Đang tải...
Tìm thấy 57 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.102.889,00 ₫
  4.339.790  - 40.995.082  4.339.790 ₫ - 40.995.082 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Zelene

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  16.210.959,00 ₫
  6.296.573  - 82.966.583  6.296.573 ₫ - 82.966.583 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  9.952.027,00 ₫
  5.524.501  - 57.395.949  5.524.501 ₫ - 57.395.949 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  7.639.491,00 ₫
  4.711.109  - 43.825.257  4.711.109 ₫ - 43.825.257 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Missy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  16.550.864,00 ₫
  8.065.999  - 108.735.333  8.065.999 ₫ - 108.735.333 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Debbie

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  17.544.538,00 ₫
  9.132.974  - 100.655.175  9.132.974 ₫ - 100.655.175 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Ducky

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  17.204.917,00 ₫
  9.132.974  - 98.589.147  9.132.974 ₫ - 98.589.147 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Flora

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  16.815.768,00 ₫
  9.254.673  - 99.537.262  9.254.673 ₫ - 99.537.262 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Gigi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.832 crt - AAA

  76.045.958,00 ₫
  23.552.718  - 378.210.464  23.552.718 ₫ - 378.210.464 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Lola

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.465 crt - AAA

  25.885.347,00 ₫
  8.532.978  - 124.074.878  8.532.978 ₫ - 124.074.878 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Lovie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  17.885.290,00 ₫
  8.815.995  - 101.843.849  8.815.995 ₫ - 101.843.849 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Petunia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  17.890.668,00 ₫
  8.363.167  - 116.886.234  8.363.167 ₫ - 116.886.234 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Pixie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  13.998.894,00 ₫
  7.917.414  - 80.476.027  7.917.414 ₫ - 80.476.027 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  17.687.178,00 ₫
  9.445.709  - 98.702.354  9.445.709 ₫ - 98.702.354 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ajha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.065 crt - AAA

  12.506.826,00 ₫
  5.909.405  - 58.740.283  5.909.405 ₫ - 58.740.283 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  9.302.218,00 ₫
  5.162.239  - 56.801.612  5.162.239 ₫ - 56.801.612 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Marigold

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.992.696,00 ₫
  4.896.768  - 46.089.397  4.896.768 ₫ - 46.089.397 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Rainbo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  16.500.486,00 ₫
  5.479.219  - 78.027.930  5.479.219 ₫ - 78.027.930 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Riccia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  8.640.524,00 ₫
  5.207.522  - 49.556.367  5.207.522 ₫ - 49.556.367 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  13.382.482,00 ₫
  6.636.760  - 76.542.088  6.636.760 ₫ - 76.542.088 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Risley

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  7.399.491,00 ₫
  4.525.449  - 42.693.187  4.525.449 ₫ - 42.693.187 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Taina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  8.049.300,00 ₫
  4.896.768  - 46.259.208  4.896.768 ₫ - 46.259.208 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Versie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  8.343.922,00 ₫
  5.152.050  - 48.028.073  5.152.050 ₫ - 48.028.073 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  8.585.901,00 ₫
  5.139.597  - 49.485.607  5.139.597 ₫ - 49.485.607 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Welss

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  5.865.820,00 ₫
  3.470.926  - 33.792.285  3.470.926 ₫ - 33.792.285 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Remao

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  8.060.620,00 ₫
  3.247.908  - 238.880.938  3.247.908 ₫ - 238.880.938 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  6.769.211,00 ₫
  3.828.660  - 39.084.712  3.828.660 ₫ - 39.084.712 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Amiel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  10.555.137,00 ₫
  5.200.446  - 63.721.392  5.200.446 ₫ - 63.721.392 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Blendung

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  7.882.603,00 ₫
  4.129.791  - 45.169.593  4.129.791 ₫ - 45.169.593 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Blijestavilo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  6.806.287,00 ₫
  3.850.169  - 39.296.977  3.850.169 ₫ - 39.296.977 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Indicator

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  8.249.393,00 ₫
  4.415.073  - 51.028.055  4.415.073 ₫ - 51.028.055 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Indiscreetly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  8.401.657,00 ₫
  4.430.922  - 48.141.280  4.430.922 ₫ - 48.141.280 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Individualism

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.192 crt - AAA

  11.056.927,00 ₫
  4.839.599  - 69.226.081  4.839.599 ₫ - 69.226.081 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Redistribution

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  8.240.620,00 ₫
  4.393.846  - 47.617.692  4.393.846 ₫ - 47.617.692 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Responsively

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  10.742.494,00 ₫
  5.242.899  - 66.183.641  5.242.899 ₫ - 66.183.641 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  10.699.193,00 ₫
  6.028.272  - 61.584.607  6.028.272 ₫ - 61.584.607 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Gjenskinn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  7.473.642,00 ₫
  4.237.338  - 43.117.717  4.237.338 ₫ - 43.117.717 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Bezmaksas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  11.147.492,00 ₫
  5.264.125  - 63.678.938  5.264.125 ₫ - 63.678.938 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  12.155.318,00 ₫
  6.001.102  - 69.523.247  6.001.102 ₫ - 69.523.247 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  11.863.527,00 ₫
  5.900.915  - 67.839.298  5.900.915 ₫ - 67.839.298 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Whetu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  7.680.529,00 ₫
  4.258.847  - 44.235.638  4.258.847 ₫ - 44.235.638 ₫
 44. Dây chuyền trẻ em
 45. Nhẫn trẻ em Ingyenes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  8.957.786,00 ₫
  4.691.015  - 51.325.225  4.691.015 ₫ - 51.325.225 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  8.779.202,00 ₫
  4.669.788  - 49.245.044  4.669.788 ₫ - 49.245.044 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Ofele

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  10.331.836,00 ₫
  4.861.108  - 59.009.153  4.861.108 ₫ - 59.009.153 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.136 crt - AAA

  10.697.778,00 ₫
  4.860.825  - 61.117.631  4.860.825 ₫ - 61.117.631 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Camaka

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  8.360.619,00 ₫
  4.478.751  - 51.664.842  4.478.751 ₫ - 51.664.842 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Seosan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  7.015.155,00 ₫
  3.807.151  - 40.513.957  3.807.151 ₫ - 40.513.957 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  10.995.795,00 ₫
  6.198.083  - 63.282.712  6.198.083 ₫ - 63.282.712 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  9.661.084,00 ₫
  5.433.936  - 55.641.240  5.433.936 ₫ - 55.641.240 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  15.624.265,00 ₫
  6.919.778  - 97.273.120  6.919.778 ₫ - 97.273.120 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.152 crt - AAA

  13.501.916,00 ₫
  6.304.215  - 77.023.215  6.304.215 ₫ - 77.023.215 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.018 crt - AAA

  10.031.838,00 ₫
  5.646.199  - 58.103.496  5.646.199 ₫ - 58.103.496 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  12.440.034,00 ₫
  6.474.025  - 69.070.423  6.474.025 ₫ - 69.070.423 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.058 crt - AAA

  10.672.023,00 ₫
  5.688.651  - 59.858.201  5.688.651 ₫ - 59.858.201 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Nifir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  5.026.672,00 ₫
  2.817.722  - 29.108.347  2.817.722 ₫ - 29.108.347 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Nolas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  6.162.422,00 ₫
  3.312.436  - 35.490.390  3.312.436 ₫ - 35.490.390 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Obleva

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  6.694.212,00 ₫
  3.506.020  - 41.589.419  3.506.020 ₫ - 41.589.419 ₫

You’ve viewed 57 of 57 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng