Đang tải...
Tìm thấy 4493 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Nhẫn GLAMIRA Miercoles

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  18.981.707,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  /

  Nhẫn GLAMIRA Judith

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  1.92 crt - AAA

  32.748.637,00 ₫
 3. Bảo hành trọn đời
 4. Nhẫn GLAMIRA Norene

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 750 & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  43.155.485,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Geseent

  Nhẫn GLAMIRA Geseent

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.918 crt - AAA

  44.110.410,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Knidos

  Nhẫn GLAMIRA Knidos

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  25.555.875,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Issos

  Nhẫn GLAMIRA Issos

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.4 crt - AAA

  25.120.050,00 ₫
 8. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 9. Nhẫn GLAMIRA Ingabo

  Nhẫn GLAMIRA Ingabo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  21.589.097,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Mepagos

  Nhẫn GLAMIRA Mepagos

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  19.495.399,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Bendito

  Nhẫn GLAMIRA Bendito

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.772 crt - AAA

  29.578.892,00 ₫
 12. Thiết kế mới nhất
 13. Nhẫn GLAMIRA Krezus

  Nhẫn GLAMIRA Krezus

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  27.260.251,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Steller

  Nhẫn GLAMIRA Steller

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.322 crt - AAA

  28.780.776,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Escudona

  Nhẫn GLAMIRA Escudona

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  17.342.220,00 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Nhẫn GLAMIRA Esperancoso

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  12.442.145,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Labraun

  Nhẫn GLAMIRA Labraun

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  20.931.572,00 ₫
 18. Bảo hành trọn đời
 19. Nhẫn GLAMIRA Matagofie

  Nhẫn GLAMIRA Matagofie

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  21.190.038,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Restesig

  Nhẫn GLAMIRA Restesig

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  27.610.642,00 ₫
 21. GLAMIRA Ring Jane

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  23.514.087,00 ₫
 22. GLAMIRA Ring Dalila

  Nhẫn GLAMIRA Dalila

  Vàng 750 & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  23.826.629,00 ₫
 23. GLAMIRA Diamonds Ring Mila

  Nhẫn GLAMIRA Mila

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  21.110.011,00 ₫
 24. GLAMIRA Diamonds Ring Stella

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  18.413.944,00 ₫
 25. GLAMIRA Diamonds Ring Scarlett

  Nhẫn GLAMIRA Scarlett

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  49.055.907,00 ₫
 26. GLAMIRA Diamonds Ring Rebecca

  Nhẫn GLAMIRA Rebecca

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.162 crt - VS

  29.865.476,00 ₫
 27. GLAMIRA Diamonds Ring Olivia

  Nhẫn GLAMIRA Olivia

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  20.152.924,00 ₫
 28. GLAMIRA Diamonds Ring Kaya

  Nhẫn GLAMIRA Kaya

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.252 crt - VS

  24.091.585,00 ₫
 29. GLAMIRA Diamonds Ring Odetta

  Nhẫn GLAMIRA Odetta

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.192 crt - VS

  25.082.198,00 ₫
 30. GLAMIRA Diamonds Ring Adalyn

  Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  20.484.930,00 ₫
 31. GLAMIRA Diamonds Ring Brooke

  Nhẫn GLAMIRA Brooke

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  24.314.365,00 ₫
 32. GLAMIRA Diamonds Ring Molly

  Nhẫn GLAMIRA Molly

  Vàng 750 & Ngọc Lục Bảo

  0.245 crt - AAA

  20.146.436,00 ₫
 33. GLAMIRA Diamonds Ring Hazel

  Nhẫn GLAMIRA Hazel

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  20.837.486,00 ₫
 34. GLAMIRA Diamonds Ring Megan

  Nhẫn GLAMIRA Megan

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  26.506.475,00 ₫
 35. GLAMIRA Diamonds Ring Gabrielle

  Nhẫn GLAMIRA Gabrielle

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  0.208 crt - AAA

  22.549.429,00 ₫
 36. GLAMIRA Diamonds Ring Angelina

  Nhẫn GLAMIRA Angelina

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.325.652,00 ₫
 37. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 38. GLAMIRA Diamonds Ring Aurora

  Nhẫn GLAMIRA Aurora

  Vàng 750 & Đá Garnet

  0.29 crt - AAA

  23.357.277,00 ₫
 39. GLAMIRA Diamonds Ring Keshia

  Nhẫn GLAMIRA Keshia

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  23.631.966,00 ₫
 40. GLAMIRA Diamonds Ring Luna

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  26.595.155,00 ₫
 41. GLAMIRA Diamonds Ring Lorelei

  Nhẫn GLAMIRA Lorelei

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  0.59 crt - AAA

  29.829.789,00 ₫
 42. GLAMIRA Diamonds Ring Rosalie

  Nhẫn GLAMIRA Rosalie

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.203 crt - VS

  20.196.183,00 ₫
 43. GLAMIRA Diamonds Ring Madison

  Nhẫn GLAMIRA Madison

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.306 crt - VS

  29.653.511,00 ₫
 44. GLAMIRA Diamonds Ring Eve

  Nhẫn GLAMIRA Eve

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  21.727.523,00 ₫
 45. GLAMIRA Diamonds Ring Ara

  Nhẫn GLAMIRA Ara

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.123 crt - VS

  22.592.687,00 ₫
 46. GLAMIRA Diamonds Ring Freya

  Nhẫn GLAMIRA Freya

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.142 crt - VS

  64.402.843,00 ₫
 47. GLAMIRA Diamonds Ring Erin

  Nhẫn GLAMIRA Erin

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.808 crt - SI

  69.717.117,00 ₫
 48. GLAMIRA Ring Shelly

  Nhẫn GLAMIRA Beatrix

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.635 crt - VS

  41.904.240,00 ₫
 49. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 50. GLAMIRA Diamonds Ring Hera

  Nhẫn GLAMIRA Hera

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  138.898.915,00 ₫
 51. LAMIRA Diamonds Ring Irina

  Nhẫn GLAMIRA Irina

  Vàng 750 & Kim Cương

  1.008 crt - VS

  65.911.475,00 ₫
 52. GLAMIRA Diamonds Ring Zoe

  Nhẫn GLAMIRA Zoe

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.146 crt - VS

  20.202.671,00 ₫
 53. GLAMIRA Diamonds Ring Tilly

  Nhẫn GLAMIRA Tilly

  Vàng 750 & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  37.290.751,00 ₫

You’ve viewed 60 of 4493 products