Đang tải...
Tìm thấy 32 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.015 crt - AAA

  6.039.658,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  7.404.184,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Welss Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.03 crt - AAA

  4.800.039,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Remao Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.25 crt - AAA

  5.580.309,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.015 crt - AAA

  7.279.276,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.366.798,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Taina Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.016 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.252.240,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.039 crt - AAA

  7.733.217,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.065 crt - AAA

  9.142.625,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Algan Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.096 crt - AAA

  10.659.906,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.09 crt - AAA

  7.512.330,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.036 crt - AAA

  7.051.901,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Micah Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  7.927.067,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.000.141,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.358.492,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.06 crt - AAA

  10.843.484,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Risley Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.012 crt - AAA

  6.287.581,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.044 crt - AAA

  8.737.079,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.048 crt - AAA

  7.618.583,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.048 crt - AAA

  6.343.547,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 27. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.056 crt - AAA

  5.724.684,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.004 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  7.004.317,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.756.393,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Verley Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.032 crt - AAA

  5.979.096,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Versie Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.01 crt - AAA

  7.137.606,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.024 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Tourmaline Hồng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  0.2 crt - AAA

  12.092.025,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫

You’ve viewed 32 of 32 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng