Đang tải...
Tìm thấy 4493 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Vega

  Nhẫn GLAMIRA Vega

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  14.237.092,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn GLAMIRA Kayetta Ø8 mm
 3. Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Nhẫn GLAMIRA Eadith

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  21.055.668,00 ₫
 4. GLAMIRA Diamonds Ring Adalyn

  Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.703.545,00 ₫
 5. GLAMIRA Diamonds Ring Mila

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  16.790.948,00 ₫
 6. Bảo hành trọn đời
 7. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 8. Thiết kế mới nhất
 9. Bảo hành trọn đời
 10. GLAMIRA Ring Jane

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  18.379.877,00 ₫
 11. GLAMIRA Ring Dalila

  Nhẫn GLAMIRA Dalila

  Vàng Hồng 585 & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  18.315.261,00 ₫
 12. GLAMIRA Diamonds Ring Stella

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  14.362.541,00 ₫
 13. GLAMIRA Diamonds Ring Scarlett

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  41.524.920,00 ₫
 14. GLAMIRA Diamonds Ring Rebecca

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  23.307.800,00 ₫
 15. GLAMIRA Diamonds Ring Olivia

  Nhẫn GLAMIRA Olivia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  16.320.516,00 ₫
 16. GLAMIRA Diamonds Ring Kaya

  Nhẫn GLAMIRA Kaya

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  19.736.023,00 ₫
 17. GLAMIRA Diamonds Ring Odetta

  Nhẫn GLAMIRA Odetta

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  19.947.988,00 ₫
 18. GLAMIRA Diamonds Ring Brooke

  Nhẫn GLAMIRA Brooke

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.058.491,00 ₫
 19. GLAMIRA Diamonds Ring Molly

  Nhẫn GLAMIRA Molly

  Vàng Hồng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.245 crt - AAA

  15.693.542,00 ₫
 20. GLAMIRA Diamonds Ring Hazel

  Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.007.435,00 ₫
 21. GLAMIRA Diamonds Ring Megan

  Nhẫn GLAMIRA Megan

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  20.849.111,00 ₫
 22. GLAMIRA Diamonds Ring Gabrielle

  Nhẫn GLAMIRA Gabrielle

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  0.208 crt - AAA

  17.330.054,00 ₫
 23. GLAMIRA Diamonds Ring Angelina

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  12.566.242,00 ₫
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Aurora

  Nhẫn GLAMIRA Aurora

  Vàng Hồng 585 & Đá Garnet

  0.29 crt - AAA

  17.675.580,00 ₫
 25. GLAMIRA Diamonds Ring Keshia

  Nhẫn GLAMIRA Keshia

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  18.668.085,00 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. GLAMIRA Diamonds Ring Luna

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.597.132,00 ₫
 28. GLAMIRA Diamonds Ring Lorelei

  Nhẫn GLAMIRA Lorelei

  Vàng Hồng 585 & Đá Sapphire

  0.59 crt - AAA

  23.053.118,00 ₫
 29. GLAMIRA Diamonds Ring Rosalie

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  16.242.111,00 ₫
 30. GLAMIRA Diamonds Ring Madison

  Nhẫn GLAMIRA Madison

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.306 crt - VS

  24.117.810,00 ₫
 31. GLAMIRA Diamonds Ring Eve

  Nhẫn GLAMIRA Eve

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.690.644,00 ₫
 32. GLAMIRA Diamonds Ring Ara

  Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  17.555.808,00 ₫
 33. GLAMIRA Diamonds Ring Freya

  Nhẫn GLAMIRA Freya

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.142 crt - VS

  57.309.846,00 ₫
 34. GLAMIRA Diamonds Ring Erin

  Nhẫn GLAMIRA Erin

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.808 crt - SI

  64.071.919,00 ₫
 35. GLAMIRA Ring Shelly

  Nhẫn GLAMIRA Beatrix

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.635 crt - VS

  35.310.065,00 ₫
 36. GLAMIRA Diamonds Ring Hera

  Nhẫn GLAMIRA Hera

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  134.360.857,00 ₫
 37. LAMIRA Diamonds Ring Irina

  Nhẫn GLAMIRA Irina

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  56.628.530,00 ₫
 38. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 39. GLAMIRA Diamonds Ring Zoe

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  15.956.606,00 ₫
 40. GLAMIRA Diamonds Ring Tilly

  Nhẫn GLAMIRA Tilly

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  30.258.586,00 ₫
 41. GLAMIRA Diamonds Ring Evelyn

  Nhẫn GLAMIRA Evelyn

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  1.53 crt - VS

  71.317.131,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4493 products