Đang tải...
Tìm thấy 44 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Blendung

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  9.665.613,00 ₫
  4.129.791  - 45.169.593  4.129.791 ₫ - 45.169.593 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Rohese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.184 crt - VS1

  29.206.841,00 ₫
  9.073.541  - 109.442.872  9.073.541 ₫ - 109.442.872 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Royal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  10.386.742,00 ₫
  3.962.245  - 47.603.543  3.962.245 ₫ - 47.603.543 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Canevassa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.345 crt - VS1

  27.847.791,00 ₫
  6.439.214  - 83.320.353  6.439.214 ₫ - 83.320.353 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Intens

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  6.801.476,00 ₫
  3.699.604  - 37.245.102  3.699.604 ₫ - 37.245.102 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Jelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  5.726.292,00 ₫
  3.075.834  - 31.089.470  3.075.834 ₫ - 31.089.470 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Proline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  5.948.744,00 ₫
  3.204.890  - 32.363.052  3.204.890 ₫ - 32.363.052 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Remao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  21.192.633,00 ₫
  3.247.908  - 238.880.938  3.247.908 ₫ - 238.880.938 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Roan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.054 crt - VS1

  10.383.063,00 ₫
  3.807.151  - 44.193.185  3.807.151 ₫ - 44.193.185 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Sofija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  6.319.497,00 ₫
  3.419.983  - 34.485.680  3.419.983 ₫ - 34.485.680 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Wrench

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  6.929.399,00 ₫
  3.527.530  - 36.282.843  3.527.530 ₫ - 36.282.843 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Altoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  8.017.602,00 ₫
  3.419.983  - 37.429.062  3.419.983 ₫ - 37.429.062 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  7.278.643,00 ₫
  3.828.660  - 39.084.712  3.828.660 ₫ - 39.084.712 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Nosyo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.932.697,00 ₫
  3.419.983  - 36.296.992  3.419.983 ₫ - 36.296.992 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Amiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS1

  15.196.624,00 ₫
  5.200.446  - 63.721.392  5.200.446 ₫ - 63.721.392 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Blijestavilo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  7.315.719,00 ₫
  3.850.169  - 39.296.977  3.850.169 ₫ - 39.296.977 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Indicator

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  11.022.965,00 ₫
  4.415.073  - 51.028.055  4.415.073 ₫ - 51.028.055 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Indiscreetly

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  10.184.667,00 ₫
  4.430.922  - 48.141.280  4.430.922 ₫ - 48.141.280 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualism

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.192 crt - VS1

  19.321.039,00 ₫
  4.839.599  - 69.226.081  4.839.599 ₫ - 69.226.081 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Redistribution

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  9.797.216,00 ₫
  4.393.846  - 47.617.692  4.393.846 ₫ - 47.617.692 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Responsively

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  15.780.206,00 ₫
  5.242.899  - 66.183.641  5.242.899 ₫ - 66.183.641 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  11.208.625,00 ₫
  6.028.272  - 61.584.607  6.028.272 ₫ - 61.584.607 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Gjenskinn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  7.983.074,00 ₫
  4.237.338  - 43.117.717  4.237.338 ₫ - 43.117.717 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Bezmaksas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  15.562.566,00 ₫
  5.264.125  - 63.678.938  5.264.125 ₫ - 63.678.938 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.112 crt - VS1

  16.287.374,00 ₫
  6.001.102  - 69.523.247  6.001.102 ₫ - 69.523.247 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  15.401.246,00 ₫
  5.900.915  - 67.839.298  5.900.915 ₫ - 67.839.298 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Whetu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  8.614.486,00 ₫
  4.258.847  - 44.235.638  4.258.847 ₫ - 44.235.638 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Ingyenes

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  10.740.796,00 ₫
  4.691.015  - 51.325.225  4.691.015 ₫ - 51.325.225 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  10.703.721,00 ₫
  4.669.788  - 49.245.044  4.669.788 ₫ - 49.245.044 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Ofele

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  14.746.910,00 ₫
  4.861.108  - 59.009.153  4.861.108 ₫ - 59.009.153 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.136 crt - VS1

  15.707.188,00 ₫
  4.860.825  - 61.117.631  4.860.825 ₫ - 61.117.631 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Camaka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  11.134.191,00 ₫
  4.478.751  - 51.664.842  4.478.751 ₫ - 51.664.842 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Seosan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  8.260.432,00 ₫
  3.807.151  - 40.513.957  3.807.151 ₫ - 40.513.957 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  11.505.227,00 ₫
  6.198.083  - 63.282.712  6.198.083 ₫ - 63.282.712 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  10.170.516,00 ₫
  5.433.936  - 55.641.240  5.433.936 ₫ - 55.641.240 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.26 crt - VS1

  26.548.741,00 ₫
  6.919.778  - 97.273.120  6.919.778 ₫ - 97.273.120 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.152 crt - VS1

  19.077.361,00 ₫
  6.304.215  - 77.023.215  6.304.215 ₫ - 77.023.215 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  10.711.080,00 ₫
  5.646.199  - 58.103.496  5.646.199 ₫ - 58.103.496 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  15.638.132,00 ₫
  6.474.025  - 69.070.423  6.474.025 ₫ - 69.070.423 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.058 crt - VS1

  12.907.862,00 ₫
  5.688.651  - 59.858.201  5.688.651 ₫ - 59.858.201 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Nifir

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.536.104,00 ₫
  2.817.722  - 29.108.347  2.817.722 ₫ - 29.108.347 ₫
 44. Dây chuyền trẻ em
 45. Nhẫn trẻ em Nobill

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  15.901.055,00 ₫
  5.603.746  - 63.678.938  5.603.746 ₫ - 63.678.938 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Nolas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.266.190,00 ₫
  3.312.436  - 35.490.390  3.312.436 ₫ - 35.490.390 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Obleva

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  11.505.510,00 ₫
  3.506.020  - 41.589.419  3.506.020 ₫ - 41.589.419 ₫

You’ve viewed 44 of 44 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng