Đang tải...
Tìm thấy 6813 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Vontasia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vontasia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.504.438,00 ₫
  5.961.523  - 72.268.265  5.961.523 ₫ - 72.268.265 ₫
 2. Nhẫn Soderman Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Soderman

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.75 crt - VS

  30.688.466,00 ₫
  4.724.609  - 114.161.159  4.724.609 ₫ - 114.161.159 ₫
 3. Nhẫn Alhertine Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Alhertine

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  15.899.559,00 ₫
  6.661.766  - 66.833.955  6.661.766 ₫ - 66.833.955 ₫
 4. Nhẫn Emmy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  37.832.561,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 5. Nhẫn Noelia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Noelia

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  72.047.654,00 ₫
  15.591.345  - 1.305.654.902  15.591.345 ₫ - 1.305.654.902 ₫
 6. Bộ Nhẫn Cưới Dreamy-Nhẫn B Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Dreamy-Nhẫn B

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.57 crt - VS

  28.740.763,00 ₫
  6.221.073  - 119.041.226  6.221.073 ₫ - 119.041.226 ₫
 7. Nhẫn Emmeline Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 18K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  60.446.880,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Syfig - B Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Syfig - B

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  13.514.950,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Lorenz Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  14.519.622,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Fendr - B Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Fendr - B

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.245.279,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 12. Nhẫn Consecratedness B Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Consecratedness B

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.144 crt - VS

  14.142.192,00 ₫
  5.301.294  - 69.186.117  5.301.294 ₫ - 69.186.117 ₫
 13. Nhẫn Marchena Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Marchena

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  14.401.743,00 ₫
  5.941.246  - 63.143.486  5.941.246 ₫ - 63.143.486 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Mdoder Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mdoder

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  35.260.858,00 ₫
  10.456.323  - 240.394.064  10.456.323 ₫ - 240.394.064 ₫
 16. Nhẫn Inarite Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  20.455.731,00 ₫
  6.792.892  - 87.908.817  6.792.892 ₫ - 87.908.817 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Geraldine Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Geraldine

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.468 crt - VS

  27.352.174,00 ₫
  6.534.154  - 112.985.075  6.534.154 ₫ - 112.985.075 ₫
 18. Nhẫn Mirkos Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Mirkos

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.855.649,00 ₫
  3.713.718  - 43.285.254  3.713.718 ₫ - 43.285.254 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Bavegels - D Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - D

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  37.515.694,00 ₫
  7.007.832  - 142.589.920  7.007.832 ₫ - 142.589.920 ₫
 21. Nhẫn Paswin Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Paswin

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  33.874.433,00 ₫
  9.964.261  - 132.816.264  9.964.261 ₫ - 132.816.264 ₫
 22. Nhẫn Stella Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Stella

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.11 crt - VS

  18.413.944,00 ₫
  6.842.369  - 77.040.194  6.842.369 ₫ - 77.040.194 ₫
 23. Nhẫn Asion Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  7.276 crt - VS

  97.973.390,00 ₫
  16.669.556  - 3.062.668.837  16.669.556 ₫ - 3.062.668.837 ₫
 24. Nhẫn Danelle Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 18K & Kim Cương

  9.54 crt - VS

  9.499.725.832,00 ₫
  22.701.916  - 13.078.421.499  22.701.916 ₫ - 13.078.421.499 ₫
 25. Nhẫn đeo ngón áp út Loveness Vàng 18K

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Loveness

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  14.830.000,00 ₫
  6.123.742  - 71.781.617  6.123.742 ₫ - 71.781.617 ₫
 26. Nhẫn Tanazia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tanazia

  Vàng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.15 crt - AAA

  13.752.869,00 ₫
  5.434.314  - 195.473.100  5.434.314 ₫ - 195.473.100 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Kendra Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Kendra

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.784 crt - VS

  42.795.361,00 ₫
  11.193.065  - 163.759.417  11.193.065 ₫ - 163.759.417 ₫
 29. Nhẫn Banju Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Banju

  Vàng 18K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.25 crt - AAA

  23.285.900,00 ₫
  9.046.375  - 294.507.399  9.046.375 ₫ - 294.507.399 ₫
 30. Nhẫn Annette Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Annette

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  21.513.395,00 ₫
  7.130.036  - 83.339.669  7.130.036 ₫ - 83.339.669 ₫
 31. Nhẫn Akane Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Akane

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.292 crt - VS

  94.557.071,00 ₫
  11.485.058  - 210.991.989  11.485.058 ₫ - 210.991.989 ₫
 32. Bộ Nhẫn Cưới Glowing Beauty-Nhẫn B Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Glowing Beauty-Nhẫn B

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.585 crt - VS

  26.030.635,00 ₫
  6.677.988  - 125.556.995  6.677.988 ₫ - 125.556.995 ₫
 33. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scump - B Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Scump - B

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  15.245.279,00 ₫
  4.890.342  - 62.318.880  4.890.342 ₫ - 62.318.880 ₫
 34. Nhẫn Travis Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Travis

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  3.19 crt - AAA

  58.953.388,00 ₫
  8.542.958  - 234.364.947  8.542.958 ₫ - 234.364.947 ₫
 35. Nhẫn Cesarina Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  37.109.068,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 36. Nhẫn Ankrida Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ankrida

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.14 crt - VS

  13.417.618,00 ₫
  4.684.865  - 53.991.670  4.684.865 ₫ - 53.991.670 ₫
 37. Nhẫn Cowle Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Cowle

  Vàng 18K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.322 crt - VS1

  16.696.592,00 ₫
  6.711.783  - 82.393.397  6.711.783 ₫ - 82.393.397 ₫
 38. Bộ Nhẫn Cưới Crinkly Nhẫn B Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Crinkly Nhẫn B

  Vàng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  13.695.552,00 ₫
  4.558.335  - 67.955.961  4.558.335 ₫ - 67.955.961 ₫
 39. Nhẫn Amelie Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Amelie

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.477.318,00 ₫
  7.778.369  - 97.398.593  7.778.369 ₫ - 97.398.593 ₫
 40. Nhẫn Underlying Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Underlying

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.552 crt - VS

  36.888.449,00 ₫
  10.807.797  - 320.989.547  10.807.797 ₫ - 320.989.547 ₫
 41. Nhẫn Caltuyuras Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Caltuyuras

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.195 crt - VS

  18.445.304,00 ₫
  6.062.910  - 76.986.115  6.062.910 ₫ - 76.986.115 ₫
 42. Nhẫn Giorgetta Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Giorgetta

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.022 crt - VS

  9.676.864,00 ₫
  3.945.150  - 40.338.294  3.945.150 ₫ - 40.338.294 ₫
 43. Nhẫn Promij Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Promij

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.224 crt - VS

  21.041.880,00 ₫
  7.358.223  - 96.330.654  7.358.223 ₫ - 96.330.654 ₫
 44. Nhẫn Harriet Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Harriet

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  15.884.418,00 ₫
  4.150.626  - 64.752.148  4.150.626 ₫ - 64.752.148 ₫
 45. Nhẫn Norene Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Norene

  Vàng 18K & Kim Cương Đen

  1.1 crt - AAA

  43.155.485,00 ₫
  9.368.109  - 151.336.193  9.368.109 ₫ - 151.336.193 ₫
 46. Nhẫn Julee Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Julee

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  15.437.777,00 ₫
  5.515.423  - 201.961.837  5.515.423 ₫ - 201.961.837 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Talmeri - B Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Talmeri - B

  Vàng 18K & Đá Sapphire

  0.108 crt - AAA

  12.959.081,00 ₫
  5.211.264  - 63.305.705  5.211.264 ₫ - 63.305.705 ₫
 49. Bộ Nhẫn Cưới Precious Moments Nhẫn B Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Precious Moments Nhẫn B

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.445 crt - VS

  35.601.517,00 ₫
  7.996.012  - 128.355.258  7.996.012 ₫ - 128.355.258 ₫
 50. Nhẫn Vind - A Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Vind - A

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.476 crt - VS

  34.219.417,00 ₫
  7.650.216  - 109.456.823  7.650.216 ₫ - 109.456.823 ₫
 51. Nhẫn Prection Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Prection

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  16.037.986,00 ₫
  6.488.733  - 83.623.555  6.488.733 ₫ - 83.623.555 ₫
 52. Bộ Nhẫn Cưới Sumptuous Nhẫn A Vàng 18K

  Bộ Nhẫn Cưới GLAMIRA Sumptuous Nhẫn A

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.052 crt - SI

  75.382.864,00 ₫
  9.138.299  - 196.689.741  9.138.299 ₫ - 196.689.741 ₫
 53. Nhẫn Rodines Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rodines

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.48 crt - VS

  27.676.610,00 ₫
  6.534.154  - 114.228.748  6.534.154 ₫ - 114.228.748 ₫
 54. Nhẫn Pamela Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Pamela

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.68 crt - VS

  31.919.161,00 ₫
  6.883.464  - 121.244.687  6.883.464 ₫ - 121.244.687 ₫
 55. Nhẫn Feodraxr Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Feodraxr

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.21 crt - VS

  18.607.524,00 ₫
  7.280.359  - 94.573.293  7.280.359 ₫ - 94.573.293 ₫
 56. Nhẫn Buriaty Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Buriaty

  Vàng 18K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  13.996.197,00 ₫
  5.941.246  - 60.629.102  5.941.246 ₫ - 60.629.102 ₫
 57. Nhẫn Ambra Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Ambra

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  21.834.588,00 ₫
  7.397.156  - 89.057.866  7.397.156 ₫ - 89.057.866 ₫
 58. Nhẫn Sophronia Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Sophronia

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.184.285,00 ₫
  6.453.045  - 75.053.015  6.453.045 ₫ - 75.053.015 ₫
 59. Nhẫn Elisha Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Elisha

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.55 crt - VS

  42.089.170,00 ₫
  8.292.601  - 750.719.461  8.292.601 ₫ - 750.719.461 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Tinka Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  21.518.802,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 62. Nhẫn Feuille Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 18K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  22.310.427,00 ₫
  7.202.494  - 88.733.429  7.202.494 ₫ - 88.733.429 ₫
 63. Nhẫn Frousy Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Frousy

  Vàng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.255 crt - AAA

  22.539.697,00 ₫
  8.136.871  - 105.901.539  8.136.871 ₫ - 105.901.539 ₫
 64. Nhẫn Heather Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Heather

  Vàng 18K & Kim Cương

  1.056 crt - VS

  49.856.186,00 ₫
  10.083.492  - 194.986.450  10.083.492 ₫ - 194.986.450 ₫
 65. Nhẫn Rhem Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Rhem

  Vàng 18K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  14.488.259,00 ₫
  5.606.265  - 62.643.313  5.606.265 ₫ - 62.643.313 ₫
 66. Nhẫn Chalybs Vàng 18K

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  20.347.585,00 ₫
  6.792.892  - 90.450.238  6.792.892 ₫ - 90.450.238 ₫

You’ve viewed 60 of 6813 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng