Đang tải...
Tìm thấy 57 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  6.147.804,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Zelene Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  14.281.972,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Missy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  14.465.008,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Micah Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  8.657.050,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Sunniva Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  6.589.578,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Debbie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  15.024.662,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Ducky Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  14.700.225,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Flora Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  14.470.144,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Gigi Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.832 crt - AAA

  66.554.130,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Lola Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.465 crt - AAA

  23.417.568,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Lovie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  15.421.015,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Petunia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  15.709.493,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Pixie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  11.991.719,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Sweetie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  15.231.760,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ajha Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.065 crt - AAA

  11.062.209,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.09 crt - AAA

  8.107.130,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Marigold Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  6.891.575,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Rainbo Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  14.948.148,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Riccia Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  7.439.601,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Rigel Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  11.438.285,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Risley Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  6.395.727,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Taina Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  6.945.648,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Versie Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.01 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Welsa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  7.387.422,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Welss Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  5.178.549,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Remao Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  7.310.639,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Chiesan Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  5.970.716,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Amiel Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  9.410.285,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Blendung Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  6.998.909,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  6.006.133,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Indicator Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  7.278.465,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  7.423.920,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Individualism Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.192 crt - AAA

  9.960.475,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Redistribution Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  7.270.084,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Responsively Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  9.447.594,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  9.370.811,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  6.537.398,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  9.940.739,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  10.903.505,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  10.589.342,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Whetu Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  6.770.452,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Ingyenes Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  7.884.350,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Laisvas Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  7.713.751,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Ofele Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  9.267.802,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Simahla Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.136 crt - AAA

  9.617.383,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Camaka Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  7.384.718,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Seosan Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  6.241.080,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  9.583.317,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  8.485.369,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  14.111.102,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫
 53. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.152 crt - AAA

  12.119.061,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.018 crt - AAA

  8.839.546,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  10.998.402,00 ₫
  5.677.641  - 60.912.984  5.677.641 ₫ - 60.912.984 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.058 crt - AAA

  9.451.110,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Nifir Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nifir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  4.554.008,00 ₫
  2.547.909  - 26.387.513  2.547.909 ₫ - 26.387.513 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Nolas Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nolas

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  5.497.307,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Obleva Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  5.969.904,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫

You’ve viewed 57 of 57 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng