16.535.536,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Bạc 925
  Kim Cương

  0.174 crt - VS

  9.931.639,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Marron

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Bạc 925
  Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  6.773.488,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Nettle

  Nhẫn GLAMIRA Nettle

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.19 crt - AAA

  18.108.610,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA April

  Nhẫn GLAMIRA April

  Bạc 925
  Kim Cương

  0.03 crt - VVS

  6.575.288,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.1crt

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Rise 0.1crt

  Bạc 925
  Kim Cương

  0.1 crt - VS

  7.635.754,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Bayamine

  Nhẫn GLAMIRA Bayamine

  Bạc 925
  Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  0.62 crt - AAAA

  8.195.614,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Fresa

  Nhẫn GLAMIRA Fresa

  Bạc 925
  Đá Garnet & Kim Cương

  1.694 crt - AAAA

  12.797.091,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Bảo hành trọn đời
 • Nhẫn GLAMIRA Milose

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  7.292.992,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Siargaole

  Nhẫn GLAMIRA Siargaole

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng & Kim Cương

  0.86 crt - AAAA

  15.239.838,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Katherina 1.0 crt

  GLAMIRA Ring Katherina 1.0 crt

  Bạc 925
  Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  17.585.529,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Antonella

  Nhẫn GLAMIRA Antonella

  Bạc 925
  Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  7.978.004,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Torrone

  Nhẫn GLAMIRA Torrone

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AA

  9.323.506,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Fiorella

  Nhẫn GLAMIRA Fiorella

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  0.75 crt - AAAA

  9.218.533,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Bạc 925
  Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.74 crt - AA

  16.300.303,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Nhẫn GLAMIRA Zulmarie

  Bạc 925
  Kim Cương & Đá Swarovski

  0.3 crt - VS

  10.374.777,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Radmilla

  Nhẫn GLAMIRA Radmilla

  Bạc 925
  Đá Opal

  1 crt - AAA

  6.885.869,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Thiết kế mới nhất

 • Nhẫn GLAMIRA Mutinda

  Nhẫn GLAMIRA Mutinda

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski & Kim Cương

  3.68 crt - AAA

  26.243.437,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Fidanka

  Nhẫn GLAMIRA Fidanka

  Bạc 925
  Kim Cương & Đá Swarovski

  1.26 crt - VVS

  81.691.547,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Bạc 925
  Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.948 crt - AA

  20.241.288,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Kích Thước Đá Quý
  Mới

  GLAMIRA Ring Kabena 0.5 crt

  GLAMIRA Ring Kabena 0.5 crt

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  0.59 crt - AA

  8.581.794,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Malick

  Nhẫn GLAMIRA Malick

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski & Kim Cương

  3.03 crt - AAA

  22.363.751,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Efrata

  Nhẫn GLAMIRA Efrata

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.47 crt - AAAA

  6.965.812,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 • Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.775 crt - AAA

  7.547.382,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Atifolia

  Nhẫn GLAMIRA Atifolia

  Bạc 925
  Đá Opan Lửa & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  1.106 crt - AAA

  9.614.675,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Bạc 925
  Đá Sapphire & Kim Cương

  0.58 crt - AAA

  14.174.264,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Aigina

  Nhẫn GLAMIRA Aigina

  Bạc 925
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  0.384 crt - VS

  11.285.316,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 3.0 crt

  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 3.0 crt

  Bạc 925
  Kim Cương Đen & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  3.24 crt - AAA

  36.670.831,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 1.0 crt

  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 1.0 crt

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  1.24 crt - AAAA

  17.891.000,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Souline

  Nhẫn GLAMIRA Souline

  Bạc 925
  Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.48 crt - AA

  9.497.186,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  GLAMIRA Ring Bayamine 3.0 crt

  GLAMIRA Ring Bayamine 3.0 crt

  Bạc 925
  Thạch Anh Hồng & Đá Swarovski

  3.12 crt - AAA

  16.451.506,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Santa

  Nhẫn GLAMIRA Santa

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  0.79 crt - AA

  11.261.562,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Clarette

  Nhẫn GLAMIRA Clarette

  Bạc 925
  Thạch Anh Tím & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  1.024 crt - AAA

  7.591.313,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 2.0 crt

  Nhẫn GLAMIRA Cassidy 2.0 crt

  Bạc 925
  Đá Tanzanite & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  2.24 crt - AAA

  28.466.021,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Sekaya

  Nhẫn GLAMIRA Sekaya

  Bạc 925
  Kim Cương

  0.846 crt - SI

  76.785.619,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Amary

  Nhẫn GLAMIRA Amary

  Bạc 925
  Thạch Anh Hồng & Kim Cương

  1.39 crt - AAAA

  47.838.403,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Agrippina

  Nhẫn GLAMIRA Agrippina

  Bạc 925
  Đá Topaz trắng & Kim Cương & Kim Cương

  2.93 crt - AAA

  27.685.485,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Negri

  Nhẫn GLAMIRA Negri

  Bạc 925
  Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.55 crt - AAA

  62.270.124,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Tilda

  Nhẫn GLAMIRA Tilda

  Bạc 925
  Thạch Anh Tím & Đá Swarovski

  1.144 crt - AAA

  10.510.145,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Thildie

  Nhẫn GLAMIRA Thildie

  Bạc 925
  Đá Aquamarine & Đá Swarovski

  1.05 crt - AAAA

  18.843.171,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Zarlish

  Nhẫn GLAMIRA Zarlish

  Bạc 925
  Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.235 crt - AAA

  10.327.271,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Manilla

  Nhẫn GLAMIRA Manilla

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  1.36 crt - AAAA

  18.629.647,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 • Nhẫn GLAMIRA Natalie

  Nhẫn GLAMIRA Natalie

  Bạc 925
  Kim Cương & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  0.768 crt - VVS

  63.701.446,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Mauricette

  Nhẫn GLAMIRA Mauricette

  Bạc 925
  Đá Garnet & Đá Swarovski

  0.55 crt - AAA

  6.263.943,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Mabelle

  Nhẫn GLAMIRA Mabelle

  Bạc 925
  Đá Opan Lửa & Đá Swarovski & Đá Swarovski

  1.114 crt - AAA

  9.226.707,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Susette

  Nhẫn GLAMIRA Susette

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  1.144 crt - AAA

  16.968.968,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Panaye

  Nhẫn GLAMIRA Panaye

  Bạc 925
  Kim Cương & Đá Swarovski

  0.82 crt - VS

  71.809.199,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Rayanne

  Nhẫn GLAMIRA Rayanne

  Bạc 925
  Đá Opal

  1 crt - AAA

  7.793.087,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Raison

  Nhẫn GLAMIRA Raison

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.038 crt - AAA

  8.870.409,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Roselyn

  Nhẫn GLAMIRA Roselyn

  Bạc 925
  Đá Garnet & Đá Swarovski & Kim Cương

  1.214 crt - AAAA

  10.604.136,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Alegra 1 crt

  Nhẫn GLAMIRA Alegra 1 crt

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  1.24 crt - AAAA

  18.925.924,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Manipure

  Nhẫn GLAMIRA Manipure

  Bạc 925
  Đá Tanzanite & Kim Cương

  1.81 crt - AAAA

  95.610.403,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Fantine

  Nhẫn GLAMIRA Fantine

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAAA

  14.309.377,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Cosmence

  Nhẫn GLAMIRA Cosmence

  Bạc 925
  Kim Cương & Đá Swarovski

  0.8 crt - VS

  37.156.111,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Malgosia

  Nhẫn GLAMIRA Malgosia

  Bạc 925
  Đá Topaz trắng & Đá Swarovski

  2.49 crt - AAA

  9.671.887,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Clariss 2.0crt

  Nhẫn GLAMIRA Clariss 2.0crt

  Bạc 925
  Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  2.402 crt - AA

  34.225.019,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Roisina

  Nhẫn GLAMIRA Roisina

  Bạc 925
  Đá Garnet

  1 crt - AAA

  8.471.969,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
  • Trắng Vàng
  • Vàng Trắng
  • Trắng Đỏ
  • Đỏ Trắng
 • Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Nhẫn GLAMIRA Urilla

  Bạc 925
  Đá Topaz trắng & Đá Swarovski

  7.88 crt - A

  16.116.408,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Siplora

  Nhẫn GLAMIRA Siplora

  Bạc 925
  Đá Sapphire Trắng

  1.25 crt - AAAA

  27.371.075,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
 • Nhẫn GLAMIRA Verona

  Nhẫn GLAMIRA Verona

  Bạc 925
  Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.776 crt - AAA

  14.494.550,00 ₫
  More Colour
  • Trắng
  • Vàng
  • Đỏ
Loading... Đang tải thêm kết quả...
Danh sách  Lưới 
Thiết lập theo chiều tăng dần
Từ 1 Đến 60 của 1742 sản phẩm
trang