Đang tải...
Tìm thấy 7030 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  18.283.213,00 ₫
  9.597.690  - 118.089.058  9.597.690 ₫ - 118.089.058 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Zeno

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  14.883.890,00 ₫
  8.278.262  - 83.518.467  8.278.262 ₫ - 83.518.467 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  11.947.300,00 ₫
  6.240.536  - 210.140.510  6.240.536 ₫ - 210.140.510 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Ary

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.273 crt - AAA

  17.360.577,00 ₫
  7.909.773  - 104.985.348  7.909.773 ₫ - 104.985.348 ₫
 5. Glamira Bộ cô dâu Precious Moments Ring B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  32.993.050,00 ₫
  9.124.484  - 143.065.356  9.124.484 ₫ - 143.065.356 ₫
 6. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.255 crt - VS

  17.810.292,00 ₫
  6.724.496  - 92.178.805  6.724.496 ₫ - 92.178.805 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Oshrat

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  1.43 crt - AAA

  25.138.746,00 ₫
  6.452.799  - 133.867.284  6.452.799 ₫ - 133.867.284 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Rozarano

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  10.635.514,00 ₫
  4.495.450  - 51.353.527  4.495.450 ₫ - 51.353.527 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Mora

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.405 crt - AAA

  20.473.203,00 ₫
  8.362.318  - 134.702.183  8.362.318 ₫ - 134.702.183 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Movemento

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.384 crt - VS

  21.803.670,00 ₫
  8.965.995  - 128.716.369  8.965.995 ₫ - 128.716.369 ₫
 12. Glamira Bộ cô dâu Crinkly Ring B

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  11.870.037,00 ₫
  5.281.107  - 77.504.348  5.281.107 ₫ - 77.504.348 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Katharyn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  15.522.944,00 ₫
  6.363.365  - 79.386.409  6.363.365 ₫ - 79.386.409 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Sueann

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  48.295.523,00 ₫
  8.049.018  - 410.531.070  8.049.018 ₫ - 410.531.070 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  10.400.893,00 ₫
  5.377.332  - 62.178.949  5.377.332 ₫ - 62.178.949 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Petura

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.09 crt - AAA

  19.570.094,00 ₫
  10.064.103  - 115.640.958  10.064.103 ₫ - 115.640.958 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  16.369.449,00 ₫
  7.936.942  - 88.287.311  7.936.942 ₫ - 88.287.311 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  15.506.246,00 ₫
  6.771.194  - 80.957.162  6.771.194 ₫ - 80.957.162 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.746.640,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 23. Glamira Bộ cô dâu Lovebirds-Ring B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.283.864,00 ₫
  7.330.153  - 104.574.972  7.330.153 ₫ - 104.574.972 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.461.543,00 ₫
  6.389.120  - 69.098.724  6.389.120 ₫ - 69.098.724 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Charlott

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  43.662.527,00 ₫
  8.900.900  - 313.795.676  8.900.900 ₫ - 313.795.676 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Lexina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  11.498.434,00 ₫
  6.031.668  - 64.244.972  6.031.668 ₫ - 64.244.972 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  12.111.450,00 ₫
  5.893.556  - 75.820.393  5.893.556 ₫ - 75.820.393 ₫
 29. Nhẫn xếp chồng GLAMIRA Fatint - C

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  15.850.112,00 ₫
  6.028.272  - 79.414.711  6.028.272 ₫ - 79.414.711 ₫
 30. Glamira Bộ cô dâu Dreamy-Ring B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  26.875.060,00 ₫
  7.156.097  - 132.041.820  7.156.097 ₫ - 132.041.820 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Mannas - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.666 crt - VS

  24.708.277,00 ₫
  8.415.808  - 148.400.233  8.415.808 ₫ - 148.400.233 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Yldrost

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  15.543.320,00 ₫
  6.792.420  - 151.980.405  6.792.420 ₫ - 151.980.405 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.919.650,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  13.557.953,00 ₫
  5.484.878  - 68.844.006  5.484.878 ₫ - 68.844.006 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  23.822.715,00 ₫
  10.975.419  - 130.612.581  10.975.419 ₫ - 130.612.581 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Atreyus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  16.365.487,00 ₫
  7.641.473  - 88.428.823  7.641.473 ₫ - 88.428.823 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Orli

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.525 crt - VS

  23.391.680,00 ₫
  6.813.646  - 113.702.286  6.813.646 ₫ - 113.702.286 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Levenia Ø10 mm Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Levenia Ø10 mm

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.155 crt - VS

  33.243.237,00 ₫
  15.056.532  - 174.480.304  15.056.532 ₫ - 174.480.304 ₫
 39. Nhẫn Yalbers Vàng Hồng 14K
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Yalbers

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.13 crt - VS

  12.109.187,00 ₫
  6.495.252  - 76.924.161  6.495.252 ₫ - 76.924.161 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.116 crt - VS

  16.340.864,00 ₫
  8.224.487  - 95.008.978  8.224.487 ₫ - 95.008.978 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  29.565.141,00 ₫
  5.179.220  - 121.839.039  5.179.220 ₫ - 121.839.039 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  12.788.429,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Does

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.75 crt - AAA

  18.040.102,00 ₫
  8.108.451  - 89.074.670  8.108.451 ₫ - 89.074.670 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Gautvin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  51.396.546,00 ₫
  7.259.399  - 670.779.835  7.259.399 ₫ - 670.779.835 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Jutug

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.418.327,00 ₫
  6.261.762  - 75.127.001  6.261.762 ₫ - 75.127.001 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  20.627.165,00 ₫
  10.045.990  - 118.230.571  10.045.990 ₫ - 118.230.571 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Avignon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.372 crt - VS

  21.333.293,00 ₫
  8.925.240  - 131.518.239  8.925.240 ₫ - 131.518.239 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.010.088,00 ₫
  9.033.919  - 111.508.903  9.033.919 ₫ - 111.508.903 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  9.414.576,00 ₫
  4.137.715  - 48.070.520  4.137.715 ₫ - 48.070.520 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.705.390,00 ₫
  8.212.036  - 123.409.790  8.212.036 ₫ - 123.409.790 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.333 crt - VS

  59.718.112,00 ₫
  13.889.084  - 7.505.299.331  13.889.084 ₫ - 7.505.299.331 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Grede - B Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Grede - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  12.786.729,00 ₫
  6.022.612  - 74.886.431  6.022.612 ₫ - 74.886.431 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Griffis

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  11.118.908,00 ₫
  5.879.688  - 65.306.290  5.879.688 ₫ - 65.306.290 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  19.096.890,00 ₫
  8.293.545  - 98.829.719  8.293.545 ₫ - 98.829.719 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Patricia Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Patricia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  1.75 crt - AAA

  25.179.502,00 ₫
  12.113.150  - 265.611.947  12.113.150 ₫ - 265.611.947 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Senzauscita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  31.527.018,00 ₫
  10.983.343  - 147.593.634  10.983.343 ₫ - 147.593.634 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.344.374,00 ₫
  6.516.478  - 69.070.426  6.516.478 ₫ - 69.070.426 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Jerolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  28 crt - VS

  10.035.406.905,00 ₫
  20.271.129  - 69.303.421.538  20.271.129 ₫ - 69.303.421.538 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Josie Vàng Hồng 14K

  Nhẫn GLAMIRA Josie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  1.75 crt - AAA

  19.799.904,00 ₫
  7.539.586  - 251.178.047  7.539.586 ₫ - 251.178.047 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  12.6 crt - A

  285.000.629,00 ₫
  17.494.445  - 11.313.356.755  17.494.445 ₫ - 11.313.356.755 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Emanuella

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  7.938 crt - AAA

  18.967.267,00 ₫
  10.882.022  - 210.083.902  10.882.022 ₫ - 210.083.902 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  20.065.375,00 ₫
  7.599.020  - 88.216.558  7.599.020 ₫ - 88.216.558 ₫

You’ve viewed 60 of 7030 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng