Đang tải...
Tìm thấy 85 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Canevassa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Canevassa

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.345 crt - AAA

  11.795.435,00 ₫
  5.606.265  - 73.917.488  5.606.265 ₫ - 73.917.488 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Remao Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  5.364.018,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Hafwen Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hafwen

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  6.039.658,00 ₫
  3.746.703  - 35.512.298  3.746.703 ₫ - 35.512.298 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Toyah Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Toyah

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  7.004.317,00 ₫
  4.367.458  - 40.649.213  4.367.458 ₫ - 40.649.213 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Welss Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Tegan Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tegan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  5.764.698,00 ₫
  3.591.513  - 33.254.757  3.591.513 ₫ - 33.254.757 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Scirloc Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Scirloc

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.044 crt - AAA

  8.655.970,00 ₫
  5.104.470  - 49.449.557  5.104.470 ₫ - 49.449.557 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Stanwyk Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Stanwyk

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  7.564.510,00 ₫
  4.520.484  - 46.597.213  4.520.484 ₫ - 46.597.213 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Ducky Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ducky

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  14.619.116,00 ₫
  7.797.295  - 84.245.393  7.797.295 ₫ - 84.245.393 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Sunniva Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sunniva

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.810.388  4.057.080 ₫ - 37.810.388 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Risley Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Risley

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  6.287.581,00 ₫
  3.901.891  - 36.931.703  3.901.891 ₫ - 36.931.703 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Welsa Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welsa

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  7.279.276,00 ₫
  4.412.338  - 42.609.345  4.412.338 ₫ - 42.609.345 ₫
 14. Nhẫn trẻ em Lovie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 15. Nhẫn trẻ em Pixie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Pixie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  11.883.573,00 ₫
  6.772.615  - 68.969.828  6.772.615 ₫ - 68.969.828 ₫
 16. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 17. Nhẫn trẻ em Debbie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  14.727.261,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 18. Nhẫn trẻ em Flora Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.07 crt - AAA

  14.064.599,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn trẻ em Gigi Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Gigi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  2.832 crt - AAA

  50.467.477,00 ₫
  19.709.528  - 313.473.427  19.709.528 ₫ - 313.473.427 ₫
 21. Nhẫn trẻ em Lola Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lola

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.465 crt - AAA

  14.684.813,00 ₫
  7.401.211  - 110.754.570  7.401.211 ₫ - 110.754.570 ₫
 22. Nhẫn trẻ em Missy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  12.518.387,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 23. Nhẫn trẻ em Petunia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.35 crt - AAA

  12.978.817,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 24. Nhẫn trẻ em Sweetie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.1 crt - AAA

  14.393.632,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 25. Nhẫn trẻ em Aefre Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Aefre

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.039 crt - AAA

  7.706.181,00 ₫
  4.722.175  - 44.272.087  4.722.175 ₫ - 44.272.087 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn trẻ em Ajha Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Ajha

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.065 crt - AAA

  8.818.188,00 ₫
  5.104.470  - 51.017.667  5.104.470 ₫ - 51.017.667 ₫
 28. Nhẫn trẻ em Algan Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Algan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  10.524.724,00 ₫
  6.229.184  - 66.833.953  6.229.184 ₫ - 66.833.953 ₫
 29. Nhẫn trẻ em Hajar Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Hajar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.036 crt - AAA

  6.997.828,00 ₫
  4.278.778  - 43.352.848  4.278.778 ₫ - 43.352.848 ₫
 30. Nhẫn trẻ em Marigold Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Marigold

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.770.528  4.212.269 ₫ - 39.770.528 ₫
 31. Nhẫn trẻ em Micah Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  8.089.286,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 32. Nhẫn trẻ em Rainbo Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.000.141,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 33. Nhẫn trẻ em Riccia Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Riccia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  7.358.492,00 ₫
  4.477.225  - 42.676.936  4.477.225 ₫ - 42.676.936 ₫
 34. Nhẫn trẻ em Rigel Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rigel

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.06 crt - AAA

  10.789.411,00 ₫
  5.620.865  - 65.414.547  5.620.865 ₫ - 65.414.547 ₫
 35. Nhẫn trẻ em Sayresh Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sayresh

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.377.148,00 ₫
  4.455.596  - 43.880.058  4.455.596 ₫ - 43.880.058 ₫
 36. Nhẫn trẻ em Suellen Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Suellen

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  6.289.474,00 ₫
  3.835.381  - 39.297.388  3.835.381 ₫ - 39.297.388 ₫
 37. Nhẫn trẻ em Taina Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Taina

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  6.783.429,00 ₫
  4.212.269  - 39.932.747  4.212.269 ₫ - 39.932.747 ₫
 38. Nhẫn trẻ em Tiane Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tiane

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.056 crt - AAA

  5.643.575,00 ₫
  3.414.155  - 36.147.653  3.414.155 ₫ - 36.147.653 ₫
 39. Nhẫn trẻ em Tomasina Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Tomasina

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  6.508.469,00 ₫
  4.057.080  - 37.512.987  4.057.080 ₫ - 37.512.987 ₫
 40. Nhẫn trẻ em Trixie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Trixie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.756.393,00 ₫
  4.212.269  - 39.229.801  4.212.269 ₫ - 39.229.801 ₫
 41. Nhẫn trẻ em Verley Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Verley

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.032 crt - AAA

  5.952.060,00 ₫
  3.658.023  - 36.269.314  3.658.023 ₫ - 36.269.314 ₫
 42. Nhẫn trẻ em Versie Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Versie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  7.110.570,00 ₫
  4.433.967  - 41.419.749  4.433.967 ₫ - 41.419.749 ₫
 43. Nhẫn trẻ em Wenda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wenda

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.164.643,00 ₫
  4.433.967  - 42.663.423  4.433.967 ₫ - 42.663.423 ₫
 44. Nhẫn trẻ em Wilona Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wilona

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.366.798,00 ₫
  3.968.400  - 36.999.293  3.968.400 ₫ - 36.999.293 ₫
 45. Nhẫn trẻ em Zanda Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zanda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  7.252.240,00 ₫
  4.412.338  - 42.068.618  4.412.338 ₫ - 42.068.618 ₫
 46. Nhẫn trẻ em Zelene Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.2 crt - AAA

  10.010.222,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 47. Nhẫn trẻ em Royal Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Royal

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.056 crt - AAA

  6.812.358,00 ₫
  3.539.063  - 42.839.160  3.539.063 ₫ - 42.839.160 ₫
 48. Nhẫn trẻ em Intens Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Intens

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  5.658.445,00 ₫
  3.267.077  - 32.943.841  3.267.077 ₫ - 32.943.841 ₫
 49. Nhẫn trẻ em Jelle Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Jelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  4.773.003,00 ₫
  2.753.385  - 27.874.516  2.753.385 ₫ - 27.874.516 ₫
 50. Nhẫn trẻ em Proline Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Proline

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  4.950.091,00 ₫
  2.856.124  - 28.888.381  2.856.124 ₫ - 28.888.381 ₫
 51. Nhẫn trẻ em Roan Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Roan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.054 crt - AAA

  6.158.077,00 ₫
  3.431.458  - 40.189.592  3.431.458 ₫ - 40.189.592 ₫
 52. Nhẫn trẻ em Rohese Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rohese

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.184 crt - AAA

  15.519.697,00 ₫
  7.816.220  - 95.424.937  7.816.220 ₫ - 95.424.937 ₫
 53. Nhẫn trẻ em Sofija Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sofija

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.006 crt - AAA

  5.233.433,00 ₫
  3.020.505  - 30.510.563  3.020.505 ₫ - 30.510.563 ₫
 54. Nhẫn trẻ em Wrench Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Wrench

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  5.472.974,00 ₫
  3.143.790  - 32.430.144  3.143.790 ₫ - 32.430.144 ₫
 55. Nhẫn trẻ em Altoy Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Altoy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  5.412.413,00 ₫
  3.061.600  - 33.727.895  3.061.600 ₫ - 33.727.895 ₫
 56. Nhẫn trẻ em Chiesan Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Chiesan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.015 crt - AAA

  5.862.570,00 ₫
  3.369.815  - 34.498.433  3.369.815 ₫ - 34.498.433 ₫
 57. Nhẫn trẻ em Nosyo Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Nosyo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  5.439.450,00 ₫
  3.061.600  - 32.646.440  3.061.600 ₫ - 32.646.440 ₫
 58. Nhẫn trẻ em Amiel Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Amiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Ngọc Trai Trắng

  0.135 crt - AAA

  8.545.120,00 ₫
  4.582.668  - 57.019.745  4.582.668 ₫ - 57.019.745 ₫
 59. Nhẫn trẻ em Blendung Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blendung

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  6.431.145,00 ₫
  3.636.935  - 40.108.483  3.636.935 ₫ - 40.108.483 ₫
 60. Nhẫn trẻ em Blijestavilo Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Blijestavilo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  5.897.987,00 ₫
  3.390.363  - 34.701.203  3.390.363 ₫ - 34.701.203 ₫
 61. Nhẫn trẻ em Indicator Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indicator

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.075 crt - AAA

  6.981.065,00 ₫
  3.872.962  - 45.299.467  3.872.962 ₫ - 45.299.467 ₫
 62. Nhẫn trẻ em Indiscreetly Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Indiscreetly

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.048 crt - AAA

  6.856.156,00 ₫
  3.883.506  - 42.541.753  3.883.506 ₫ - 42.541.753 ₫
 63. Nhẫn trẻ em Individualism Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Individualism

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  8.473.474,00 ₫
  4.278.508  - 62.683.868  4.278.508 ₫ - 62.683.868 ₫

You’ve viewed 60 of 85 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng