Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Royal Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  7.380.122,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Hafwen Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  6.120.767,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Missy Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  14.086.498,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Rainbo Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.34 crt - AAA

  13.109.673,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Toyah Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  7.112.462,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Rigel Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Zanda Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  7.360.385,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Canevassa Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.345 crt - AAA

  13.742.055,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Hajar Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  7.484.483,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Welss Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  4.962.258,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Wilona Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.474.943,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Pixie Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  11.964.682,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Riccia Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  7.466.637,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Debbie Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  14.808.371,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Ducky Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  14.727.261,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Flora Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  14.307.926,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Gigi Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.832 crt - AAA

  57.388.793,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Lola Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.465 crt - AAA

  23.687.932,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Lovie Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  15.258.796,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Petunia Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.35 crt - AA

  15.330.983,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Sweetie Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  14.745.105,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Aefre Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.039 crt - AAA

  8.328.018,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Ajha Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.065 crt - AAA

  10.575.554,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Algan Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  11.498.034,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.09 crt - AAA

  7.998.985,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Marigold Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  6.864.538,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Micah Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  8.251.504,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Risley Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  6.368.690,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Sayresh Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Scirloc Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.044 crt - AAA

  9.494.098,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Stanwyk Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  8.051.165,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Suellen Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  6.776.129,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Sunniva Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.616.614,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Taina Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  7.026.757,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Tegan Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.004 crt - AAA

  5.872.843,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Tiane Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.056 crt - AAA

  6.211.339,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Tomasina Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.004 crt - AAA

  6.616.614,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Trixie Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.864.538,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Verley Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  6.465.751,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Versie Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  7.218.715,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Welsa Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  7.360.385,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Wenda Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  7.543.152,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Zelene Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  13.254.589,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Intens Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  5.766.590,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Jelle Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Proline Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  5.058.236,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Remao Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.25 crt - AA

  6.932.129,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Roan Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  6.888.060,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Rohese Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.184 crt - AAA

  18.682.955,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Sofija Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.006 crt - AAA

  5.341.578,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Wrench Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  5.716.302,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Altoy Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  6.061.287,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Chiesan Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  5.943.679,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Nosyo Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  5.926.105,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Amiel Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  8.977.703,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Blendung Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  6.917.800,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  5.979.096,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Indicator Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.075 crt - AAA

  7.332.538,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.048 crt - AAA

  7.342.811,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Individualism Hồng Ngọc

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.192 crt - AAA

  9.203.457,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng