Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn trẻ em Welss Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Welss

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  4.881.148,00 ₫
  3.043.215  - 29.848.172  3.043.215 ₫ - 29.848.172 ₫
 2. Nhẫn trẻ em Zelene Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Zelene

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  10.010.222,00 ₫
  5.353.205  - 72.362.896  5.353.205 ₫ - 72.362.896 ₫
 3. Nhẫn trẻ em Flora Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Flora

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.07 crt - AAA

  14.064.599,00 ₫
  7.928.421  - 85.962.198  7.928.421 ₫ - 85.962.198 ₫
 4. Nhẫn trẻ em Debbie Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Debbie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.03 crt - AAA

  14.727.261,00 ₫
  7.797.295  - 86.219.049  7.797.295 ₫ - 86.219.049 ₫
 5. Nhẫn trẻ em Lovie Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Lovie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.16 crt - AAA

  14.474.741,00 ₫
  7.532.338  - 87.760.120  7.532.338 ₫ - 87.760.120 ₫
 6. Nhẫn trẻ em Missy Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Missy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  12.518.387,00 ₫
  6.934.833  - 96.168.436  6.934.833 ₫ - 96.168.436 ₫
 7. Nhẫn trẻ em Petunia Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Petunia

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  12.978.817,00 ₫
  7.198.438  - 103.752.144  7.198.438 ₫ - 103.752.144 ₫
 8. Nhẫn trẻ em Sweetie Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Sweetie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  14.393.632,00 ₫
  8.070.362  - 84.759.080  8.070.362 ₫ - 84.759.080 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn trẻ em Bumbleberry Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Bumbleberry

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.09 crt - AAA

  7.755.657,00 ₫
  4.455.596  - 49.801.028  4.455.596 ₫ - 49.801.028 ₫
 11. Nhẫn trẻ em Micah Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Micah

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  8.089.286,00 ₫
  4.758.404  - 49.963.242  4.758.404 ₫ - 49.963.242 ₫
 12. Nhẫn trẻ em Rainbo Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Rainbo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.000.141,00 ₫
  4.736.775  - 69.875.546  4.736.775 ₫ - 69.875.546 ₫
 13. Nhẫn trẻ em Remao Thạch Anh Vàng

  Nhẫn trẻ em GLAMIRA Remao

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.25 crt - AAA

  5.364.018,00 ₫
  2.876.671  - 225.970.149  2.876.671 ₫ - 225.970.149 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng