Đang tải...
Tìm thấy 44 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.056 crt - VS1

  8.407.505,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Canevassa Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.345 crt - VS1

  20.176.716,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Intens Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  5.901.772,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Jelle Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  5.016.330,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Proline Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  5.193.418,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Remao Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  202.540.417,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Roan Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  8.239.879,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Rohese Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.184 crt - VS1

  23.306.178,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Sofija Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.006 crt - VS1

  5.476.760,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Wrench Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  5.959.629,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Altoy Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  6.547.942,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Chiesan Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  6.159.971,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Nosyo Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  6.683.124,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Amiel Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS1

  11.383.941,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Blendung Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  7.810.001,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  6.195.388,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Indicator Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.075 crt - VS1

  8.522.139,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  8.235.012,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualism Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  13.475.206,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Redistribution Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  8.000.067,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Responsively Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  11.448.287,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  9.560.066,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  6.726.653,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  11.941.432,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  12.769.015,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  12.184.489,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Whetu Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  7.203.034,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Ingyenes Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  8.695.442,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Laisvas Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  8.605.952,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Ofele Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  11.268.495,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Simahla Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.136 crt - VS1

  11.888.440,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Camaka Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.075 crt - VS1

  8.628.392,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Seosan Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.032 crt - VS1

  6.835.880,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  9.772.572,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  8.674.624,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - VS1

  18.707.289,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.152 crt - VS1

  14.633.445,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.018 crt - VS1

  9.109.910,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.08 crt - VS1

  12.431.331,00 ₫
  5.677.641  - 60.912.984  5.677.641 ₫ - 60.912.984 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.058 crt - VS1

  10.478.493,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Nifir Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nifir

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.012 crt - VS1

  4.743.263,00 ₫
  2.547.909  - 26.387.513  2.547.909 ₫ - 26.387.513 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Nobill Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  12.688.988,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Nolas Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nolas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  5.902.853,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Obleva Kim Cương Nâu

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  8.403.180,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫

You’ve viewed 44 of 44 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng