Đang tải...
Tìm thấy 44 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Blendung Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  8.702.202,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Royal Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.056 crt - VS1

  9.461.925,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Canevassa Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.345 crt - VS1

  25.611.030,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Intens Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  6.036.954,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Jelle Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  5.151.512,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Proline Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  5.328.600,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Remao Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.25 crt - VS1

  19.855.524,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Roan Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.054 crt - VS1

  9.564.662,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Rohese Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.184 crt - VS1

  26.307.217,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Sofija Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.006 crt - VS1

  5.611.942,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Wrench Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  6.229.993,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Altoy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  7.304.961,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Chiesan Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.015 crt - VS1

  6.457.371,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Nosyo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  7.223.852,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Amiel Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - VS1

  13.844.253,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  6.492.788,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Indicator Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  9.928.031,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 19. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  9.127.213,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 20. Nhẫn trẻ em Individualism Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.192 crt - VS1

  17.855.102,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Redistribution Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Redistribution

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  8.757.086,00 ₫
  3.852.685  - 42.041.585  3.852.685 ₫ - 42.041.585 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Responsively Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Responsively

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  14.260.072,00 ₫
  4.542.113  - 58.560.817  4.542.113 ₫ - 58.560.817 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ascocenda Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ascocenda Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  9.857.466,00 ₫
  5.272.095  - 53.964.630  5.272.095 ₫ - 53.964.630 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Gjenskinn Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gjenskinn

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  7.024.053,00 ₫
  3.698.578  - 37.742.798  3.698.578 ₫ - 37.742.798 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn trẻ em Bezmaksas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bezmaksas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  14.158.416,00 ₫
  4.623.222  - 56.776.419  4.623.222 ₫ - 56.776.419 ₫
 27. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Neriund Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Neriund Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.112 crt - VS1

  14.850.818,00 ₫
  5.321.843  - 62.359.433  5.321.843 ₫ - 62.359.433 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Tsutroy Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Tsutroy Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  13.968.891,00 ₫
  5.211.264  - 60.547.993  5.211.264 ₫ - 60.547.993 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Whetu Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Whetu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  7.662.653,00 ₫
  3.739.673  - 39.013.510  3.739.673 ₫ - 39.013.510 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Ingyenes Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ingyenes

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  9.587.643,00 ₫
  4.096.012  - 45.177.801  4.096.012 ₫ - 45.177.801 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Laisvas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Laisvas

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.05 crt - VS1

  9.552.226,00 ₫
  4.075.735  - 43.190.630  4.075.735 ₫ - 43.190.630 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Ofele Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ofele

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.12 crt - VS1

  13.485.479,00 ₫
  4.294.459  - 52.923.729  4.294.459 ₫ - 52.923.729 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Simahla Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Simahla

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.136 crt - VS1

  14.402.824,00 ₫
  4.298.785  - 54.937.939  4.298.785 ₫ - 54.937.939 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Camaka Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Camaka

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.075 crt - VS1

  10.034.284,00 ₫
  3.933.794  - 45.907.784  3.933.794 ₫ - 45.907.784 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Seosan Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Seosan

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  7.430.681,00 ₫
  3.369.815  - 36.066.544  3.369.815 ₫ - 36.066.544 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Catasetum Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Catasetum Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  10.069.972,00 ₫
  5.393.759  - 55.181.265  5.393.759 ₫ - 55.181.265 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Coelogyne Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Coelogyne Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  8.972.024,00 ₫
  4.765.163  - 48.895.305  4.765.163 ₫ - 48.895.305 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Etlingara Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Etlingara Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.26 crt - VS1

  24.547.149,00 ₫
  6.144.019  - 88.260.294  6.144.019 ₫ - 88.260.294 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Igbekele Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Igbekele Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.152 crt - VS1

  17.445.230,00 ₫
  5.576.255  - 69.118.529  5.576.255 ₫ - 69.118.529 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Kamalak Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Kamalak Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  9.488.419,00 ₫
  4.967.936  - 51.247.472  4.967.936 ₫ - 51.247.472 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ortzadarra Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ortzadarra Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  14.053.514,00 ₫
  5.677.641  - 60.912.984  5.677.641 ₫ - 60.912.984 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Ylber Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn GLAMIRA Ylber Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.058 crt - VS1

  11.586.985,00 ₫
  5.008.491  - 52.923.731  5.008.491 ₫ - 52.923.731 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Nifir Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nifir

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.040.663,00 ₫
  2.547.909  - 26.387.513  2.547.909 ₫ - 26.387.513 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Nobill Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nobill

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.09 crt - VS1

  14.446.353,00 ₫
  4.927.381  - 56.573.640  4.927.381 ₫ - 56.573.640 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Nolas Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nolas

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  6.551.726,00 ₫
  2.938.314  - 31.673.124  2.938.314 ₫ - 31.673.124 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Obleva Kim Cương Xanh Lá Cây

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Obleva

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.07 crt - VS1

  10.566.091,00 ₫
  3.102.696  - 37.296.700  3.102.696 ₫ - 37.296.700 ₫

You’ve viewed 44 of 44 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng