Đang tải...
Tìm thấy 4435 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Verde

  Nhẫn GLAMIRA Verde

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.174 crt - VS

  12.375.906,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Nhẫn GLAMIRA Begonia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  13.001.529,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Marron

  Nhẫn GLAMIRA Marron

  Bạc 925 & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  8.816.566,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Milose

  Nhẫn GLAMIRA Milose

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.17 crt - VS

  13.544.419,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Judith

  Bạc 925 & Đá Sapphire

  1.92 crt - AAA

  16.809.063,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Senta

  Nhẫn GLAMIRA Senta

  Bạc 925 & Thạch Anh Vàng

  2.8 crt - AAA

  7.617.502,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Nhẫn GLAMIRA Aubina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.74 crt - SI

  53.044.316,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Nhẫn GLAMIRA Clematis

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.776 crt - SI

  95.377.627,00 ₫
 10. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Nhẫn GLAMIRA Toinette

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  12.069.043,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Nhẫn GLAMIRA Herkelia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  27.284.042,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Darcy

  Nhẫn GLAMIRA Darcy

  Bạc 925 & Đá Onyx đen

  2.42 crt - AAA

  18.636.183,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Morville

  Nhẫn GLAMIRA Morville

  Bạc 925 & Thạch Anh Hồng

  15 crt - AAA

  13.018.021,00 ₫
 16. Bảo hành trọn đời
 17. Nhẫn GLAMIRA Noralie

  Nhẫn GLAMIRA Noralie

  Bạc 925 & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  7.938.153,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Elvia

  Nhẫn GLAMIRA Elvia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  9.359.997,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  9.476.253,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  5.562.736,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Bạc 925 & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  6.526.584,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Nhẫn GLAMIRA Susanna

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  14.414.180,00 ₫
 23. Xem Bộ Set
  Nhẫn GLAMIRA Gladiolo

  Nhẫn GLAMIRA Gladiolo

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.91 crt - VS

  32.340.930,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Nhẫn GLAMIRA Sifnas

  Bạc 925 & Kim Cương

  2.04 crt - VS

  92.525.288,00 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Nhẫn GLAMIRA Vitalba

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.538 crt - VS

  42.749.939,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.716 crt - SI

  52.139.678,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  21.552.058,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Merina

  Nhẫn GLAMIRA Merina

  Bạc 925 & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  5.427.555,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Nhẫn GLAMIRA Sunita

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  9.420.018,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Nhẫn GLAMIRA Nadia

  Bạc 925 & Đá Sapphire Vàng

  0.184 crt - AAA

  11.090.326,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  20.423.289,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  79.614.059,00 ₫
 34. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 35. Nhẫn GLAMIRA Loberta

  Nhẫn GLAMIRA Loberta

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.84 crt - VS

  31.713.685,00 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Nhẫn GLAMIRA Kalundra

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.156 crt - VS

  9.521.133,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Nhẫn GLAMIRA Kambelle

  Bạc 925 & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  18.359.330,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Nhẫn GLAMIRA Aestril

  Bạc 925 & Đá Sapphire Hồng

  0.114 crt - AAA

  12.334.001,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4435 products